logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand oktober

Godsnamen in de bijbel:  KURIOS

De naam Kurios  (Heer)komt ongeveer zevenhonderd maal in het Nieuwe Testament voor. Dat is veel en heel vertrouwd. Toen het Oude Testament in de periode van 250-100 jaar voor Christus door 70 vertalers in het Grieks werd vertaald hebben ze de Godsnaam Jahweh vertaald met Kurios, Heer. Kurios heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Adonai dat ook heer, meester, baas betekent.

Het Griekse Oude Testament (Hebreeuws: Tenach) noemt men ook wel ‘de Septuagint’ (betekent: de 70) en wordt afgekort met LXX (= 70 in Romeinse lettertekens).

Het Engelse Sir kan een gewone aanspreektitel voor een man zijn, maar het is ook een adellijke titel. Zo was in de tijd van de apostelen Kurios zowel een gewone aanspreekvorm alsook een zeer voorname. Sommige Romeinse keizers lieten zich als een god aanbidden. Wie zo’n keizer aansprak moest de titel Kurios gebruiken. Christenen maakten hiertegen bezwaar omdat zij maar één Kurios erkennen: Jezus Christus, Hij is Heer! (Handelingen 2:36; 1 Timoteüs 1:12).

Hoe moet de Naam van God in onze taal geschreven worden: Heer, Heere of Here? Met hoofdletters of met kleine letters? Daar is al veel om te doen geweest. In bepaalde kringen wil men heel graag de uitgangs-e vasthouden in Heere of Here. Deze uitgangs-e in Heere of Here is een buitengewone afwijking van het hedendaagse Nederlands. Onze taal verandert, maar niet iedereen vindt dat de Godsnaam mee moet veranderen.  Toch worden we niet persé oneerbiediger naar God wanneer onze vertaling wijzigt.

Het gaat in die discussie dus eigenlijk om de weergave van de Hebreeuwse vierletterige naam JHWH, het zogeheten tetragrammaton, traditioneel gevocaliseerd en gelezen als Adonai (joods) en Kurios (Grieks). De Statenvertaling heeft hiervoor altijd consequent HEERE of Heere gebruikt. Joden spreken de Godsnaam JHWH niet uit of omschrijven die met de woorden Adonai of Elohim, of kortweg met ‘de Naam’. Er zijn ondertussen talrijke omschrijvingen gebruikt, zoals de Eeuwige, de Aanwezige, de Barmhartige.

Calvijn beschouwde zelfs ‘de Eeuwige’ als de adequate weergave van de Godsnaam, maar hij werd in zijn tijd niet gevolgd.De term ‘Heer’ sluit goed aan bij de oude joodse én de christelijke nieuwtestamentische traditie en bovendien bij het overgrote deel van de kerk in deze wereld. Bovendien zou men anders in het Nieuwe Testament in problemen komen, omdat ‘kurios’ alleen maar met ‘Heer’ vertaald kan worden.

J.M. Weststrate

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.