logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2021- Bij de maand april

Kijk naar de vogels: de Raaf

Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. (Genesis 8; 6-7) 

De Raaf hoort samen met onder andere Kauwtjes, Roeken en Kraaien tot de familie van de kraaien. De Raaf is een forse, zwarte vogel met een dikke snavel. Eigenlijk komt deze wat luguber over. Op oude afbeeldingen die met terechtstellingen te maken hebben zie je ze vaak afgebeeld. Hun geluid is, net als bij andere kraaiachtigen krassend. Maar toch horen de kraaiachtigen bij de zangvogels. Goed om te weten als je zelf denkt dat je niet mooi kunt zingen voor de Heer.  Als zelfs een kraai een zangvogel is….

In Nederland komen Raven inmiddels weer in bijna het hele land voor. Dat was in de jaren 70 wel anders toen ze bijna uitgestorven waren. Raven maken hun nesten in rustige bosgebieden. Hun voedsel zoeken ze vaak kilometers ver van het nest. Als ze jongen hebben, kun je de voedselvluchten zien van de Raaf. Met het gevonden voedsel in hun snavel vliegen ze stil naar het nest om de jongen te voeren. Een beeld dat ook in de Bijbel voorkomt. Als Elia moet vluchten nadat hij geprofeteerd heeft dat er geen regen zal vallen, stuurt de Heer hem naar een rivier. 1 Koningen 17;6 zegt:

De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees.

Als je eens zo’n voedselvlucht van de Raaf hebt gezien, heb je hier een beeld bij.

Raven zijn voor een groot deel aaseters. Daarom horen ze voor het volk Israël bij de onreine dieren. Niet omdat ze niet te eten zijn,  maar omdat ze daarmee een nuttige functie hebben. Door het opruimen van het aas voorkomen ze ziektes en plagen.

Toen de ark in Genesis was vastgelopen op de berg en de aarde droger werd, liet Noach als eerste vogel een Raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was. Er zal voor de Raaf na de zondvloed genoeg geweest zijn om op te ruimen. Pas toen de aarde opgeruimd en droog was, kon de duif losgelaten worden.

Is dit ook niet een mooi beeld voor ons leven in relatie tot Pasen en Pinksteren? Hoeveel is er niet in ons leven wat opgeruimd moet worden. Boze woorden, kwade gedachten, verslavingen, zaken die ons van God afhouden? Hoe vaak moeten we eigenlijk niet een Raaf loslaten in ons leven om dit op te ruimen. Want pas als ons leven opgeruimd, is kan de Heilige Geest ons helemaal vullen. Elk plekje in ons leven.

Dit opruimen hoeven we niet alleen te doen.

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ (Marcus 1; 40-41).

 Jezus wil dat we rein worden. Dat alles opgeruimd is in ons leven. Hij geeft ons daarvoor de kracht. En omdat Hij van ons houdt en wist dat dit voor ons moeilijk is, heeft Hij zichzelf opgeofferd. Op Goede Vrijdag ging Hij, de Man zonder zonde, voor ons aan het kruis. Hij hield en houdt zoveel van ons dat hij zijn armen spreidde…. en stierf. Om in Zijn dood en opstanding op Pasen al onze onreinheid op te ruimen. Om daarmee tegen ons te zeggen ‘Ik wil het, word rein’!

U liep het testament en stierf aan het kruis
U ging door de hel en ik mag naar huis
U streed de zwaarste strijd en toch hield U stand
Mijn leven ligt bevrijd in U doorboorde hand

(Goede Vrijdag, Mathijn Buwalda)

 Matthijs Bootsma

Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.