logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Diensten archief
23 oktober
Ochtenddienst


23 oktober
Avonddienst

Themadienst over het onderwerp "niet zo'n kerkganger".
19 oktober
Avonddienst

Dankdienst voor het leven van br. Roel Bijkerk. Voorafgaand aan de dienst is er van 10.15 tot 11.00 uur gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
16 oktober
Ochtenddienst


16 oktober
Avonddienst


09 oktober
Ochtenddienst

Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
09 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. De band Living Letter uit Wapenveld komt met en voor ons zingen.
02 oktober
Ochtenddienst

Israëlzondag. Daarnaast is er in en na deze dienst aandacht voor het jeugdwerk 12+ in onze gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken verzorgd door wijk 3.
02 oktober
Avonddienst

Lied van herkenning.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maand oktober

Godsnamen in de bijbel:  KURIOS

De naam Kurios  (Heer)komt ongeveer zevenhonderd maal in het Nieuwe Testament voor. Dat is veel en heel vertrouwd. Toen het Oude Testament in de periode van 250-100 jaar voor Christus door 70 vertalers in het Grieks werd vertaald hebben ze de Godsnaam Jahweh vertaald met Kurios, Heer. Kurios heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Adonai dat ook heer, meester, baas betekent.

Het Griekse Oude Testament (Hebreeuws: Tenach) noemt men ook wel ‘de Septuagint’ (betekent: de 70) en wordt afgekort met LXX (= 70 in Romeinse lettertekens).

Het Engelse Sir kan een gewone aanspreektitel voor een man zijn, maar het is ook een adellijke titel. Zo was in de tijd van de apostelen Kurios zowel een gewone aanspreekvorm alsook een zeer voorname. Sommige Romeinse keizers lieten zich als een god aanbidden. Wie zo’n keizer aansprak moest de titel Kurios gebruiken. Christenen maakten hiertegen bezwaar omdat zij maar één Kurios erkennen: Jezus Christus, Hij is Heer! (Handelingen 2:36; 1 Timoteüs 1:12).

Hoe moet de Naam van God in onze taal geschreven worden: Heer, Heere of Here? Met hoofdletters of met kleine letters? Daar is al veel om te doen geweest. In bepaalde kringen wil men heel graag de uitgangs-e vasthouden in Heere of Here. Deze uitgangs-e in Heere of Here is een buitengewone afwijking van het hedendaagse Nederlands. Onze taal verandert, maar niet iedereen vindt dat de Godsnaam mee moet veranderen.  Toch worden we niet persé oneerbiediger naar God wanneer onze vertaling wijzigt.

Het gaat in die discussie dus eigenlijk om de weergave van de Hebreeuwse vierletterige naam JHWH, het zogeheten tetragrammaton, traditioneel gevocaliseerd en gelezen als Adonai (joods) en Kurios (Grieks). De Statenvertaling heeft hiervoor altijd consequent HEERE of Heere gebruikt. Joden spreken de Godsnaam JHWH niet uit of omschrijven die met de woorden Adonai of Elohim, of kortweg met ‘de Naam’. Er zijn ondertussen talrijke omschrijvingen gebruikt, zoals de Eeuwige, de Aanwezige, de Barmhartige.

Calvijn beschouwde zelfs ‘de Eeuwige’ als de adequate weergave van de Godsnaam, maar hij werd in zijn tijd niet gevolgd.De term ‘Heer’ sluit goed aan bij de oude joodse én de christelijke nieuwtestamentische traditie en bovendien bij het overgrote deel van de kerk in deze wereld. Bovendien zou men anders in het Nieuwe Testament in problemen komen, omdat ‘kurios’ alleen maar met ‘Heer’ vertaald kan worden.

J.M. Weststrate

Komende week:
29

Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Basementcafé 15plus 15 min
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Christy-kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Crosspoint + Time-out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

WIU vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

overleg Heerde-Bond
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

kersttoneel
Bovenzaal
Aanvang: 20:15 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.