logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2017- Bij de maand februariIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2017- Bij de maand februari

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: THOMAS A KEMPIS

Thomas Kempis werd in 1379/1380 geboren als Thomas Hemerken in de Duitse stad Kempen, niet ver verwijderd van Venlo.  Zijn vader was zilversmid (naam: Hemerken= hamer… van de zilversmid). In 1392 reisde Thomas in het voetspoor van zijn oudere broer Johannes naar Deventer om zich aan te sluiten bij Geert Groote. Deze riep mensen op om een eenvoudig, vroom en dienstbaar leven te leiden. Alleen door christen te zijn in woord en daad konden mensen hun ziel veilig stellen, aldus Geert Groote.

De beweging, die Moderne Devotie ging heten, was een vernieuwingsbeweging. In 1406 verhuisde Thomas van Deventer naar het Agnietenklooster op de Nemelerberg in Zwolle. Daar was in 1384 door Geert Groote een broederhuis opgericht. Door financiële hulp van een rijke patriciër was het tot een klooster omgevormd. Rond zijn 34e levensjaar werd Thomas daar tot priester gewijd.

Thomas Hemerken (beter bekend als Thomas van Kempen, in het Latijn: Thomas Kempis) was een productief schrijver. Hij verzamelde tussen 1420 en 1441inspirerende teksten. Gaandeweg werd dit de basis voor zijn in het Latijn geschreven boek De imitiatione Christi, in het Nederlands bekend geworden als De Navolging van Christus, een boek bedoeld als een gids voor de geestelijke weg.

De lezer wordt met teksten en oefeningen stapsgewijs geleerd hoe hij omwille van zijn noodzakelijke spirituele groei afstand moet doen van wereldlijke bezittingen, ambities en geneugten. De rode draad is: het navolgen van het leven en lijden van Christus, om zodoende tot een persoonlijke relatie met God te komen. Het boek bestaat uit vier delen en is na de bijbel het meest verspreide boek van het christendom. Het werd hét handboek voor de Moderne Devoten en andere gelovigen.

Thomas schreef veel boeken, boeken die minder bekend zijn geworden. Ook was hij één van de kopiisten van het klooster en kopieerde als zodanig een vijfdelige bijbel.

Met de opkomst van de boekdrukkunst konden de geschriften van deze Reformatoren verspreid worden en werden ze in binnen- en buitenland gelezen door mensen uit de eigen kring en daarbuiten. Het werk van Thomas heeft ook belangrijke christen-humanistische denkers als Desiderius Erasmus en Thomas More beïnvloed. De ‘Navolging’ heeft mede gezorgd voor een verdere bloei en doorwerking van de beweging van de Moderne Devotie. Door de vertaling uit het Latijn in het Middelnederlands konden niet alleen geestelijken maar ook leken er inspiratie voor een goed christelijk leven aan ontlenen. Omdat de broeders en zusters van het Gemene Leven meer en meer een kloosterregel aannamen, werd de lekenbeweging van Moderne Devoten kleiner. Bij de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther zou die lijn naar de leken weer opgepakt worden. Thomas Kempis stierf in 1471 op de Agnietenberg, waar hij ook begraven werd. Later werd zijn lichaam overgebracht naar Zwolle (basiliek aan de Ossenmarkt).

J.M. Weststrate

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.