logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten en oppas-/ nevendienst
2020- Bij de maand maartWe zijn blij dat we weer naar de kerk kunnen. In juni was dit met een kleine groep, maar vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen samenkomen. In ons knusse kerkje zal het aantal plekken nog beperkt blijven omdat we anders niet kunnen voldoen aan de richtlijnen. Daarnaast starten vanaf zondag 5 juli ook de oppas- en nevendienst weer. Ook hiervoor moeten de kinderen aangemeld worden.

Lees verderZomerAvondZang vanaf 5 juli
2020- Bij de maand maartOok deze zomer is er in juli en augustus weer elke zondagavond ZomerAvondZang. Het centrale thema is dit jaar 'Samen'. Er is elke avond muzikale medewerking. Iedereen is van harte welkom, maar moet zich vooraf wel aanmelden. Ook zijn de diensten live te volgen via internet.

Lees verderVanaf 7 juli weer avondgebed
2020- Bij de maand maartNu we weer met een bescheiden groep in de kerkzaal mogen, zal vanaf de eerste week van juli het wekelijks avondgebed weer opgestart worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Vanaf dinsdag 7 juli gaat de deur voor het Avondgebed weer open en bent u daarna wekelijks welkom op dinsdag. Ook kan er live meegeluisterd worden via tv.vegheerde.nl.

Lees verderDiensten archief
05 juli
Avonddienst

ZomerAvondZang. Muzikale medewerking van Wilma Knip

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
05 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
05 juli
Avonddienst

Familiedoopdienst. In deze dienst ontvangt Ole van Bennekom het teken van de Heilige doop. De dienst is live te volgen via http://tv.vegheerde.nl
28 juni
Ochtenddienst

'Vier het leven'. We vieren samen (in de kerk en thuis) onze verjaardag.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
28 juni
Avonddienst

Jeugddienst. De dienst is te volgen via http://tv.vegheerde.nl

aanmelden voor kerkdienst
28 juni
Avonddienst

Familiedoopdienst. In deze dienst ontvangt Lauren Veldkamp het teken van de Heilige Doop. De dienst is live te volgen via http://tv.vegheerde.nl
26 juni
Avonddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Greet ter Voorde-Horsman. De dienst is in besloten kring, maar live te volgen via http://tv.vegheerde.nl.
21 juni
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
21 juni
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
14 juni
Ochtenddienst

Tijdens de dienst worden enkele gemeenteleden herdacht in bijzijn van de naaste familie.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
14 juni
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. De dienst is te volgen via http://tv.vegheerde.nl

aanmelden voor kerkdienst
14 juni
Avonddienst

Familiedoopdienst. In deze dienst ontvangt Ties van Weeghel het teken van de Heilige doop. De dienst is live te volgen via http://tv.vegheerde.nl
Toon meer diensten
 

2020- Bij de maand maart

Markante voorgangers.....

C.J. HOEKENDIJK (1873-1948) De media en vrolijk orthodox

Cornelis Johannes Hoekendijk (1873 – 1948) was zendeling-leraar op Java, Maranatha-evangelist en Vrije-evangelisch predikant in Nederland. Hij was een begaafd spreker en schrijver en naar eigen zeggen in een interview ‘vrolijk orthodox’, waar de typering van onze geloofsgemeenschap vandaan komt. In Nederland is hij vooral bekend geworden door z’n vele geschriften en radiotoespraken.

Kees Hoekendijk werd geboren in 1873 in Rotterdam-Kralingen en werd leerling-kleermaker en winkelbediende. Van 1891-1895 was hij broeder in ‘Meer en Bosch’, een inrichting voor epilepsiepatiënten te Heemstede. Onder invloed van het Leger des Heils kwam hij tot bekering. Op zijn verdere vorming had de directeur van de inrichting, J.L. Zegers grote invloed. Van 1895-1899 volgde Hoekendijk de opleiding tot zendeling-leraar aan de Zendingsschool der Nederlandsche Zendingsvereniging te Rotterdam. Daar ontving hij theologisch onderwijs. In 1899 vertrok hij naar Java. Zijn gemeente bestond hoofdzakelijk uit Chinezen. Van 1903 – 1905 was hij in Nederland op medische indicatie met verlof. In deze tijd werd hij geraakt door de opwekkingsbeweging van 1905. Toen leerde hij Johannes de Heer kennen. In 1906 stichtte hij het lectuurfonds ‘De papieren zendeling’. In 1914 richtte hij het weekblad De Vredebode op, waaraan hij ook na zijn terugkeer naar Nederland bleef meewerken. Op 25 aug. 1915 richtte hij met anderen een ‘Tentzending’ op voor evangelisatie in N.O.-Indië. Van 1925-1930 was hij predikant te Rotterdam. In deze periode bezocht hij Israël. Zijn reisverslagen verschenen in Het Zoeklicht en werden later gebundeld in boekvorm onder de titel ‘Zijn vaderland’, uitgegeven ca. 1928. Van jan. 1927 af gaf hij het 14-daags blad De Levensgids uit, in een oplaag van 4.000-5.000 ex. Van dit evangelisatieblad was hij jarenlang redacteur.

Van 1930-1942 was Hoekendijk predikant in Bussum. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum gaf hij een populaire uiteenzetting uit onder titel 'Aan Jezus' voeten' (2 delen), die heel het gebied van het christelijk geloof en van het christelijk leven bestrijkt: de leer over God, over de mens, over Christus en de verlossing, over het gebed, de Kerk en de toekomst. Het werk is bestemd voor christenen en niet-christenen, en beweegt zich in de lijn van het orthodoxe Protestantisme. Ondersteund met Bijbelteksten wordt ook de leer over het duizendjarig vrederijk uitgelegd. Hij wijdde zijn meeste tijd aan conferenties overal in het land. Hij leidde samen met anderen Maranatha-conferenties. Hij richtte een Lectuurfonds op, dat tot 1942 ongeveer 130 boeken en boekjes uitgaf en per jaar ± 100.000 exemplaren verspreidde. Gedurende de eerste oorlogsjaren werd hij tweemaal door de bezetters gearresteerd. Hoekendijk was een begaafd spreker en vlot met de pen. Hij hield in totaal ruim 8000 samenkomsten. Van zijn hand verschenen 110 boeken en boekjes, zowel in het Nederlands als in andere talen. Voor de NCRV, een Nederlandse christelijke radio-omroep, hield hij talrijke spreekbeurten. Hij was in VEG kringen dé mediaman.

J.M. Weststrate 

Komende week:
12
Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 15:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.