logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Angola en Corona
Vrije Evangelische Gemeente in Heerde'Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven'.
Een grote ramp dreigt voor de bevolking van veel Afrikaanse landen. Zo ook in Angola. Sinds de uitbraak van Corona wordt ook dit land ernstig getroffen door de gevolgen. Ziekteaantallen zijn niet bekend, mensen gaan niet naar klinieken en worden niet getest.
Een groot probleem is de voedselvoorziening. Een volledige lockdown brengt honger in het land. De prijzen zijn enorm gestegen en men heeft geen inkomsten/werk meer om dit te betalen. Maar U/ jij kunt helpen.

Lees verderDozenactie voor Lesbos
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeOp 22 mei kon, met toestemming van het RIVM, een zeecontainer met ruim 1000 dozen gevuld worden met spullen voor de vluchtelingen op Lesbos. Kleding/ tenten/ dekens en alles op het gebied van hygiŽne zijn nu onderweg naar mensen die het hard nodig hebben. Maar tot 22 juni is er nog gelegenheid om zelf een doos te vullen en te versturen!

Lees verderVoorzichtig weer beginnen
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeVanaf 1 juni zijn de maatregelen rondom Corona versoepelt. Het is dan ook weer toegestaan met meer personen in de kerkzaal te zijn. Omdat er in eerste instantie maar 30 personen in het gebouw mogen zijn, is er voor gekozen om toch via tv.vegheerde.nl de diensten te blijven streamen. In de kerkzaal kan een kleine groep mensen ontvangen worden. Via 'lees verder' ziet u hoe en wat.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Annie Roeke
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeTijdens de dienst op pinksterochtend werd Annie Roeke benoemt tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor haar inzet voor onze gemeente, de Bond, mantelzorg en nog veel meer. Er is bewust gekozen om het accent te leggen op Pinksteren voor deze uitreiking. De gaven van de Geest die God Annie heeft gegeven, heeft ze mogen gebruiken en inzetten. Na een toespraak van burgemeester Koops mocht haar zoon Gerrit de versierselen opspelden. < >

Lees verderDiensten archief
31 mei
Ochtenddienst

Pinksteren. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 mei
Avonddienst

Pinksterzangdienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst later bekijken/ beluisteren
24 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet met medewerking van onze jongeren.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
19 mei
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. J. Bosman.
17 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet. 

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 mei
Avonddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
10 mei
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

IN VERBAND MET DE CORANA-CRISIS LIGGEN ONZE ACTIVITEITEN STIL. WEL IS ER ELKE ZONDAG OM 10.00 EN 19.00 UUR EEN AANGEPASTE DIENST TE VOLGEN OP INTERNET VIA DEZE WEBSITE

ALS ER BEHOEFTE IS AAN CONTACT IN DEZE TIJD KAN DAT VIA PREDIKANT, SECRETARIS OF WIJKOUDERLING. OOK IS DIT MOGELIJK VIA HET CONTACTFORMULIER

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2020- Bij de maand juni

In 2020 staan we stil bij:  MARKANTE VOORGANGERS ………

Voorgangers komen en gaan en ze werken ieder op een eigen wijze en trekken hun spoor en laten herinneringen achter. I DID IT MY WAY.

Jan de Liefde (1814-1869) Bed, bad, brood

Jan de Liefde is geboren in Amsterdam. Zijn vader was koster van de Doopsgezinde kerk aan het Singel. Jan werd in 1837 dominee en begon in Woudsend (Fr.). De verhuizing naar Zutphen was geen succes, want ze vonden hem te orthodox in z’n prediking. In 1845 kreeg hij ontslag en kwam De Liefde in contact met mensen buiten de kerk, o.a. van het Reveil. Hij schreef liedteksten (o.a. ‘klokje klinkt’ en ‘van U zijn alle dingen’) en kinderboeken. In 1849 verhuisde De Liefde naar Amsterdam en begon zijn evangelisatiewerk in de binnenstad, de vereniging ‘tot heil des volks’.

