logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Daarom zing ik- met de broeders van Taizé
Op zondag 5 juni is er de laatste dienst in de serie diensten: “daarom zing ik” bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde. En deze laatste keer zingen we met de broeders van Taizé. Deze broedergemeenschap in Frankrijk ziet het lied als “gezongen gebed”. Het zijn vaak korte liederen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Kenmerkend is dat de korte liederen enkele malen herhaald worden. Uit de schat van liederen die er zijn zullen deze zondag een aantal gezongen worden. De dienst begint om 19:00 uur en voorganger is ds. J.M. Weststrate.

Lees verderGod and You(th) dienst op 29 mei- Rust Roest
IntroductieOp zondag 29 mei is er weer een God and You(th) dienst. Deze avond zal de band Living Letter uit Wapenveld muzikale medewerking verlenen. Het thema van de dienst is "Rust Roest".

Lees verderDiensten archief
22 mei
Ochtenddienst

Zondag van de lijdende kerk.
22 mei
Avonddienst


20 mei
Avonddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Alie Meijer- Van Berkum.

Vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal van Het Kruispunt.
15 mei
Ochtenddienst

Pinksterfeestdienst. Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
08 mei
Ochtenddienst


08 mei
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. Gospelkoor Alemet uit Oene komt voor en met ons zingen.
05 mei
Ochtenddienst

Openlucht dienst bij Molen de Vlijt in Wapenveld. Op deze Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag zal stil gestaan worden bij het thema "Vrijheid". Er is muzikale medewerking van VIVO uit Veessen. 
01 mei
Ochtenddienst

Deze dienst wordt ook uitgezonden via Radio 794. Na de dienst is er koffiedrinken,  verzorgd door wijk 9.
01 mei
Avonddienst

Themadienst "daarom zing ik: liederen van God, Nederland en Oranje". Ook vieren we in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Toon meer diensten

Introductie

Welkom op de internetpagina's van de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Wij hopen u hier, op onze website, antwoorden te bieden op deze vragen. Alle activiteiten binnen de gemeente worden hier wat nader toegelicht, we lichten onze identiteit toe en daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Daarnaast informeert Werk In Uitvoering u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan openbaar via het gastenboek of aan één bepaald iemand of een commissie via het contactformulier.

2016- Bij de maand mei

Godsnamen in de bijbel:  JHWH

JHWH is de persoonlijke naam of eigennaam van God in het Hebreeuws. In het Hebreeuws wordt de eigennaam geschreven als יְהוָה en bevat vier Hebreeuwse letters (medeklinkers). Daar de Joden van rechts naar links lezen kan men de Godsnaam spellen met de namen van de Hebreeuwse letters: jod, hee, waw en hee. De vier letters worden ook wel tetragrammaton genoemd, Grieks voor ‘vier letters’. De vier Hebreeuwse letters zijn door onze Latijnse letters weer te geven als JHWH of JHVH. De Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951 en de NBV geven de naam van God weer met HEERE, HERE of HEER (geschreven met hoofdletters, al dan niet met twee of drie é's). In het Grieks van het Nieuwe Testament komt de eigennaam Jahweh niet voor, hier wordt de Griekse naam voor ‘Heer’ (‘Kyrios’)  gebruikt. Voorbeeld: Ro 9:29 En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd: ‘Als de Heer Zebaoth ons geen nageslacht had gelaten, dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijk gemaakt’.

Paulus gebruikt wel de Hebreeuwse naam 'Zebaoth' (= heirscharen, legerscharen), maar het Griekse woord 'Kyrios' voor JHWH. 

De uitspraak van JHWH is niet zeker, misschien ‘Jahweh’ (of ‘Jahveh’). De naam komt meer dan 6800 keer voor in het OT en is daarmee de meest voorkomende naam voor God. JHWH wordt het eerst genoemd in Gen 2 vers 4: Dit [zijn] de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.

De weergave van de naam JHWH in de bijbelvertaling stelt de vertalers voor een moeilijke opgave. Bij JHWH, de naam van de God van Israël, horen de klinkers ‘a’ en ‘e’: Jahwe. Maar waarschijnlijk werd al in het vroege jodendom deze naam van God niet meer uitgesproken. Bij het voorlezen las men in plaats van de naam het woord ’adonai, dat ‘Heer’ betekent (in joodse kring gebeurt dat nog steeds). Daarom is ‘Heer’ in veel bijbelvertalingen gekozen als de ‘vertaling’ van de naam JHWH. Voor veel mensen is ‘Heer’ ook als naam gaan functioneren. In De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt de naam JHWH weergegeven met ‘HEER’; in een opvallende lay-out (‘kleinkapitaal’). Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat in de Hebreeuwse tekst de godsnaam JHWH gebruikt is.

Over de weergave van de godsnaam JHWH in de NBV is veel gediscussieerd. Tegen de vertaling HEER werd ingebracht dat die een uitsluitend mannelijke godsvoorstelling versterkt en dat HEER feitelijk geen eigennaam is. Maar aan alternatieven bleken ook bezwaren te kleven: JHWH kan zonder klinkers niet gelezen worden, ‘Eeuwige’ en andere bijvoeglijke naamwoorden zijn geen eigennamen en zijn niet erg gebruikelijk in het christendom. Datzelfde geldt voor werkwoordelijke vervangingen als ‘Ik-ben-er’. Uiteindelijk is gekozen voor aansluiting bij de traditie: JHWH wordt weergegeven met HEER. Wanneer je ergens ‘Heer’ in gewone letters tegenkomt, is het geen weergave van de godsnaam, maar van het woord adonai. In plaats van HEER kan ook een alternatief (voor)gelezen worden, bijvoorbeeld Eeuwige, Aanwezige, De Naam, He(e)re, God, Onnoembare, Enige, Levende.

Aan Mozes maakt God zich bekend als JHWH, "ik ben die ik ben".

In de Thora (Exodus hoofdstuk 3, vers 14-15) wordt beschreven dat Mozes aan God vroeg met welke naam Hij aangeduid wilde worden, voor het geval de menigte die naam wilde weten. God zei tegen Mozes: „Het volgende zul je zeggen tegen de zonen van Israël: ‘Ik zal zijn (אהיה) heeft mij naar jullie gestuurd.’” En God zei verder tegen Mozes: "Het volgende zul je zeggen tegen de zonen van Israël: ‘JHWH (יהוה), God van jullie vaders, God van Abraham, God van Izaak en God van Jakob, Hij heeft mij naar jullie gestuurd’; dit is Mijn Naam voor eeuwig, en dit is Mijn aandenken voor generatie (en) generatie!" De Naam mocht slechts eenmaal per jaar worden uitgesproken: door de hogepriester (kohen gadol) in de Joodse tempel tijdens de offerdienst van Jom Kipoer. De juiste uitspraak was niet echt geheim, maar doordat de Naam zo zelden werd uitgesproken, zal het volk de uitspraak niet gekend hebben. Men veronderstelt dat de hogepriester de uitspraak aan zijn opvolger leerde. Aangezien de Tempel al bijna 2000 jaar niet meer bestaat en er al even lang geen hogepriester meer is, is de uitspraak van de Naam verloren gegaan.

J.M. Weststrate

Komende week:
28
Schuldhulpmaatje
Bovenzaal
Aanvang: 09:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.