logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2020- Bij de maand november

In 2020 staan we stil bij:  MARKANTE VOORGANGERS ………

 Voorgangers komen en gaan en ze werken ieder op een eigen wijze en trekken hun spoor en laten herinneringen achter. I DID IT MY WAY.

In de Bond van VEG waren in de loop van de tijd diverse voorgangers en daar zaten markante (opvallende) figuren tussen. Dit jaar laten we er elf de revue passeren:

DIRK WESSEL VELDKAMP (1900-1983): MARANATHA

Dirk Veldkamp werd in Doornspijk (G) geboren als zoon van Hendrikus Veldkamp en Marina Johanna van der Wal. Hij trouwde met Hendrika van de Weg, een dochter van landbouwer Arend van de Weg en Batje Veldkamp. Op elfjarige leeftijd verliet hij de school en ging hij op de boerderij werken. Hij kreeg thuis een streng calvinistische opvoeding en ze waren lid van de Hervormde kerk (Gereformeerde Bond). Op zaterdagmorgen kreeg hij privéles godsdienstonderwijs van de heer Kuit uit Elburg. Ook volgde hij andere lessen waarmee hij diploma’s behaalde. Tijdens de periode van de Spaanse griep van 1918 (vergelijkbaar met de coronacrisistijd nu) beleefde hij een persoonlijke bekering en kwam het verlangen om theologie te gaan studeren. Veldkamp studeerde vanaf 1920 aan de Predigerschule van Skt. Chrischona in Bazel-Zwitserland. Hij werd daarna in 1923 de eerste gemeenschapsleider bij de Nederlandse Christen Gemeenschaps Bond (NCGB) in Amerongen.

Van 1926 t/m 1928 was hij predikant in de VEG Oude-Pekela. Die gemeente verruilde hij voor Leeuwarden, waar hij tot na de 2e wereldoorlog zou blijven. Zijn laatste gemeente was de VEG Hilversum die hij van 1946 – 1974 diende. Op 17 januari 1983 overleed Dirk Wessel Veldkamp in Bussum, op de leeftijd van 82 jaar. Ds. Veldkamp is in Oosterwolde (G) begraven.

Ds. Veldkamp was docent aan de Theologische school, voorzitter van de commissie Binnenlandse zending en ook voorzitter van het Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Vanuit die rol vertegenwoordigde hij de Bond in de internationale Bond van VEG.

De meeste mensen zullen/kunnen Dirk Wessel Veldkamp kennen van de Maranatha-prediking. Geraakt door de Zoeklichtbeweging van Johannes de Heer met daarin centraal het accent op de verwachting van de wederkomst van Jezus en de tekenen die daar aan vooraf gaan, werd ds. Veldkamp een veel gevraagd en graag gehoord spreker op Maranatha-conferenties. Tijdens deze driedaagse conferenties was er ’s morgens een bidstond, en ‘s middags en ’s avonds een samenkomst met diverse sprekers en muzikale medewerking. Deze bijeenkomsten werden over het hele land verspreid gehouden, meestal in een tent of op een neutrale locatie, waarmee men een grote groep van de gelovige christenen en ook niet-gelovigen wist te bereiken. 

Er werden eigentijdse (nieuwe) liederen gezongen, waarvan er veel verzameld zijn in de (latere) bundel van Johannes de Heer. Enkele Vrije Evangelische gemeenten in ons land zijn uit dit werk voortgekomen. Door zijn langdurig verblijf in Hilversum, zijn imposante verschijning, luide stem en heldere mening, werd ds. Veldkamp ook wel ‘de paus van Hilversum’ genoemd.

J.M. Weststrate

 

Komende week:
28
Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Crosspoint
Achterkamer
Aanvang: 09:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Muziekteam I oefent
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 12:45 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.