‘Op een schone middag in September 1849 stond hij (JdL) op één van de bruggen, welke destijds over één der vuilste grachten van Amsterdam lagen. Het schouwspel dat zich thans aan zijne ogen voordeed, toen hij daar op de brug stond en zijn blik liet gaan langs de dubbele rij ellendige huisjes, aan weerzijden van die vervuilde gracht staande, overtrof verre de voorstelling, welke hij er zich van gemaakt had. “Zou er niets gedaan kunnen worden om Christus in dit oord van duisternis en ellende te brengen?” vroeg hij aan een broeder die naast hem stond. “Laten we het proberen”, zo luidde het antwoord. “Men kan ten minste wel zeggen, dat dit juist een plaats voor Hem is, die gekomen is om het verlorene te zoeken en zondaren zalig te maken.”

De mannen lopen de brug af en vragen aan mevrouw Schouten, één van de vele arme visvrouwen aan de gracht, of ze de volgende avond in haar huis een Bijbellezing mogen houden. De avond daarop komen zij terug. Vijf vrouwen en een blinde orgeldraaier wonen de eerste Bijbellezing bij. De tafel is gedekt met een wit kleed.

Dit was het werk, om mensen in de stad te helpen aan een bed, een bad en aan brood. Ook begon hij kerkdiensten te beleggen in de zaal Tecum Habita aan de Herengracht (nummer 248).

Al deze activiteiten financierde De Liefde uit eigen zak. Zijn vrienden wilden niet meebetalen omdat zijn werk niet uitging van een kerkgenootschap. Vanaf 1845 komen in Amsterdam twee keer per jaar Christelijke Vrienden uit het hele land bijeen.  De bijeenkomsten worden gehouden in het Casino, Odeon of op het Rusland. Bekende bezoekers zijn Nicolaas Beets, Abraham Capadose, Isaäc da Costa, Gregory Pierson, Otto Heldring, Baron van Lijnden, De Marez Oyens, Chantepie de la Saussaye, Groen van Prinsterer.  De Liefde woont deze vergaderingen vanaf april 1850 bij.

Met geleend geld werden er twee panden aan de NZ Voorburgwal gekocht. In één van die huizen woonde de familie De Liefde (inmiddels met 11 kinderen) en in het andere huis begon hij een evangelistenopleiding/seminarium. Zij werden uitgestuurd in eigen land om gemeenten te stichten: Leeuwarden, Stadskanaal, Nes, ’s Gravenhage en zoveel meer plaatsen.

Achter zijn huis laat Jan de Liefde aan de Spuistraat een kerkgebouw neerzetten dat hij ‘Eben-Haëzer’ noemt. In 1856 besluit hij tot de oprichting van een Vrije Evangelische Gemeente. Vrij van staatsinmenging en met vrijheid voor de lokale gemeente. Op zondag 27 juli 1856 preekt hij over Johannes 8 vers 36: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn’.

Door de veelvuldige afwezigheid van ds. De Liefde gingen ze op zoek naar een tweede voorganger en brachten een beroep uit op ds. J.H. Gunning jr. (de auteur van ‘ga niet alleen door het leven’). Deze had niet de vrijmoedigheid de Hervormde kerk te verlaten, maar sympathiseerde sterk met de VEG. Toen de VEG van Jan de Liefde in 1888 werd opgeheven traden veel leden toe tot een inmiddels andere VEG in de stad, waar ds. J.G. Smitt predikant was. De Liefde overlijdt op 6 december 1869, nog net geen 55 jaar oud. Hij wordt begraven op de Oosterbegraafplaats.

Jan de Liefde was een man, gegrepen door het evangelie, maar dat graag praktisch vertaalde. Het werk van ‘tot heil des volks’ is er nog steeds.

J.M. Weststrate 

Komende week:
07
Kerkdienst
Internet: tv.vegheerde.nl
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Internet: tv.vegheerde.nl
Aanvang: 19:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.