logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
2019- Bij de maand decemberEr is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
2019- Bij de maand decemberTijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
19 januari
Ochtenddienst


19 januari
Avonddienst


12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

2019- Bij de maand december

DE GEMEENTE ALS…… VOLK VAN GOD

De term ‘volk van God’ duidt op een duidelijke relatie. Er is een volk – dat is een grote groep mensen – en er is een God. Welk volk hoort nu bij God? Dat is een spannende en tegelijk belangrijke vraag.

God riep Abraham in Genesis 12 om zijn land te verlaten voor een nieuw land dat God hem zou laten zien. God liet dat vergezeld gaan met een belofte: ‘Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn’.

Dit volk zou later Israël genoemd worden en als volk van God bekend worden in de wereld.

Maar hoe zit het dan met al die andere mensen? Horen die niet bij het volk van God?
Niet-Joodse gelovigen mogen dankzij de Messias van de Joden (Jezus Christus) ook deel uitmaken van het volk van God. Jezus kwam als Messias voor Israël maar ook als Heiland voor de Wereld:

‘want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3 vers 16).

Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (dat is een grote Rooms-Katholieke kerkvergadering in de twintigste eeuw) gaat het beeld van ‘de kerk als volk van God’ een grote rol spelen.  Het legt de nadruk op het door God geroepen worden van alle mensen en op het priesterschap van alle gelovigen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om het evangelie te verkondigen, gaat vooraf aan het onderscheid tussen mensen die een bijzonder ambt hebben en de mensen die een onopvallende taak vervullen. Het gaat bij deze invulling van het ‘volk van God’ niet om een natuurlijk gegroeid volk, maar om geroepen mensen: vanuit de volkeren en onder de volkeren, samen met Israël.

De kerk die zichzelf dus ook als Gods volk beschouwt, ziet zichzelf niet als een nu reeds perfecte maatschappij, maar ziet het als een opgave om in elke tijd op een eigen en bij die tijd passende manier, samen met Israël naar Gods bedoeling te leven. Het is dus heilshistorisch van aard.

Een laatste kenmerk van het volk van Godmodel is ook het grotere heilshistorische verband. Het verbindt de gemeente/kerk met het volk van God waarvan het Oude testament getuigt: het joodse volk. De Kerk geeft verder vorm aan deze heilshistorische wortels. De Kerk staat in de lijn van de verbreding van dit volk door Jezus Christus.

Het model van de Kerk als Gods volk beklemtoont de continuïteit en de openheid van het geloofsgebeuren: het is een volk dat door God verzameld wordt, vanuit de volken en onder de volken.

1 Petrus 2 vers 4 + 9:

‘Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn…….. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’

J.M. Weststrate

Komende week:
19
Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Christy Kids
Onderkomen
Aanvang: 18:15 uur.

Gebedsweek
op andere locatie
Aanvang: 19:15 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Kerkkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gebedsweek
op andere locatie
Aanvang: 19:15 uur.

Commissie Hoe Verder
Kerkkamer
Aanvang: 20:15 uur.

kledinginzameling voor Lesbos
Bovenzaal
Aanvang: 18:30 uur.

Gebedsweek
op andere locatie
Aanvang: 19:15 uur.

Werkgroep Bevrijdingsconcert 2020
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Gebedsweek
Kerkzaal
Aanvang: 19:15 uur.

Gebedsweek
op andere locatie
Aanvang: 19:15 uur.

Gebedsweek
op andere locatie
Aanvang: 19:15 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.