logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
2016- Bij de maand februariIn 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

2016- Bij de maand februari

Godsnamen in de bijbel:  Elohim

 De verschillende namen die in de Bijbel voor God gebruikt worden dienen als een soort wegenkaart om er achter te komen wie God is en wat Hij voor  ons wil doen.

Omdat de Bijbel Gods Woord is, zijn Gods namen bedoeld om zich aan ons te openbaren.
ELOHIM is de allereerste naam voor God in de Bijbel en komt van het Hebreeuwse stamwoord dat sterkte of macht betekent en heeft de ongewone eigenschap dat het een meervoudsvorm is.

In Genesis 1,1 lezen we: ‘In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde.’

Meteen vanaf het begin wordt deze meervoudsvorm voor de naam van God gebruikt om de Ene God te beschrijven, een mysterie dat in de rest van de Bijbel wordt geopenbaard.

Door de Schriftteksten heen wordt Elohim gecombineerd met andere woorden om bepaalde karaktertrekken van God te beschrijven. Enkele voorbeelden:

God van het begin (Deuteronomium 33,27). God van rechtvaardigheid (Jesaja 30,18) God van vergeving (Nehemia 9,17) God van hoogten (Micha 6,6) God Die dichtbij is (Jeremia 23,23) God van mijn kracht (Psalmen 43,2) God van mijn aanbidding (Psalm 109,1) God van mijn redding (Psalm 18,47, 25,5) Heilige God (Leviticus 19,2, Jozua 24, 19) Levende God (Jeremia 10,10) God der goden (Deuteronomium 10,17).

EL is een andere naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt. Deze naam kun je meer dan 200 keer in het Oude Testament vinden en is een vereenvoudiging van Elohim. 

De drie-eenheid van God wordt volgens sommigen  al aangeduid in de eerste verzen van de Bijbel.

Niet met de naam El, maar met de naam Elohiem wordt de Schepper ons voorgesteld.

In het tweede vers vinden we dan de Geest van God, in het derde vers het Woord van God

Naast 'Jahweh' (vertaald door 'HERE' met hoofdletters) en 'Adonaj' (vertaald door 'Here' met kleineletters) is Elohim  de meest gebruikte naam voor God.

De relatie tussen Elohim en de mens is zoals de relatie tussen de Schepper en ons schepselen.

Elohim is de God die verheven is boven de aarde en boven al zijn scheppingswerken.

In het Oude Testament noemt God niet alleen zichzelf Elohim, maar ook worden geschapen wezens zo genoemd. Zo lezen we in Psalm 82,6 dat de 'zonen van de Allerhoogste', dat zijn engelen, ook 'goden' (Elohim) worden genoemd. Dit is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat het woord 'Elohim' inhoudt: 'het  hoogste gezag in de schepping'.

Wanneer Israël zaken had waarin 'recht' gesproken moest worden, dan waren er personen die van Godswege de bevoegdheid hadden ontvangen om deze geschillen te beslechten. Hun uitspraak was bindend, want die was met gezag bekleed, eenvoudig omdat de grote Rechter, de God van de schepping, 'de Rechter van de ganse aarde' (vergelijk Gen.18,25) hen als Zijn 'plaatsvervangers' op deze aarde had gesteld: zij waren Elohim op deze aarde!

We vinden deze zelfde gedacht ook terug in Exodus 4,16. God zegt tegen Mozes met betrekking tot zijn broer Aäron dat Mozes dat hij ‘hem tot een god (Elohim) zou zijn’. Dit betekent dus niet dat Mozes God was, maar dat Aäron zijn broer Mozes moest gaan zien als iemand die in een directe relatie met God staat en die daarom gehoorzaamd moet worden .

Als we dit begrijpen, begrijpen we ook dat Jezus in Joh.10,33-36 zegt: Wanneer zelfs engelen en menselijke machthebbers 'goden' worden genoemd, en hun dus ontzag en respect toekomt, hoeveel te meer dan de Zoon van God zélf!

In het Oude Testament worden ook de goden van de volkeren Elohim genoemd. Zo noemt Laban de door Rachal gestolen terafim 'Elohim' (goden) Gen.31,19,30); en wordt in Exodus 12,12 gesproken over de 'goden (Elohim) van Egypte' en in Leviticus 19,4 over 'gegoten goden (Elohim)'

J.M. Weststrate

Komende week:
05
Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Bijbelstudie
Achterkamer
Aanvang: 20:15 uur.

INLOOP
Huiskamer
Aanvang: 10:30 uur.

KR-vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Commissie van Beheer vergadering
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Filmrepetitie
Onderkomen
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.