logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Armbandjes met meer dan een verhaal
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeVorig jaar zagen we de beelden van de vluchtelingen die aankwamen op Lesbos. En de bulten met reddingsvesten die daar achterbleven. Door Local Aid worden van die zwemvesten polsbandjes gemaakt. Armbandjes met meer dan een verhaal....

Zondag 4 september wordt er in en na de dienst aandacht besteed aan Local Aid en met name het vluchtelingenkamp Mantamados. Ook zijn na de dienst deze armbandjes te koop voor €5,=/ stuk (meer geven mag), om zo symbolisch een bijdrage te geven aan dit project.

Lees verderNieuwe vloer kerkzaal
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeDe afgelopen 2 weken is hard gewerkt aan de vervanging van de vloer in de kerkzaal. Na het verwijderen van de oude vloer zijn de leidingen onder de vloer nagekeken en aangepast. Deze week is de nieuwe eiken vloer gelegd en gelakt. Op zondag 21 augustus kan weer gebruik gemaakt worden van de kerkzaal.

Lees verderRommelmarkt 10 september 2016
Vrije Evangelische Gemeente in HeerdeOnze jaarlijkse rommelmarkt (onderdeel van het startweekend) is dit jaar op zaterdag 10 september van 09:00 tot 15:00 uur. Dit zal weer op de gezellige parkeerplaats achter het gemeentekantoor aan de Eperweg plaatsvinden. Er zal dit jaar veel aandacht zijn voor de Stichting ZOA uit Apeldoorn. Deze stichting is gespecialiseerd in de lokale opvang en hulpverlening aan vluchtelingen in de gebieden waar zij vandaan komen.

Lees verderDiensten archief
28 augustus
Ochtenddienst

Bevestgingsdienst. In deze dienst worden Christiaan Hoogers en Richard van de Streek bevestigd in het ambt van respectievelijk jeugdouderling en diaken.

Deze dienst wordt ook uitgezonden via Radio 794.
28 augustus
Avonddienst

9e en laatste ZomerAvondZang van dit seizoen. Er is muzikale medewerking van Christiaan Hoogers. Na afloop van de dienst drinken we koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
21 augustus
Ochtenddienst

In deze dienst is er extra aandacht voor de start van de Gemeente Groei Groepen van onze gemeente.
21 augustus
Avonddienst

8e ZomerAvondZang. Er is muzikale medewerking van Henk Eilander. Na afloop van de dienst drinken we koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
14 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenburg. Na afloop van de dienst drinken we koffie/ thee/ fris op het kerkplein. 

I.v.m. het vervangen van de vloer in de kerkzaal wordt de dienst gehouden in de Bovenzaal.
07 augustus
Ochtenddienst


07 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Anjo van Werven. Na afloop van de dienst is er koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
31 juli
Ochtenddienst


31 juli
Avonddienst

5e Zomeravond Zang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd. Na afloop van de dienst is er koffie/ thee/ fris op het kerkplein.
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maanden juli en augustus

Godsnamen in de bijbel:  JEHOVAH

De naam Jehovah wordt ook al eeuwen gebruikt als godsnaam en is het eerst gevonden in een 13e eeuws geschrift tegen de Joden. In de 14e eeuw werd de naam gebruikt door de theoloog Porchetus. Twee eeuwen later was de naam al breed bekend.

De Jehovah-getuigen beweren stellig dat de naam van God Jehovah moet zijn. De naam Jehovah berust op de lezing van de godsnaam JHWH met daarbij de klinkertekens van het Hebreeuwse Adonaj (‘mijn heer’). De Joden waren gewoon om JHWH niet uit te spreken, maar daarvoor  een andere naam te gebruiken, zoals Adonaj.

De Masoreten, oude (over)schrijvers, hadden de klinkers van Adonaj onder de Godsnaam JHWH geplaatst om eraan te herinneren dat  men JHWH als ‘Adonaj’ moest uitgespreken.

In veel gevallen vinden we in het OT de samenstelling Adonai JHWH. Moesten de lezers dan 'Adonai Adonai' zeggen? Nee, in die gevallen werden de klinkers van het woord Elohim ('God') onder JHWH geplaatst, opdat voor Adonai JHWH luidop gelezen werd ‘Adonai Elohim’.

Hoe de naam JHWH ook moet hebben geklonken, het kan niet Jehovah zijn. De klinkers o en a zouden dan bij één medeklinker geplaatst moeten worden en wel de ‘w’ (Hebreeuwse letter waw). Dit is volgens de Masoretische vocalisatie onmogelijk. De regel is dat er slechts één klinker bij of onder één medeklinker geplaatst mag worden. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat, wanneer de Masoreten niet wilden dat JHWH als Jehovah werd uitgesproken, men het zo zou vocaliseren dat een onoplettende lezer het toch als zodanig zou lezen. De lezing ‘Jehovah’ dient dus om grammaticale redenen afgewezen te worden. Waar komt het gebruik van de naam Jehova vandaan? De ’Jewish Encyclopedia’ zegt daarover:

Men neemt algemeen aan, dat Jehova een verzinsel is van Peter Galatin, biechtvader van paus Leo X... in wiens voetstappen Fagius deze hybridische vorm gebruikte... Maar het schijnt dat zelfs vóór Galatin de naam Jehova algemeen gebruikt werd... Deze wordt aangetroffen in ’Pugio Fidei’ van Raymond Martin, dat in 1270 werd geschreven’ (deel VII, blz. 88).

Jehova’s Getuigen verklaren in het voorwoord van hun bijbelvertaling:

Hoewel wij geneigd zijn de uitspraak ’Jahweh’ als de meer juiste te beschouwen, hebben wij de vorm ’Jehova’ aangehouden, omdat men met dit begrip sinds de 14e eeuw vertrouwd is.

De Statenbijbel noemt Jehovah in de Kanttekeningen:

'Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst Gode de naem van Iehovah gegeven' (Kanttekeningen op Genesis 2:4).

Vooral enkele 18e-eeuwse vertalingen nemen de naam Jehovah in de tekst op, en ook Van der Palm (1818-1830) noemt hem een enkele keer. In de negentiende eeuw treffen we hem regelmatig aan in literaire en religieuze teksten; nu is hij niet gebruikelijk meer.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is er na uitvoerige discussie voor gekozen om bij de traditie aan te sluiten en JHWH weer te geven door HEER.

De naam Jehova's getuigen is gebaseerd op Jesaja 43:10-12: 'Jullie zijn mijn getuige - spreekt de HEER - dat ik werkelijk God ben' (Jesaja 43:12, NBV ).

J.M. Weststrate

Komende week:
30
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkenraad (KKR)
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.