logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2020- Bij de maand juniIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2020- Bij de maand juni

In 2020 staan we stil bij:  MARKANTE VOORGANGERS ………

Voorgangers komen en gaan en ze werken ieder op een eigen wijze en trekken hun spoor en laten herinneringen achter. I DID IT MY WAY.

Jan de Liefde (1814-1869) Bed, bad, brood

Jan de Liefde is geboren in Amsterdam. Zijn vader was koster van de Doopsgezinde kerk aan het Singel. Jan werd in 1837 dominee en begon in Woudsend (Fr.). De verhuizing naar Zutphen was geen succes, want ze vonden hem te orthodox in z’n prediking. In 1845 kreeg hij ontslag en kwam De Liefde in contact met mensen buiten de kerk, o.a. van het Reveil. Hij schreef liedteksten (o.a. ‘klokje klinkt’ en ‘van U zijn alle dingen’) en kinderboeken. In 1849 verhuisde De Liefde naar Amsterdam en begon zijn evangelisatiewerk in de binnenstad, de vereniging ‘tot heil des volks’.

‘Op een schone middag in September 1849 stond hij (JdL) op één van de bruggen, welke destijds over één der vuilste grachten van Amsterdam lagen. Het schouwspel dat zich thans aan zijne ogen voordeed, toen hij daar op de brug stond en zijn blik liet gaan langs de dubbele rij ellendige huisjes, aan weerzijden van die vervuilde gracht staande, overtrof verre de voorstelling, welke hij er zich van gemaakt had. “Zou er niets gedaan kunnen worden om Christus in dit oord van duisternis en ellende te brengen?” vroeg hij aan een broeder die naast hem stond. “Laten we het proberen”, zo luidde het antwoord. “Men kan ten minste wel zeggen, dat dit juist een plaats voor Hem is, die gekomen is om het verlorene te zoeken en zondaren zalig te maken.”

De mannen lopen de brug af en vragen aan mevrouw Schouten, één van de vele arme visvrouwen aan de gracht, of ze de volgende avond in haar huis een Bijbellezing mogen houden. De avond daarop komen zij terug. Vijf vrouwen en een blinde orgeldraaier wonen de eerste Bijbellezing bij. De tafel is gedekt met een wit kleed.

Dit was het werk, om mensen in de stad te helpen aan een bed, een bad en aan brood. Ook begon hij kerkdiensten te beleggen in de zaal Tecum Habita aan de Herengracht (nummer 248).

Al deze activiteiten financierde De Liefde uit eigen zak. Zijn vrienden wilden niet meebetalen omdat zijn werk niet uitging van een kerkgenootschap. Vanaf 1845 komen in Amsterdam twee keer per jaar Christelijke Vrienden uit het hele land bijeen.  De bijeenkomsten worden gehouden in het Casino, Odeon of op het Rusland. Bekende bezoekers zijn Nicolaas Beets, Abraham Capadose, Isaäc da Costa, Gregory Pierson, Otto Heldring, Baron van Lijnden, De Marez Oyens, Chantepie de la Saussaye, Groen van Prinsterer.  De Liefde woont deze vergaderingen vanaf april 1850 bij.

Met geleend geld werden er twee panden aan de NZ Voorburgwal gekocht. In één van die huizen woonde de familie De Liefde (inmiddels met 11 kinderen) en in het andere huis begon hij een evangelistenopleiding/seminarium. Zij werden uitgestuurd in eigen land om gemeenten te stichten: Leeuwarden, Stadskanaal, Nes, ’s Gravenhage en zoveel meer plaatsen.

Achter zijn huis laat Jan de Liefde aan de Spuistraat een kerkgebouw neerzetten dat hij ‘Eben-Haëzer’ noemt. In 1856 besluit hij tot de oprichting van een Vrije Evangelische Gemeente. Vrij van staatsinmenging en met vrijheid voor de lokale gemeente. Op zondag 27 juli 1856 preekt hij over Johannes 8 vers 36: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn’.

Door de veelvuldige afwezigheid van ds. De Liefde gingen ze op zoek naar een tweede voorganger en brachten een beroep uit op ds. J.H. Gunning jr. (de auteur van ‘ga niet alleen door het leven’). Deze had niet de vrijmoedigheid de Hervormde kerk te verlaten, maar sympathiseerde sterk met de VEG. Toen de VEG van Jan de Liefde in 1888 werd opgeheven traden veel leden toe tot een inmiddels andere VEG in de stad, waar ds. J.G. Smitt predikant was. De Liefde overlijdt op 6 december 1869, nog net geen 55 jaar oud. Hij wordt begraven op de Oosterbegraafplaats.

Jan de Liefde was een man, gegrepen door het evangelie, maar dat graag praktisch vertaalde. Het werk van ‘tot heil des volks’ is er nog steeds.

J.M. Weststrate 

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.