logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2021- Bij de maand december

Kijk naar de vogels: de Kwartel

‘…..Zeg tegen hen: ‘Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed…… Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw’. Exodus 16;12-13)

De Kwartel is een klein vogeltje, niet groter dan een Spreeuw, dat leeft in open landbouwgebieden. Een Kwartel krijg je maar zelden te zien. De vogel vliegt overdag bijna niet en kan zich goed verstoppen. Wel is in sommige jaren op mooie avonden tussen mei en augustus in hooilanden of op de heide de kwartelslag te horen. Een herhaald: ‘Kwik-me-Dit’.

De Kwartel is zeldzaam in Nederland. Per jaar kunnen de aantallen sterk verschillen. In de winter verblijven ze in Afrika. Tijdens de trek vormen ze soms grote groepen om samen de woestijnen over te steken. Bij tegenwind zijn de groepen soms zo uitgeput dat ze zich in de woestijn neer laten vallen om te rusten.

Misschien heeft het volk Israël dat verschijnsel wel meegemaakt. Ze waren al een tijd onderweg vanuit Egypte. Het eten raakte op en ze begonnen te klagen. En verlangden terug naar Egypte waar ze ondanks alle omstandigheden voldoende vlees en brood hadden. Hoe herkenbaar is het voor ons om niet vooruit te willen kijken naar het Beloofde land, maar dat we achterom blijven kijken naar wat we hadden.

De Heer hoort het geklaag. Hij kent de gedachten van zijn volk en laat zijn grootheid zien. Die avond  kwamen er grote zwermen Kwartels aangevlogen. De Heer gaf vlees. De volgende dag lag er dauw op de woestijn. Maar het was geen dauw. Het was Manna, brood dat de Heer te eten gaf. De mensen konden het verzamelen. Per persoon één Omer (ongeveer 4,5 liter). Iedereen kon precies genoeg verzamelen voor henzelf en wie bij hen woonde. Nooit teveel en nooit te weinig. Bewaren kon niet, behalve voor de sabbat.

Het volk kreeg elke dag manna. Of ze ook elke dag vlees kregen zegt de Bijbel niet. Pas in Numeri 31 lezen we weer dat er Kwartels kwamen die het volk verzamelde. Elke dag brood als basis, maar niet elke dag vlees.

En dan eeuwen later. In de kerstnacht in het broodhuis (Bethlehem):

‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd’ (Johannes 1; 14, NBG1951)

Opnieuw komt God naar de mensen toe. In het kleine kindje in de kribbe laat Hij opnieuw zijn grootheid zien. Het Woord wordt mens en woont onder ons. Wij mogen het Woord verzamelen als voedsel. Voor onszelf om gesterkt te worden. Zodat we blijven uitkijken naar het Beloofde land. Maar ook dit voedsel mogen we niet verzamelen om te bewaren. Juist niet! We moeten er van delen. Met de wereld om ons heen. En daarvoor verzamel je altijd precies genoeg!

Gezegende kerst!

Matthijs Bootsma

Dit was de laatste bijdrage in de serie ‘Kijk naar de vogels’. De bijdragen zullen gebundeld worden en dit boekje is digitaal beschikbaar onder 'downloads'

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.