logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2017- Bij de maand januariZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2017- Bij de maand januariOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2017- Bij de maand januari

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: GEERT GROOTE      

Geert Groote werd op 16 oktober in 1340 in Deventer geboren als zoon van een burgemeester. Hij groeide in welstand op. Zijn ouders stierven op jonge leeftijd  aan de pest en Geert erfde het familiekapitaal. Hierdoor kon hij zelf studeren en carrière maken. Het bracht hem naar de universiteit Sorbonne in Parijs. Hem wachtte een mooie loopbaan in de kerk, maar op zijn levenswijze viel wel het een en ander aan te merken.

Door een ernstige ziekte in 1372 veranderde zijn leven. Hij ontwikkelde zich tot een fanatieke hervormer van de kerk van zijn tijd. Geert stoorde zich aan de grenzeloze geldverspilling van de kerk. Daarbij wees hij op de bouw van de Dom in Utrecht als hoogste toren van Nederland, in zijn ogen een tweede Toren van Babel. Hij bekritiseerde niet alleen de uitwassen van het kerkelijk instituut, Geert sprak ook de gelovigen zelf toe. Hij wees de mensen op hun zondigheid, maar bood ook hoopvol perspectief op een persoonlijk geestelijk leven in navolging van Christus.

Hij riep de gelovigen op om zelf voor hun zielenheil verantwoordelijkheid te nemen en dit niet over te laten aan de lakse geestelijken door hun band met God te herstellen. Hij wilde de gelovigen terugbrengen naar het oorspronkelijke ideaal van armoede, kuisheid, dienstbaarheid, zonder persoonlijk bezit of ijdel streven. Ook het onderwijs betrok hij in zijn hervorming, wat leidde tot Latijnse scholen in Deventer en Zwolle.

De Moderne Devotie is de voorbode geweest van de Reformatie.  

Europa stond in de late middeleeuwen op zijn kop. In het oosten rukte het Ottomaanse Rijk op en vanuit Azië kwam de pest aan land, waaraan dertig procent van de Europese bevolking stierf. Oogsten mislukten, oorlogen en familietwisten deden hun verwoestende werk, de Joden werden als zondebok gevonden en de kerk was druk met interne problemen.

Geert Groote stelde zijn huis aan de Bagijnenstraat in Deventer beschikbaar aan ongehuwde gelovige vrouwen om in de navolging van Jezus te leven. Zij werden bekend als de eerste  Zusters van het Gemene (= gewone) Leven.

In de Engestraat stichtte hij eenzelfde gemeenschap, maar dan voor mannen:  de Broeders van het Gemene Leven. Naast bidden en mediteren werd er hard gewerkt. Op die manier verspreidden zij hun nieuwe levensideaal.

Het aantal volgelingen nam snel toe. In een tijd van economische malaise, mislukte oogsten en vernietigende ziektes was er behoefte aan een weg daaruit. In 1384 waaide de Moderne Devotie (zo werd zijn beweging genoemd) over naar Zwolle, waar in de Begijnenstraat (nu Praubstraat) een broederschaphuis werd ingericht.

Na een bezoek aan een zieke vriend stierf Geert Groote op 20 augustus aan de pest.

Geert Groote had nederigheid gepreekt en dienstbaarheid van het individu aan de gemeenschap. Zijn persoon vond hij niet belangrijk. Er zijn in die tijd geen afbeeldingen van hem gemaakt, wel achteraf.

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.