logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2017- Bij de maand maart

1517 – 2017  ALLEMAAL HERVORMERS: JOHN WYCLIFF

John Wycliff (Yorkshire 1330 – Leicestershire 1384) was een Engelse kerkhervormer. Als professor in de theologie aan de universiteit van Oxford wilde hij de wijsbegeerte terugbrengen tot de Bijbel en de kerkvaders. Hij wordt vooral herinnerd als de hervormer die stelde dat mensen zonder tussenkomst van priesters hun geloof mochten belijden, met de Bijbel als gids en richtlijn. Evenmin waren er priesters nodig om zonden te vergeven.

Hij maakte onderscheid tussen de eeuwige kerk en haar aardse gestalte. De aardse kerk mocht volgens hem geen bezit hebben. De goederen die zij bezat, diende zij terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren. Dat bezorgde Wycliff veel steun van de Engelse adel. De kerk bestond volgens hem uit door God uitverkorenen. De aardse kerk als instituut had geen invloed op deze uitverkiezing en zij kon dan ook niet via haar priesters en andere geestelijken het heil bemiddelen aan de mensen. Daarom keerde Wycliff zich tegen de kerkorganisatie, tegen de religieuze orden en tegen de positie van de paus als hoofd van de kerk. Ook bestreed hij de pretentie van de paus dat deze alle wereldlijke macht bezat en dat de vorsten aan hem ondergeschikt waren. Voor hem was de paus de verpersoonlijking van de antichrist. Ook op de aflaathandel had hij, net als later Maarten Luther, scherpe kritiek.

Hij wees de opvatting van de transsubstantiatie af, die stelt dat bij de viering van de eucharistie brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus door de consecratie door een gewijd priester. Deze opvattingen riepen een felle reactie op van de kerkelijke leiders. Wycliff werd uit Oxford verbannen en op een synode in 1382 te Londen werd hij tot de doodstraf veroordeeld. Machtige vrienden voorkwamen de uitvoering van het vonnis. Maar de arm van de kerk reikte ver. Postuum werd zijn lichaam toch nog opgegraven en verbrand, om daarmee Wycliff alsnog te veroordelen, zoals door het concilie van Konstantz(1414-1418) was gebeurd. Na Wycliffs dood zijn de Lollards in zijn geest verdergegaan met het preken in de volkstaal.

Wycliffs opvattingen over met name de ambten en de wereldlijke macht van de kerk hadden grote invloed op het denken van de  Boheemse theoloog Johannes Hus. Deze deelde echter niet Wycliff's visie op de eucharistie. Omdat de Bijbel voor Wycliff de enige norm voor de waarheid was, vertaalde hij (met anderen) deze in het Engels. Heden ten dage is er een Bijbelgenootschap naar hem vernoemd.

J.M. Weststrate

Komende week:
28
Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 09:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Muziekteam I oefent
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 12:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.