logo VEG Kruiskerk Heerde

 

2021- Bij de maand juni

Kijk naar de vogels: de Zwaluw

 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. (Psalm 84; 4)

De Zwaluw. Misschien wel de zomervogel in ons land. Vanaf april komen ze ons land binnen en in oktober zijn ze weer vertrokken. Er zijn in Nederland 3 soorten zwaluwen die in of aan gebouwen broeden. De Huiszwaluw maakt zijn mooie ronde nesten onder dakgoten en overstekken. De Boerenzwaluw zoekt een plek in boerderijen en schuren. De Gierzwaluw nestelt onder dakpannen. Deze laatste vogel is het meest bijzonder. Ze worden ook wel Koningsvogel genoemd omdat ze elk jaar rond Koningsdag arriveren. En begin augustus zijn ze weg. De Gierzwaluw brengt zijn leven vliegend door. Alleen het broeden en grootbrengen van hun jongen kunnen ze niet in de lucht.

Het is eigenlijk ook niet vreemd dat zwaluwen gebruik maken van huizen en andere panden. Van oorsprong maken ze hun nesten in of aan rotswanden. Voor hun is een gebouw niets anders dan een rotswand. Het is ook mooi dat boeren en eigenaren zwaluwen altijd een plekje gunnen. Bij mijn opa op de boerderij moest elk voorjaar een raampje open gezet worden zodat zwaluwen vrij in- en uit konden vliegen. Ze waren welkom.

Ook de tempel in Israël hadden zwaluwen als goede nestplek ontdekt. Het viel de psalmist op en hij beschreef het in Psalm 84. In Opwekking 715 staat het ook treffend:

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U

 Wat mooi dat er plekken zijn om ‘te wonen bij God’. Wat hebben we dat gemist de afgelopen periode. Het lijkt bijna of we het ontwend zijn. Terwijl het een Zegen is als gemeente om samen te komen en (straks weer) te zingen voor God! En die Zegen gaat nog verder. In Johannes 14, vers 2 zegt de Here Jezus het zelf:

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

We mogen ooit eens wonen bij God. Er is voor iedereen plaats en de Here Jezus maakt deze zelf voor ons gereed.

Je kunt je afvragen waarom zwaluwen elk jaar de moeite nemen om van Afrika naar Nederland te komen. In Afrika is immers ook voldoende voedsel voor hen. Dat klopt. Maar op het noordelijk halfrond zijn in de zomer de dagen langer dan in Afrika. Lang genoeg om voldoende voedsel voor henzelf en hun jongen te vinden. Als zwaluwen in Afrika zouden blijven, zouden ze geen of weinig vrucht (nakomelingen) voort kunnen brengen. Nu kunnen ze vaak 2 of 3 nesten met jongen grootbrengen. Daar hebben ze de moeite en het risico voor over.

Voor ons is dit ook een les. We kunnen in het ‘Afrika’ blijven dat we zijn aangewend in deze coronatijd. Online de diensten bezoeken, geen activiteiten door de week. Of we kunnen zodra het kan de draad (weer) oppakken. Naar de kerk op zondag, ook al kan het nu nog maar met weinig. In het nieuwe seizoen bijbelstudie, geloofsgesprek, catechese, contactmiddagen. Elkaar als gemeenteleden opzoeken om gevoed te worden. Om zo ook andere te kunnen voeden en vrucht te dragen.

Matthijs Bootsma

 

Komende week:
09
Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

MT oefent nieuwe liederen
Kerkzaal
Aanvang: 11:30 uur.

Muziekteam 2 oefent
Kerkzaal
Aanvang: 13:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

JJW cursus
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.