logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2017- Bij de maand februariZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2017- Bij de maand februariOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2017- Bij de maand februari

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: THOMAS A KEMPIS

Thomas Kempis werd in 1379/1380 geboren als Thomas Hemerken in de Duitse stad Kempen, niet ver verwijderd van Venlo.  Zijn vader was zilversmid (naam: Hemerken= hamer… van de zilversmid). In 1392 reisde Thomas in het voetspoor van zijn oudere broer Johannes naar Deventer om zich aan te sluiten bij Geert Groote. Deze riep mensen op om een eenvoudig, vroom en dienstbaar leven te leiden. Alleen door christen te zijn in woord en daad konden mensen hun ziel veilig stellen, aldus Geert Groote.

De beweging, die Moderne Devotie ging heten, was een vernieuwingsbeweging. In 1406 verhuisde Thomas van Deventer naar het Agnietenklooster op de Nemelerberg in Zwolle. Daar was in 1384 door Geert Groote een broederhuis opgericht. Door financiële hulp van een rijke patriciër was het tot een klooster omgevormd. Rond zijn 34e levensjaar werd Thomas daar tot priester gewijd.

Thomas Hemerken (beter bekend als Thomas van Kempen, in het Latijn: Thomas Kempis) was een productief schrijver. Hij verzamelde tussen 1420 en 1441inspirerende teksten. Gaandeweg werd dit de basis voor zijn in het Latijn geschreven boek De imitiatione Christi, in het Nederlands bekend geworden als De Navolging van Christus, een boek bedoeld als een gids voor de geestelijke weg.

De lezer wordt met teksten en oefeningen stapsgewijs geleerd hoe hij omwille van zijn noodzakelijke spirituele groei afstand moet doen van wereldlijke bezittingen, ambities en geneugten. De rode draad is: het navolgen van het leven en lijden van Christus, om zodoende tot een persoonlijke relatie met God te komen. Het boek bestaat uit vier delen en is na de bijbel het meest verspreide boek van het christendom. Het werd hét handboek voor de Moderne Devoten en andere gelovigen.

Thomas schreef veel boeken, boeken die minder bekend zijn geworden. Ook was hij één van de kopiisten van het klooster en kopieerde als zodanig een vijfdelige bijbel.

Met de opkomst van de boekdrukkunst konden de geschriften van deze Reformatoren verspreid worden en werden ze in binnen- en buitenland gelezen door mensen uit de eigen kring en daarbuiten. Het werk van Thomas heeft ook belangrijke christen-humanistische denkers als Desiderius Erasmus en Thomas More beïnvloed. De ‘Navolging’ heeft mede gezorgd voor een verdere bloei en doorwerking van de beweging van de Moderne Devotie. Door de vertaling uit het Latijn in het Middelnederlands konden niet alleen geestelijken maar ook leken er inspiratie voor een goed christelijk leven aan ontlenen. Omdat de broeders en zusters van het Gemene Leven meer en meer een kloosterregel aannamen, werd de lekenbeweging van Moderne Devoten kleiner. Bij de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther zou die lijn naar de leken weer opgepakt worden. Thomas Kempis stierf in 1471 op de Agnietenberg, waar hij ook begraven werd. Later werd zijn lichaam overgebracht naar Zwolle (basiliek aan de Ossenmarkt).

J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.