logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten

Vrije Evangelische Gemeente in Heerde

Kortweg ook wel 'Kruiskerk Heerde' genoemd. Wie zijn wij, wat doen wij en wat hebben wij te bieden?

Centrale missie van de Vrije Evangelische Gemeente Heerde:

De Vrije Evangelische Gemeente Heerde wil een gemeente zijn, waarin de ontmoeting met Jezus Christus en door Hem met God zelf centraal staat.

De gemeente wil een toegankelijke gemeente zijn, waarin mensen elkaar ontmoeten.

De gemeente wil een zendingsgemeente zijn, die met open ogen en oren in de wereld staat en die aan mensen in woord en daad het Goede Nieuws brengt, opdat ze in beweging en tot geloof komen.

Hier, op onze website, vindt u alle activiteiten binnen de gemeente inclusief een nadere toelichting en we vertellen over onze identiteit. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om onze diensten online te beluisteren en mee te beleven, bij u thuis, op een moment dat u daar tijd en rust voor hebt gevonden.

Hebt u vragen of opmerkingen over de hier gegeven informatie dan nodigen wij u deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan via het contactformulier.

2023 - Bij de maand maart

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus (Filippenzen 3:20).

De afgelopen keren hebben we met de kring geloof en actualiteit de be- roemde kerkvader Augustinus gelezen. Voor de geïnteresseerde, we lazen uit de ‘Stads Gods’. Het boek wint de laatste jaren steeds meer populariteit in het westen omdat het boek enorm actueel is, al schreef Augustinus het tussen 413 en 426 na Christus. In het boek gaat Augustinus in op de relatie tussen de gelovige en de autoriteit (overheid). Dat het boek veel aandacht geniet in het westen komt omdat er een grote overeenkomst is tussen de huidige en toenmalige context. Zowel toen als nu is het Christendom in de minderheid. Augustinus schreef voor zijn medegelovigen van toen een boek zodat zij hun eigen context beter kunnen begrijpen. Vandaag de dag liften wij mee met de wijze woorden van Augustinus.

Augustinus leerde zijn lezers dat er twee koninkrijken zijn. Het ene konink- rijk kent kwaad, onrust, ongerechtigheid en nog meer. Volgens Augustinus is dat het aardse koninkrijk. Het andere koninkrijk kent vrede, liefde, goed- heid en schoonheid. Dat koninkrijk is het hemelse Jeruzalem, de stad waar God zelf in ons midden zal zijn. Volgens Augustinus heeft de gemeente van de Heer twee paspoorten, eigenlijk een dubbele nationaliteit. Enerzijds het aardse burgerschap en anderzijds het hemelse burgerschap. Met andere woorden: een Christen heeft twee loyaliteiten, zowel aan de aarde hier als in de hemel. Wij gehoorzamen het gezag van God en het gezag dat we heb- ben te aanvaarden in deze wereld. Augustinus beschrijft hoe deze twee loy- aliteiten met elkaar kunnen omgaan. Wat dit betekent voor gelovigen van- daag de dag.

In 61-62 na Christus schreef Paulus wat Augustinus ook schreef, een Chris- ten heeft twee burgerrechten. Paulus schreef dat in de gemeente in Phi- lippi, een stad in het noorden van het huidige Griekenland. Eigenlijk was Paulus heel trots op deze gemeente. Dit was namelijk Paulus’ eerste ge- meente die hij zelf had gesticht. De stad Philippi was populair onder Ro- meinse veteranen. Na hun dienst in het Romeinse leger sleten ze graag hun oude dag in deze stad. Daardoor hadden veel christenen ook het Romeinse burgerschap. Paulus trekt een belangrijke conclusie in de brief aan de Filip- penzen: ons burgerrecht is in de hemel, wij behoren toe aan onze Heer. Paulus geeft de soldaten die zich trouw hebben ingezet voor het Romeinse Rijk een nieuwe taak: zet je in voor het Koninkrijk van God.

Ik hoop dat u dit mag weten, dat u ook het paspoort mag hebben van het Hemelse Jeruzalem. Wanneer u daar aankomt, laat de douane u erdoor, door Christus is de weg gebaand. Maar drager zijn van het Hemelse pas- poort vraagt ook om een loyaliteit, blijven inzetten voor het Koninkrijk van God. Mensen die dood worden gezwegen een stem geven. Mensen die hulp nodig hebben bijstaan. Dat is wat de Heer vraagt, naast dat we het geloof in Hem behouden om het Koninkrijk te bouwen.

Een burgerschap heeft ook voordelen in het ‘buitenland’, het aarde leven. Als we vastlopen in ons leven mogen we naar de ambassade, de binnenka- mer, de plaats waar God zich laat vertegenwoordigen. Daar mogen we onze klachten neerleggen. De binnenkamer kan verschillende plaatsen zijn. Het is in ieder geval de plaats waar God zich laat vinden. Concreet is dat is vaak een plaats waar u vertrouwd bent. Mocht u even geen contact kunnen krij- gen in het geloof: in elk paspoort staat dat u mag rekenen op consulaire bij- stand. Daar mag u ook op pleiten. Christus heeft het u beloofd in Zijn Woord.

Ds. Gijs Bleijenberg

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.