logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2016- Bij de maand februariZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2016- Bij de maand februariOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand februari

Godsnamen in de bijbel:  Elohim

 De verschillende namen die in de Bijbel voor God gebruikt worden dienen als een soort wegenkaart om er achter te komen wie God is en wat Hij voor  ons wil doen.

Omdat de Bijbel Gods Woord is, zijn Gods namen bedoeld om zich aan ons te openbaren.
ELOHIM is de allereerste naam voor God in de Bijbel en komt van het Hebreeuwse stamwoord dat sterkte of macht betekent en heeft de ongewone eigenschap dat het een meervoudsvorm is.

In Genesis 1,1 lezen we: ‘In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde.’

Meteen vanaf het begin wordt deze meervoudsvorm voor de naam van God gebruikt om de Ene God te beschrijven, een mysterie dat in de rest van de Bijbel wordt geopenbaard.

Door de Schriftteksten heen wordt Elohim gecombineerd met andere woorden om bepaalde karaktertrekken van God te beschrijven. Enkele voorbeelden:

God van het begin (Deuteronomium 33,27). God van rechtvaardigheid (Jesaja 30,18) God van vergeving (Nehemia 9,17) God van hoogten (Micha 6,6) God Die dichtbij is (Jeremia 23,23) God van mijn kracht (Psalmen 43,2) God van mijn aanbidding (Psalm 109,1) God van mijn redding (Psalm 18,47, 25,5) Heilige God (Leviticus 19,2, Jozua 24, 19) Levende God (Jeremia 10,10) God der goden (Deuteronomium 10,17).

EL is een andere naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt. Deze naam kun je meer dan 200 keer in het Oude Testament vinden en is een vereenvoudiging van Elohim. 

De drie-eenheid van God wordt volgens sommigen  al aangeduid in de eerste verzen van de Bijbel.

Niet met de naam El, maar met de naam Elohiem wordt de Schepper ons voorgesteld.

In het tweede vers vinden we dan de Geest van God, in het derde vers het Woord van God

Naast 'Jahweh' (vertaald door 'HERE' met hoofdletters) en 'Adonaj' (vertaald door 'Here' met kleineletters) is Elohim  de meest gebruikte naam voor God.

De relatie tussen Elohim en de mens is zoals de relatie tussen de Schepper en ons schepselen.

Elohim is de God die verheven is boven de aarde en boven al zijn scheppingswerken.

In het Oude Testament noemt God niet alleen zichzelf Elohim, maar ook worden geschapen wezens zo genoemd. Zo lezen we in Psalm 82,6 dat de 'zonen van de Allerhoogste', dat zijn engelen, ook 'goden' (Elohim) worden genoemd. Dit is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat het woord 'Elohim' inhoudt: 'het  hoogste gezag in de schepping'.

Wanneer Israël zaken had waarin 'recht' gesproken moest worden, dan waren er personen die van Godswege de bevoegdheid hadden ontvangen om deze geschillen te beslechten. Hun uitspraak was bindend, want die was met gezag bekleed, eenvoudig omdat de grote Rechter, de God van de schepping, 'de Rechter van de ganse aarde' (vergelijk Gen.18,25) hen als Zijn 'plaatsvervangers' op deze aarde had gesteld: zij waren Elohim op deze aarde!

We vinden deze zelfde gedacht ook terug in Exodus 4,16. God zegt tegen Mozes met betrekking tot zijn broer Aäron dat Mozes dat hij ‘hem tot een god (Elohim) zou zijn’. Dit betekent dus niet dat Mozes God was, maar dat Aäron zijn broer Mozes moest gaan zien als iemand die in een directe relatie met God staat en die daarom gehoorzaamd moet worden .

Als we dit begrijpen, begrijpen we ook dat Jezus in Joh.10,33-36 zegt: Wanneer zelfs engelen en menselijke machthebbers 'goden' worden genoemd, en hun dus ontzag en respect toekomt, hoeveel te meer dan de Zoon van God zélf!

In het Oude Testament worden ook de goden van de volkeren Elohim genoemd. Zo noemt Laban de door Rachal gestolen terafim 'Elohim' (goden) Gen.31,19,30); en wordt in Exodus 12,12 gesproken over de 'goden (Elohim) van Egypte' en in Leviticus 19,4 over 'gegoten goden (Elohim)'

J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.