logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Heerde zingt op Zondag 9 oktober met Living Letter
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe Vrije Evangelische Gemeente Heerde houdt op zondag 9 oktober weer een Heerde-zingt-op-zondagdienst. Aan deze dienst zal de band Living Letter uit Wapenveld hun muzikale medewerking verlenen.

In deze dienst zal het gaan over Jochabed (de moeder van Mozes) met een ‘daad van vertrouwen’. Het jaarthema van de Heerde zingt-op-zondag-diensten is ‘Vrouwen met Hoop & Vertrouwen’. Mede door middel van een filmpje zal het thema verduidelijkt worden. De dienst begint om 19.00 uur.

Lees verderParkeerproblemen bij de kerk
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeI.v.m. de nasleep van een brand op het gemeentekantoor, is het parkeerterrein achter de kerk (bij het gemeentehusi) voorlopig niet beschikbaar. Om overlast in de straten rond de kerk tegen te gaan wordt u verzocht te parkeren: - Op het parkeerterrein van de Plus aan de Brandstraat - Op de parkeerstroken langs de Eperweg Bij doordeweekse activiteiten kan niet geparkeerd worden op het parkeerterrein van de Plus, maar wel langs de Eperweg.

Lees verderJaarthema "Hoop & Vertrouwen"
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeHet seizoen 2016- 2017 is ons jaarthema "Hoop & Vertrouwen". Een thema waar we weer mee aan de slag kunnen. In een wereld waar veel mensen de hoop verliezen en het wantrouwen groeit, gaan we op zoek naar hoop & vertrouwen. De symbolen van ‘anker’ en ‘regenboog’ zijn daarbij behulpzaam. Deze kwamen ook voor in het mooie bloemstuk dat op zondag 11 september voor in de kerk stond. Een regenboog van bloemen, een anker van groene klimop, het houten kruis en een hart van rode rozen.

Lees verderEerstvolgende FEBE bijeenkomst
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe zomer is zo goed als voorbij. De scholen zijn weer begonnen en dus komen wij, FEBE-vrouwen, ook langzaam weer in ons ritme. Hoogste tijd om weer even met elkaar bij te praten! Dat doen we tijdens de After Summer Party, op 30 september vanaf 19:30 uur.

Lees verderDiensten archief
25 september
Ochtenddienst

Doopdienst. In deze dienst zullen Lissa Houtman, Levi Hendrikse en Mairon Hendriks het teken van de Heilige Doop ontvangen.
25 september
Avonddienst

Eerste God and You(th) dienst van dit seizoen. Met muzikale medewerking van Seven.
18 september
Ochtenddienst

Zingen: ELB 426: 1 en 2

Zingen: ELB 356: 1 en 2

Mededelingen kerkenraad

Zingen: EL 217

Begroeting en onze hulp

Zingen: NLB 122:1

Gebed

Schermlied: Heb de Here lief https://www.youtube.com/watch?v=hm_lbgpqq5Q

Schriftlezing: Lucas 16: 19-31

Zingen: NLB 718: 1 en 3

Schriftlezing: Matt. 5: 1-15

Zingen: NLB 321: 1,2,4,5 en 7

Verkondiging

Zingen: NLB 838: 1-3

Dankzegging

collecte

Zingen: NLB 428

Zegen

Zingen: ELB 393: 1 en 2
18 september
Avonddienst

Zingen: ELB 413 (lichtstad)

Zingen: ELB 411 (jezus leeft)

Welkom

Aanvangslied: ELB 10 (create in me)

Votum en groet

Zingen: Lied NLB psalm 103:3,5

Gebed

Zingen: Lied NLB 675 (geest van hierboven)

Bijbellezing Filippenzen 3:1-16

Zingen: Lied ELB 218 (samen in de naam)

Overdenking

Zingen: Lied NLB 834 (vernieuw gij mij)

Gebeden

Collecten

Zingen: Lied NLB 416:1,2,3,4 (Ga met God)

Zegen

Zingen: ELB 382 (heer uw licht en uw liefde schijnen)

 
11 september
Ochtenddienst

Startzondag. In deze dienst worden de 12- jarigen welkom geheten. Na afloop van de dienst is er een gezellig programma voor jong en oud bij de Schaapskooi aan de Elburgerweg.
11 september
Avonddienst

Eerste Heerde zingt op zondag dienst van dit seizoen. Deze vindt plaats in en bij de Schaapskooi in Heerde aan de Elburgerweg.

