logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2020- Bij de maand maartIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2020- Bij de maand maart

Markante voorgangers.....

C.J. HOEKENDIJK (1873-1948) De media en vrolijk orthodox

Cornelis Johannes Hoekendijk (1873 – 1948) was zendeling-leraar op Java, Maranatha-evangelist en Vrije-evangelisch predikant in Nederland. Hij was een begaafd spreker en schrijver en naar eigen zeggen in een interview ‘vrolijk orthodox’, waar de typering van onze geloofsgemeenschap vandaan komt. In Nederland is hij vooral bekend geworden door z’n vele geschriften en radiotoespraken.

Kees Hoekendijk werd geboren in 1873 in Rotterdam-Kralingen en werd leerling-kleermaker en winkelbediende. Van 1891-1895 was hij broeder in ‘Meer en Bosch’, een inrichting voor epilepsiepatiënten te Heemstede. Onder invloed van het Leger des Heils kwam hij tot bekering. Op zijn verdere vorming had de directeur van de inrichting, J.L. Zegers grote invloed. Van 1895-1899 volgde Hoekendijk de opleiding tot zendeling-leraar aan de Zendingsschool der Nederlandsche Zendingsvereniging te Rotterdam. Daar ontving hij theologisch onderwijs. In 1899 vertrok hij naar Java. Zijn gemeente bestond hoofdzakelijk uit Chinezen. Van 1903 – 1905 was hij in Nederland op medische indicatie met verlof. In deze tijd werd hij geraakt door de opwekkingsbeweging van 1905. Toen leerde hij Johannes de Heer kennen. In 1906 stichtte hij het lectuurfonds ‘De papieren zendeling’. In 1914 richtte hij het weekblad De Vredebode op, waaraan hij ook na zijn terugkeer naar Nederland bleef meewerken. Op 25 aug. 1915 richtte hij met anderen een ‘Tentzending’ op voor evangelisatie in N.O.-Indië. Van 1925-1930 was hij predikant te Rotterdam. In deze periode bezocht hij Israël. Zijn reisverslagen verschenen in Het Zoeklicht en werden later gebundeld in boekvorm onder de titel ‘Zijn vaderland’, uitgegeven ca. 1928. Van jan. 1927 af gaf hij het 14-daags blad De Levensgids uit, in een oplaag van 4.000-5.000 ex. Van dit evangelisatieblad was hij jarenlang redacteur.

Van 1930-1942 was Hoekendijk predikant in Bussum. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum gaf hij een populaire uiteenzetting uit onder titel 'Aan Jezus' voeten' (2 delen), die heel het gebied van het christelijk geloof en van het christelijk leven bestrijkt: de leer over God, over de mens, over Christus en de verlossing, over het gebed, de Kerk en de toekomst. Het werk is bestemd voor christenen en niet-christenen, en beweegt zich in de lijn van het orthodoxe Protestantisme. Ondersteund met Bijbelteksten wordt ook de leer over het duizendjarig vrederijk uitgelegd. Hij wijdde zijn meeste tijd aan conferenties overal in het land. Hij leidde samen met anderen Maranatha-conferenties. Hij richtte een Lectuurfonds op, dat tot 1942 ongeveer 130 boeken en boekjes uitgaf en per jaar ± 100.000 exemplaren verspreidde. Gedurende de eerste oorlogsjaren werd hij tweemaal door de bezetters gearresteerd. Hoekendijk was een begaafd spreker en vlot met de pen. Hij hield in totaal ruim 8000 samenkomsten. Van zijn hand verschenen 110 boeken en boekjes, zowel in het Nederlands als in andere talen. Voor de NCRV, een Nederlandse christelijke radio-omroep, hield hij talrijke spreekbeurten. Hij was in VEG kringen dé mediaman.

J.M. Weststrate 

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.