logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2021- bij de maand maart

Kijk naar de vogels: de Ooievaar

‘De Ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer’ (Jeremia 8; 7)

De Ooievaar. Wie kent deze vogel niet. Zelfs als je de vogel nog nooit in het wild gezien hebt dan is deze toch wel bekend van geboortekaartjes.  De Ooievaar was in Nederland midden jaren ’70 van de vorige eeuw zo goed als verdwenen. Door een reddingsprogramma met ooievaarsstations (o.a. bij Meppel en Gorssel) kon voorkomen worden dat deze soort als broedvogel in Nederland verdween. En met succes. In 2019 waren er weer circa 1125-1225 broedparen in ons land. Langs de IJssel kom je ze altijd wel tegen. Op 1 van de vele nestpalen, nesten op schoorstenen en daken en inmiddels steeds meer ook in bomen, hun natuurlijke nestplaats.

Ooievaars zijn trekvogels. In maart/ april komen ze uit hun overwinteringsgebieden en in september/ oktober vertrekt het grootste deel weer. Maar er blijven ook steeds meer Ooievaars de winter in ons land. Door de zachte winters is er blijkbaar geen behoefte meer om weg te trekken.

In Israël is de Ooievaar ook bekend. Dit komt ook omdat Israël op een belangrijke trekroute ligt waar in het voor- en najaar grote groepen Ooievaars langskomen. Naast onze witte Ooievaar komt daar ook zijn neefje de Zwarte Ooievaar langs. Een soort die een enkele keer ook in Nederland te zien is.

In het najaar verzamelen de Ooievaars zich in Nederland voordat ze in groepen wegtrekken. Maar in het voorjaar zijn ze er opeens. De ene dag is het nest onbezet en de volgende dag staat er een Ooievaar (het mannetje) op het nest. Deze wordt circa een week later gevolgd door het vrouwtje. De Ooievaar kent dus zijn tijd van de trek zoals Jeremia schrijft. En je kunt in het voorjaar uitzien naar de terugkomst van de Ooievaar op het nest. Je kunt dit verwachten, maar weet nooit precies wanneer de vogel weer terug is.

Het vers uit Jeremia brengt voor ons ook een vraag of wij de tijd kennen. Of misschien moet je zeggen herkennen. Niet de tijd van de trek. Maar de tijd van uitzien naar de komst van de Here Jezus. Want zoals de Ooievaar van de ene op de andere dag weer terug is, zo zal ook de komst van de Here Jezus zijn. Wanneer dat is weten we niet. De Here Jezus zegt het zelf in Mattheus 36: ‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het’.

We kunnen dus niet het moment kennen dat de Heer terugkomt. Maar wel staan er in de Bijbel genoeg tekenen waaraan we de tijd kunnen herkennen en Zijn voetstappen kunnen horen. Zodat we rekening kunnen houden met die dag. Waar we ook in deze periode voor Pasen in verwachting naar uit mogen kijken.

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

(Opwekking 818)

Matthijs Bootsma

Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.