logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
Avondgebed ook in de vakantieperiode
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom.

Lees verderZomerAvondZang rondom het thema "Vertrouwen"
Misschien heeft u er al naar uit gekeken: de ZomerAvondZang! Tijdens de komende zomerperiode zullen er 9 zondagavonden in het teken staan van 'vertrouwen'. Rondom dit thema wordt er genoten van samenzang, een Bijbelverhaal en muziek. Tijdens de eerste ZomerAvondZang op zondag 3 juli a.s. staat 'vertrouwen in mensen' centraal. Op deze avond wordt er muzikale medewerking verleend door Eva Houtjes. De dienst begint om 19.00 uur, maar de samenzang begint al om 18.50 uur. Zingt u mee?

Lees verderDiensten archief
26 juni
Ochtenddienst


26 juni
Avonddienst

God And You(th) dienst.
19 juni
Ochtenddienst


19 juni
Avonddienst


12 juni
Ochtenddienst


12 juni
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor Ichthus uit Heerde.
05 juni
Ochtenddienst

Gezinsdienst. Voorbereid door en met medewerking van de kinderen en leiding van de nevendienst.
05 juni
Avonddienst

Daarom zing ik: samen met de broeders van Taizé
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Wij zijn een actieve gemeente en reiken graag een helpende hand. De coördinatie daarvan ligt in handen van de commissie Werk In Uitvoering. Zij berichten u over de activiteiten van onze zendingswerkers in het buitenland en overige projecten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2016- Bij de maanden juli en augustus

Godsnamen in de bijbel:  JEHOVAH

De naam Jehovah wordt ook al eeuwen gebruikt als godsnaam en is het eerst gevonden in een 13e eeuws geschrift tegen de Joden. In de 14e eeuw werd de naam gebruikt door de theoloog Porchetus. Twee eeuwen later was de naam al breed bekend.

De Jehovah-getuigen beweren stellig dat de naam van God Jehovah moet zijn. De naam Jehovah berust op de lezing van de godsnaam JHWH met daarbij de klinkertekens van het Hebreeuwse Adonaj (‘mijn heer’). De Joden waren gewoon om JHWH niet uit te spreken, maar daarvoor  een andere naam te gebruiken, zoals Adonaj.

De Masoreten, oude (over)schrijvers, hadden de klinkers van Adonaj onder de Godsnaam JHWH geplaatst om eraan te herinneren dat  men JHWH als ‘Adonaj’ moest uitgespreken.

In veel gevallen vinden we in het OT de samenstelling Adonai JHWH. Moesten de lezers dan 'Adonai Adonai' zeggen? Nee, in die gevallen werden de klinkers van het woord Elohim ('God') onder JHWH geplaatst, opdat voor Adonai JHWH luidop gelezen werd ‘Adonai Elohim’.

Hoe de naam JHWH ook moet hebben geklonken, het kan niet Jehovah zijn. De klinkers o en a zouden dan bij één medeklinker geplaatst moeten worden en wel de ‘w’ (Hebreeuwse letter waw). Dit is volgens de Masoretische vocalisatie onmogelijk. De regel is dat er slechts één klinker bij of onder één medeklinker geplaatst mag worden. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat, wanneer de Masoreten niet wilden dat JHWH als Jehovah werd uitgesproken, men het zo zou vocaliseren dat een onoplettende lezer het toch als zodanig zou lezen. De lezing ‘Jehovah’ dient dus om grammaticale redenen afgewezen te worden. Waar komt het gebruik van de naam Jehova vandaan? De ’Jewish Encyclopedia’ zegt daarover:

Men neemt algemeen aan, dat Jehova een verzinsel is van Peter Galatin, biechtvader van paus Leo X... in wiens voetstappen Fagius deze hybridische vorm gebruikte... Maar het schijnt dat zelfs vóór Galatin de naam Jehova algemeen gebruikt werd... Deze wordt aangetroffen in ’Pugio Fidei’ van Raymond Martin, dat in 1270 werd geschreven’ (deel VII, blz. 88).

Jehova’s Getuigen verklaren in het voorwoord van hun bijbelvertaling:

Hoewel wij geneigd zijn de uitspraak ’Jahweh’ als de meer juiste te beschouwen, hebben wij de vorm ’Jehova’ aangehouden, omdat men met dit begrip sinds de 14e eeuw vertrouwd is.

De Statenbijbel noemt Jehovah in de Kanttekeningen:

'Na de voleyndinge van het werck der scheppinge, wort hier aldereerst Gode de naem van Iehovah gegeven' (Kanttekeningen op Genesis 2:4).

Vooral enkele 18e-eeuwse vertalingen nemen de naam Jehovah in de tekst op, en ook Van der Palm (1818-1830) noemt hem een enkele keer. In de negentiende eeuw treffen we hem regelmatig aan in literaire en religieuze teksten; nu is hij niet gebruikelijk meer.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is er na uitvoerige discussie voor gekozen om bij de traditie aan te sluiten en JHWH weer te geven door HEER.

De naam Jehova's getuigen is gebaseerd op Jesaja 43:10-12: 'Jullie zijn mijn getuige - spreekt de HEER - dat ik werkelijk God ben' (Jesaja 43:12, NBV ).

J.M. Weststrate

Komende week:
02
Basement-café
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkenraad (KKR)
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gastheer/vrouw overleg
Bovenzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 16:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.