logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2019- Bij de maand decemberZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2019- Bij de maand decemberOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2019- Bij de maand december

DE GEMEENTE ALS…… VOLK VAN GOD

De term ‘volk van God’ duidt op een duidelijke relatie. Er is een volk – dat is een grote groep mensen – en er is een God. Welk volk hoort nu bij God? Dat is een spannende en tegelijk belangrijke vraag.

God riep Abraham in Genesis 12 om zijn land te verlaten voor een nieuw land dat God hem zou laten zien. God liet dat vergezeld gaan met een belofte: ‘Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn’.

Dit volk zou later Israël genoemd worden en als volk van God bekend worden in de wereld.

Maar hoe zit het dan met al die andere mensen? Horen die niet bij het volk van God?
Niet-Joodse gelovigen mogen dankzij de Messias van de Joden (Jezus Christus) ook deel uitmaken van het volk van God. Jezus kwam als Messias voor Israël maar ook als Heiland voor de Wereld:

‘want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3 vers 16).

Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (dat is een grote Rooms-Katholieke kerkvergadering in de twintigste eeuw) gaat het beeld van ‘de kerk als volk van God’ een grote rol spelen.  Het legt de nadruk op het door God geroepen worden van alle mensen en op het priesterschap van alle gelovigen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om het evangelie te verkondigen, gaat vooraf aan het onderscheid tussen mensen die een bijzonder ambt hebben en de mensen die een onopvallende taak vervullen. Het gaat bij deze invulling van het ‘volk van God’ niet om een natuurlijk gegroeid volk, maar om geroepen mensen: vanuit de volkeren en onder de volkeren, samen met Israël.

De kerk die zichzelf dus ook als Gods volk beschouwt, ziet zichzelf niet als een nu reeds perfecte maatschappij, maar ziet het als een opgave om in elke tijd op een eigen en bij die tijd passende manier, samen met Israël naar Gods bedoeling te leven. Het is dus heilshistorisch van aard.

Een laatste kenmerk van het volk van Godmodel is ook het grotere heilshistorische verband. Het verbindt de gemeente/kerk met het volk van God waarvan het Oude testament getuigt: het joodse volk. De Kerk geeft verder vorm aan deze heilshistorische wortels. De Kerk staat in de lijn van de verbreding van dit volk door Jezus Christus.

Het model van de Kerk als Gods volk beklemtoont de continuïteit en de openheid van het geloofsgebeuren: het is een volk dat door God verzameld wordt, vanuit de volken en onder de volken.

1 Petrus 2 vers 4 + 9:

‘Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn…….. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’

J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.