logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2023 - Bij de maand februari

Wie ben je?
Een kind van God

Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht ge- geven om kinderen van God te worden.
(Johannes 1: 12)


Wie ben je? Best wel een lastige vraag. Je bent niet je naam, je beroep, je plek in je gezin, je afkomst, je maatschappelijk functioneren. Maar wie ben je dan wel? Wat blijft er dan over? Gelukkig zegt de Heer daar veel over. In Zijn woord lezen we daarover. Dit jaar willen we in de inleiding van het maandblad hier over nadenken onder de titel ‘Wie ben je’.

Laten we dan meteen maar met de deur in huis vallen: je bent GEK! Mis- schien verklaren mensen je wel eens voor gek omdat je gelooft, naar de kerk gaat en keuzes maakt die anderen niet maken, juist omdat je gelooft. Maar je kunt niet anders. Want je bent Gods Eigen Kind! Wat speciaal!

Voor God ben je dat zeker. Van al zijn kinderen ben je uniek. Zoals jij is er maar 1 en dat vult zijn Vaderhart met Liefde. Hij is trots op wat je doet. Hij helpt je en Hij schaamt zich niet voor je. Ook als je iets doet waar Hij het niet mee eens is. Of als je steeds verder van Hem weg gaat. Natuurlijk wil Hij je corrigeren en terugbrengen. Misschien lijkt dat wel eens op een corri- gerende tik. Maar het blijft Zijn Liefde en Hij laat jou je keuze maken. En wees nu eerlijk, hebben we niet allemaal soms een correctie niet nodig?

Maar hoe kun je nu een kind van God zijn? Je bent immers al een kind van je vader en moeder. Johannes schrijft er al over in het begin van zijn evan- gelie. Wie Hem (Jezus) ontvangt en in Zijn naam gelooft heeft het voorrecht om een kind van God te worden. Wie beleidt dat Jezus Heer is, is dus kind van God. Het is een voorrecht dat je krijgt. Je kunt het niet kopen en hoeft het niet te verdienen.

O, welk een vreugde, vreugde, vreugde
O, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust.
Halleluja, Halleluja, prijst God om Zijn gena!
(JdH 571)


Als je kind van God bent, heb je meteen ook heel veel broers en zusters! Je wordt opgenomen in het gezin van God, mag delen in Zijn vreugde en uit- zien naar een mooie toekomst samen met je broers en zusters. En samen met de Here Jezus, onze grote broer:
‘Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus ......’ (Matt. 12; 50).

Best bijzonder. God noemt je Zijn kind en de Here Jezus noemt je Zijn broer en zus. Dat ook nog eens in enkelvoud. Om te benadrukken dat niemand meer of minder is. Voor God zijn we allemaal gelijk. Hij heeft ons allemaal even lief en trekt niemand voor. Zelfs als we van Hem weggaan staat Hij op de uitkijk om te kijken of we terugkomen. Als we terugkomen staat Hij met Zijn vaderarmen wijd open om ons te begroeten. Dan is er feest in de He- mel.

Wees dus maar blij dat je GEK bent. Samen met al je broers en zusters. Want onze grote broer heeft de overwinning voor ons behaald.

Gij, onze Here, doet triomferen Die naar U heten en in U weten Dat wij Gods kinderen zijn Halleluja!
(NLB 675)

Matthijs Bootsma

 

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.