logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
Kerst 2021: ImmanuŽl, God met ons?In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerst 2021: ImmanuŽl, God met ons?

Voor de 2e keer een kerst met een lock-down. Corona blijft de wereld in haar greep houden. Weer afstand houden terwijl we elkaar op willen zoeken. Weer maatregelen die bedrijven en personen treffen. Weer online of in een kleine groep de diensten bezoeken. De zorg die al bijna 2 jaar kraakt en piept, terwijl het personeel hun best blijft doen om de zorg te verlenen die nodig is. Verdeeldheid die ontstaat en toeneemt in het land door meningen. Tussen niet- kerkelijken en kerken die op een zo goed mogelijke manier hun essentiële taak proberen in te vullen. Maar ook tussen gelovigen onderling. Wel of niet vaccineren? Wel of geen mondkapje? Verdeeldheid heerst. Waar is dan God met ons?

Er is maar 1 winnaar met deze verdeeldheid. De tegenstander van God. Hij ziet toe en stookt het vuurtje nog wat op. En als je niet oppast help je zelf ook mee aan dat opstoken in woord of gedachte. En die verdeeldheid houdt ons juist bij God vandaan. Eigenlijk is de vraag niet God met ons? Maar zijn wij nog wel met God?

Kerst. Opnieuw denken we aan het moment dat God met ons wel heel lijfelijk werd. Een klein kindje in een kribbe. Niet welkom in de herberg, maar o zo welkom bij zijn ouders en bij de wereld.

Daar ruist langs de wolken een heerlijke naam, die aarde en hemel verenigd te zaam.

Hoe kunnen we die naam vergeten.

Jezus, Jezus, Uw naam zij d’eer!

Laten we dat vooral niet vergeten. Die naam van Jezus verenigd. En dus moeten vooral wij dat ook laten zien.  Proberen niet tegenover elkaar te staan, maar begrip voor elkaar te hebben. Ook al zijn we het niet met elkaar eens. Begrijpen we maatregelen of standpunten niet. Gaat het er om wie gelijk heeft? Of gaat het er om dat we elkaar accepteren zoals we zijn en denken? De eerste bezoekers van dat kleine kindje waren herders en wijzen. Wat een verschil. Maar  het kindje verenigde hen. Daar kan de tegenstander echt niet tegenop. Zelfs niet als mensen hem ‘helpen’. Nee. De naam van de Here Jezus is veel krachtiger. Door de overwinning die Hij behaald heeft op Golgotha!

Laten we kerst 2021 samen vieren door in Zijn naam iedereen een Gezegend Kerstfeest te wensen.

Komt allen tezamen! (ook al kan het niet fysiek)

Matthijs Bootsma

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.