logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
ZomerAvondZang 31 juli: vertrouwen in toekomst
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeTijdens de vijfde ZomerAvondZang op zondag 31 juli a.s. staat 'vertrouwen in de toekomst' centraal. Er wordt muzikale medewerking verleend door Zwier van der Weerd. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over armoede
Pastorale Handreiking nummer 19 is uit. Het onderwerp van deze handreiking is Armoede. In deze handreiking wordt beknopt in gegaan op wat armoede is, wat de Bijbel zegt over armoede, wat de kerken kunnen doen bij armoede en er zijn linkjes naar organisaties in ons dorp die hulp kunnen bieden.

Lees verderAvondgebed ook in de vakantieperiode
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom.

Lees verderDiensten archief
24 juli
Ochtenddienst


24 juli
Avonddienst

4e Zomeravond Zang. Er is muzikale medewerking van Melissa Dezijn. Na afdloop van de dienst is er koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
17 juli
Ochtenddienst


17 juli
Avonddienst

3e Zomeravond Zang. Met muzikale medewerking van Sanne van Asselt. Na afloop is er koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
10 juli
Ochtenddienst


10 juli
Avonddienst

2e Zomeravond Zang. Er is muzikale medewerking van Bert van Oene. Na afloop drinken we koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
08 juli
Ochtenddienst

Huwelijksinzegening Gerben Dalhuisen en Gerri Nieuwenhuis.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren in de Bovenzaal.
03 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
03 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maanden juli en augustus

Godsnamen in de bijbel:  JEHOVAH

De naam Jehovah wordt ook al eeuwen gebruikt als godsnaam en is het eerst gevonden in een 13e eeuws geschrift tegen de Joden. In de 14e eeuw werd de naam gebruikt door de theoloog Porchetus. Twee eeuwen later was de naam al breed bekend.

De Jehovah-getuigen beweren stellig dat de naam van God Jehovah moet zijn. De naam Jehovah berust op de lezing van de godsnaam JHWH met daarbij de klinkertekens van het Hebreeuwse Adonaj (‘mijn heer’). De Joden waren gewoon om JHWH niet uit te spreken, maar daarvoor  een andere naam te gebruiken, zoals Adonaj.

De Masoreten, oude (over)schrijvers, hadden de klinkers van Adonaj onder de Godsnaam JHWH geplaatst om eraan te herinneren dat  men JHWH als ‘Adonaj’ moest uitgespreken.

In veel gevallen vinden we in het OT de samenstelling Adonai JHWH. Moesten de lezers dan 'Adonai Adonai' zeggen? Nee, in die gevallen werden de klinkers van het woord Elohim ('God') onder JHWH geplaatst, opdat voor Adonai JHWH luidop gelezen werd ‘Adonai Elohim’.

Hoe de naam JHWH ook moet hebben geklonken, het kan niet Jehovah zijn. De klinkers o en a zouden dan bij één medeklinker geplaatst moeten worden en wel de ‘w’ (Hebreeuwse letter waw). Dit is volgens de Masoretische vocalisatie onmogelijk. De regel is dat er slechts één klinker bij of onder één medeklinker geplaatst mag worden. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat, wanneer de Masoreten niet wilden dat JHWH als Jehovah werd uitgesproken, men het zo zou vocaliseren dat een onoplettende lezer het toch als zodanig zou lezen. De lezing ‘Jehovah’ dient dus om grammaticale redenen afgewezen te worden. Waar komt het gebruik van de naam Jehova vandaan? De ’Jewish Encyclopedia’ zegt daarover:

Men neemt algemeen aan, dat Jehova een verzinsel is van Peter Galatin, biechtvader van paus Leo X... in wiens voetstappen Fagius deze hybridische vorm gebruikte... Maar het schijnt dat zelfs vóór Galatin de naam Jehova algemeen gebruikt werd... Deze wordt aangetroffen in ’Pugio Fidei’ van Raymond Martin, dat in 1270 werd geschreven’ (deel VII, blz. 88).

Jehova’s Getuigen verklaren in het voorwoord van hun bijbelvertaling:

Hoewel wij geneigd zijn de uitspraak ’Jahweh’ als de meer juiste te beschouwen, hebben wij de vorm ’Jehova’ aangehouden, omdat men met dit begrip sinds de 14e eeuw vertrouwd is.

De Statenbijbel noemt Jehovah in de Kanttekeningen:

'Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst Gode de naem van Iehovah gegeven' (Kanttekeningen op Genesis 2:4).

Vooral enkele 18e-eeuwse vertalingen nemen de naam Jehovah in de tekst op, en ook Van der Palm (1818-1830) noemt hem een enkele keer. In de negentiende eeuw treffen we hem regelmatig aan in literaire en religieuze teksten; nu is hij niet gebruikelijk meer.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is er na uitvoerige discussie voor gekozen om bij de traditie aan te sluiten en JHWH weer te geven door HEER.

De naam Jehova's getuigen is gebaseerd op Jesaja 43:10-12: 'Jullie zijn mijn getuige - spreekt de HEER - dat ik werkelijk God ben' (Jesaja 43:12, NBV ).

J.M. Weststrate

Komende week:
31
Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.