logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2022- Bij de maanden juli en augustus

Altijd weer: Droogte

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17; 7-8)

Droogte. Valt dat eigenlijk wel onder weer? Het is eigenlijk meer een gevolg. Een gevolg van geen neerslag, warmte en veel zonneschijn. Droogte kan dus meerdere oorzaken hebben. Maar het gevolg is vaak rampzalig. In grote delen van de wereld leidt droogte tot hongersnoden. Mensen sterven of vluchten. Ook in ons land beginnen we te merken wat droogte kan doen. Ondanks dat we het afvoerputje van Europa zijn voor water, zie je de natuur en de landbouw soms zuchten onder de droogte.

Ook in Israël kent men droogte. Het land is voor zijn water afhankelijk van de Jordaan en van bronnen. In 1 Koningen 17 en 18 lezen we ook over droogte in Israël. Elia profeteert namens God dat het de eerste jaren niet zal regenen en dat er ook geen dauw zal zijn. Dan krijg je wel droogte, zeker met het klimaat in dat land. Pas als er bijna 3 jaar verstreken zijn, moet Elia tegen Koning Achab zeggen dat de Heer het weer zal laten regenen. Maar voordat dit gebeurt wil de Heer eerst zijn grootheid tonen aan het volk. Het volk moet samenkomen op de berg Karmel. Daar moeten de profeten van Baäl een altaar met brandhout maken en een stier offeren. Ze mogen de brandstapel niet alleen niet zelf aansteken. Hiervoor moeten ze hun afgoden aanroepen. Maar hoe ze ook roepen, dansen, schreeuwen, zichzelf verwonden; er gebeurt niets.

Dan bouwt Elia ook een altaar. Met twaalf stenen voor elke stam van Israël. Ook hij legt er brandhout op en een stier als offer. Tot slot laat hij een geul graven door het volk. Hij laat ook tot drie keer toe vier kruiken met water vullen en dit over het offer en het brandhout gieten. Dit was zoveel dat ook de geul rond het altaar vol kwam te staan met water. Daarna bidt hij tot de Here en het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandhout met het offer, de stenen en zelfs het water in de geul verdampte.

Wat ik bijzonder vind in het verhaal is dat het volk Israël de opdracht krijgt om kruiken te vullen met water. Dit zullen grote kruiken geweest zijn. Waar haal je water vandaan als het al bijna drie jaar droog is? Waarom zul je die moeite doen omdat je dat water ook kunt gebruiken voor je zelf om te drinken of je gewassen water te geven? Om water te halen zul je naar een bron moeten. Je moet er moeite voor doen en iets anders voor moeten laten.

Zijn wij ook bereid om dit te doen als we droogte ervaren in ons (geloofs)leven? Die droogte heeft vaak meerdere oorzaken. Er zijn veel Baäls in onze tijd. Werk, geld, macht, sport, televisie en noem maar op. Baäls die droogte veroorzaken in je geloofsleven. Ben je dan bereid om weer terug te gaan naar De Bron? De plek waar Levend Water te vinden is? Het zal moeite kosten. En je moet er iets voor laten. Maar je krijgt er veel voor terug. De Heer wil je weer in vuur en vlam zetten. Je mag zijn als de boom waar Jeremia over schrijft. Tijden van droogte deren je niet en je mag vrucht dragen.

Bron van levend water, ontspring nu in mij
Zend uw Geest, o Heilig God,
En maak mij vrij
Van elke situatie die mijn hart bezwaart
'K Geef mijn last aan U,
Die heel mijn ziel bewaart.

(Opwekking 445)

Matthijs Bootsma

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.