Let op: aanvangstijd 15.00 uur!
04 september
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 2.
04 september
Avonddienst

Viering Maaltijd van de Heer. Dienst in de serie "lied van herkenning".
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maand oktober

Godsnamen in de bijbel:  KURIOS

De naam Kurios  (Heer)komt ongeveer zevenhonderd maal in het Nieuwe Testament voor. Dat is veel en heel vertrouwd. Toen het Oude Testament in de periode van 250-100 jaar voor Christus door 70 vertalers in het Grieks werd vertaald hebben ze de Godsnaam Jahweh vertaald met Kurios, Heer. Kurios heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Adonai dat ook heer, meester, baas betekent.

Het Griekse Oude Testament (Hebreeuws: Tenach) noemt men ook wel ‘de Septuagint’ (betekent: de 70) en wordt afgekort met LXX (= 70 in Romeinse lettertekens).

Het Engelse Sir kan een gewone aanspreektitel voor een man zijn, maar het is ook een adellijke titel. Zo was in de tijd van de apostelen Kurios zowel een gewone aanspreekvorm alsook een zeer voorname. Sommige Romeinse keizers lieten zich als een god aanbidden. Wie zo’n keizer aansprak moest de titel Kurios gebruiken. Christenen maakten hiertegen bezwaar omdat zij maar één Kurios erkennen: Jezus Christus, Hij is Heer! (Handelingen 2:36; 1 Timoteüs 1:12).

Hoe moet de Naam van God in onze taal geschreven worden: Heer, Heere of Here? Met hoofdletters of met kleine letters? Daar is al veel om te doen geweest. In bepaalde kringen wil men heel graag de uitgangs-e vasthouden in Heere of Here. Deze uitgangs-e in Heere of Here is een buitengewone afwijking van het hedendaagse Nederlands. Onze taal verandert, maar niet iedereen vindt dat de Godsnaam mee moet veranderen.  Toch worden we niet persé oneerbiediger naar God wanneer onze vertaling wijzigt.

Het gaat in die discussie dus eigenlijk om de weergave van de Hebreeuwse vierletterige naam JHWH, het zogeheten tetragrammaton, traditioneel gevocaliseerd en gelezen als Adonai (joods) en Kurios (Grieks). De Statenvertaling heeft hiervoor altijd consequent HEERE of Heere gebruikt. Joden spreken de Godsnaam JHWH niet uit of omschrijven die met de woorden Adonai of Elohim, of kortweg met ‘de Naam’. Er zijn ondertussen talrijke omschrijvingen gebruikt, zoals de Eeuwige, de Aanwezige, de Barmhartige.

Calvijn beschouwde zelfs ‘de Eeuwige’ als de adequate weergave van de Godsnaam, maar hij werd in zijn tijd niet gevolgd.De term ‘Heer’ sluit goed aan bij de oude joodse én de christelijke nieuwtestamentische traditie en bovendien bij het overgrote deel van de kerk in deze wereld. Bovendien zou men anders in het Nieuwe Testament in problemen komen, omdat ‘kurios’ alleen maar met ‘Heer’ vertaald kan worden.

J.M. Weststrate

Komende week:
30
FEBE
Onderkomen
Aanvang: 18:30 uur.

15+ Basement-café
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Christy-kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkenraad (GKR)
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Praatavond
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

kersttoneel
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.