logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2017- Bij de maand januariIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2017- Bij de maand januari

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: GEERT GROOTE      

Geert Groote werd op 16 oktober in 1340 in Deventer geboren als zoon van een burgemeester. Hij groeide in welstand op. Zijn ouders stierven op jonge leeftijd  aan de pest en Geert erfde het familiekapitaal. Hierdoor kon hij zelf studeren en carrière maken. Het bracht hem naar de universiteit Sorbonne in Parijs. Hem wachtte een mooie loopbaan in de kerk, maar op zijn levenswijze viel wel het een en ander aan te merken.

Door een ernstige ziekte in 1372 veranderde zijn leven. Hij ontwikkelde zich tot een fanatieke hervormer van de kerk van zijn tijd. Geert stoorde zich aan de grenzeloze geldverspilling van de kerk. Daarbij wees hij op de bouw van de Dom in Utrecht als hoogste toren van Nederland, in zijn ogen een tweede Toren van Babel. Hij bekritiseerde niet alleen de uitwassen van het kerkelijk instituut, Geert sprak ook de gelovigen zelf toe. Hij wees de mensen op hun zondigheid, maar bood ook hoopvol perspectief op een persoonlijk geestelijk leven in navolging van Christus.

Hij riep de gelovigen op om zelf voor hun zielenheil verantwoordelijkheid te nemen en dit niet over te laten aan de lakse geestelijken door hun band met God te herstellen. Hij wilde de gelovigen terugbrengen naar het oorspronkelijke ideaal van armoede, kuisheid, dienstbaarheid, zonder persoonlijk bezit of ijdel streven. Ook het onderwijs betrok hij in zijn hervorming, wat leidde tot Latijnse scholen in Deventer en Zwolle.

De Moderne Devotie is de voorbode geweest van de Reformatie.  

Europa stond in de late middeleeuwen op zijn kop. In het oosten rukte het Ottomaanse Rijk op en vanuit Azië kwam de pest aan land, waaraan dertig procent van de Europese bevolking stierf. Oogsten mislukten, oorlogen en familietwisten deden hun verwoestende werk, de Joden werden als zondebok gevonden en de kerk was druk met interne problemen.

Geert Groote stelde zijn huis aan de Bagijnenstraat in Deventer beschikbaar aan ongehuwde gelovige vrouwen om in de navolging van Jezus te leven. Zij werden bekend als de eerste  Zusters van het Gemene (= gewone) Leven.

In de Engestraat stichtte hij eenzelfde gemeenschap, maar dan voor mannen:  de Broeders van het Gemene Leven. Naast bidden en mediteren werd er hard gewerkt. Op die manier verspreidden zij hun nieuwe levensideaal.

Het aantal volgelingen nam snel toe. In een tijd van economische malaise, mislukte oogsten en vernietigende ziektes was er behoefte aan een weg daaruit. In 1384 waaide de Moderne Devotie (zo werd zijn beweging genoemd) over naar Zwolle, waar in de Begijnenstraat (nu Praubstraat) een broederschaphuis werd ingericht.

Na een bezoek aan een zieke vriend stierf Geert Groote op 20 augustus aan de pest.

Geert Groote had nederigheid gepreekt en dienstbaarheid van het individu aan de gemeenschap. Zijn persoon vond hij niet belangrijk. Er zijn in die tijd geen afbeeldingen van hem gemaakt, wel achteraf.

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.