logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2016- Bij de maand oktoberZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2016- Bij de maand oktoberOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand oktober

Godsnamen in de bijbel:  KURIOS

De naam Kurios  (Heer)komt ongeveer zevenhonderd maal in het Nieuwe Testament voor. Dat is veel en heel vertrouwd. Toen het Oude Testament in de periode van 250-100 jaar voor Christus door 70 vertalers in het Grieks werd vertaald hebben ze de Godsnaam Jahweh vertaald met Kurios, Heer. Kurios heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Adonai dat ook heer, meester, baas betekent.

Het Griekse Oude Testament (Hebreeuws: Tenach) noemt men ook wel ‘de Septuagint’ (betekent: de 70) en wordt afgekort met LXX (= 70 in Romeinse lettertekens).

Het Engelse Sir kan een gewone aanspreektitel voor een man zijn, maar het is ook een adellijke titel. Zo was in de tijd van de apostelen Kurios zowel een gewone aanspreekvorm alsook een zeer voorname. Sommige Romeinse keizers lieten zich als een god aanbidden. Wie zo’n keizer aansprak moest de titel Kurios gebruiken. Christenen maakten hiertegen bezwaar omdat zij maar één Kurios erkennen: Jezus Christus, Hij is Heer! (Handelingen 2:36; 1 Timoteüs 1:12).

Hoe moet de Naam van God in onze taal geschreven worden: Heer, Heere of Here? Met hoofdletters of met kleine letters? Daar is al veel om te doen geweest. In bepaalde kringen wil men heel graag de uitgangs-e vasthouden in Heere of Here. Deze uitgangs-e in Heere of Here is een buitengewone afwijking van het hedendaagse Nederlands. Onze taal verandert, maar niet iedereen vindt dat de Godsnaam mee moet veranderen.  Toch worden we niet persé oneerbiediger naar God wanneer onze vertaling wijzigt.

Het gaat in die discussie dus eigenlijk om de weergave van de Hebreeuwse vierletterige naam JHWH, het zogeheten tetragrammaton, traditioneel gevocaliseerd en gelezen als Adonai (joods) en Kurios (Grieks). De Statenvertaling heeft hiervoor altijd consequent HEERE of Heere gebruikt. Joden spreken de Godsnaam JHWH niet uit of omschrijven die met de woorden Adonai of Elohim, of kortweg met ‘de Naam’. Er zijn ondertussen talrijke omschrijvingen gebruikt, zoals de Eeuwige, de Aanwezige, de Barmhartige.

Calvijn beschouwde zelfs ‘de Eeuwige’ als de adequate weergave van de Godsnaam, maar hij werd in zijn tijd niet gevolgd.De term ‘Heer’ sluit goed aan bij de oude joodse én de christelijke nieuwtestamentische traditie en bovendien bij het overgrote deel van de kerk in deze wereld. Bovendien zou men anders in het Nieuwe Testament in problemen komen, omdat ‘kurios’ alleen maar met ‘Heer’ vertaald kan worden.

J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.