logo VEG Kruiskerk Heerde

Diensten archief
26 maart
Ochtenddienst

5e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
26 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Doopdienst

Dienst online meebeleven
19 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
12 maart
Ochtenddienst

3e zondag 40-dagentijd

Dienst online meebeleven
12 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
08 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

Dienst online meebeleven
05 maart
Ochtenddienst

2e zondag veertigdagentijd

internationale dienst met Aniek Smit en Jeugd met een Opdracht
koffiedrinken na de dienst verzorgd door wijk 8

Dienst online meebeleven
05 maart
Avonddienst

Dienst online meebeleven
26 februari
Ochtenddienst

1e zondag veertigdagentijd

dienst online meebeleven
26 februari
Avonddienst

Dienst online meebeleven
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand maart

Godsnamen in de bijbel:  Adonai

Deze naam betekent 'heer' of 'heerser' en wordt, vaak in combinatie met Elohim en JHWH gebruikt om God aan te duiden. De Joden wilden de geboden van God niet overtreden door de naam van de Heer te misbruiken. Als ze de Bijbel lazen en de naam JHWH zagen staan, spraken ze die naam niet uit, maar zeiden ze o.a.'Adonai'.

Exodus 20,7 "Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan."

Adonim is het meervoud van Adoon, dat heer of gebieder betekent.

De vorm 'Adonai' is een bijzondere meervoudsvorm met betrek­king tot God en geeft een veelvoud van gebied en heerschappij te kennen. Het is daarom het meest juist dit woord te vertalen met 'algebieder' of 'Here der Heren'. De Joden gebruiken deze naam als ver­vanger van de Naam. Maar ook de naam Adonai noemen zij alleen bij het lezen van de Heilige Schrift in de synagoge, niet zomaar!

Adonai werd ook als aanspraaktitel gebruikt voor koningen, rechters en andere hoogge­plaatsten. Sara noemt zelfs haar man Abraham 'Adoon' d.i. 'heer'. Uit de onbeperkte macht, die vroeger tegenover slaven en vrouwen bestond, leren we dus iets kennen van de betekenis van de Adonai- naam, nl. God als Adonai, de alleenheerser over zijn schepping en schepselen.

De naam Adonai komt pas voor, nadat de Elohim-, de Jehovah-, de El Eljon- en de El Shaddai-namen voldoende bekend geworden waren.

Abraham gebruikt dezen naam eerst na de ontmoeting met Melchizédek, als hij tot God zegt:

'Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga' (Gen. 15,2) en ook later als hij voor het behoud van Sodom pleit (Gen. 18,27).

Alleenstaand komt Adonai ruim 134 maal voor; verbonden met de Godsnaam ruim 300 maal.

Overal waar men in de Statenvertaling 'Heere' met kleine letters gedrukt ziet, staat er eigenlijk Adonai; waar we HEERE met hoofdletters lezen, staat in het Hebreeuws JHWH.

In de dubbele naam: Heere HEERE ligt de gehele volheid besloten van Gods rege­ring op aarde.

In het Nieuwe Testament komt Adonai tot een compleet nieuwe, volle en rijke betekenis in de persoon van de Here Jezus Christus, die zijn Godheid vrijwillig heeft afgelegd en de gestalte van een dienstknecht (slaaf) heeft aangenomen (Fil. 2,7). Hij heeft aan het begrip Adonai een nieuwe betekenis toegevoegd.

In het  'Onze Vader' bidden we: 'Uw Naam worde ge­heiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel, alzo ook op de aarde'.

Het Griekse woord dat in plaats van het Hebreeuwse Adonai komt – Kurios – bespreken we later.

Het heeft eveneens de betekenis heeft van iemand, die met absolute autoriteit als eigenaar, gebieder en verhevene, onderworpenheid eiste van zijn onderhorigen.

 Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil       
(lied Elly en Rikkert)

 J.M. Weststrate

Komende week:
27
Overleg 5 personen van Ichtus
Bovenzaal
Aanvang: 19:00 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Kringavond: geloof en actualiteit
Huiskamer
Aanvang: 20:00 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Voorjaarsledenvergadering
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Inloop + lunch
Huiskamer
Aanvang: 10:00 uur.

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Jeugdkamp
andere locatie

Grip op de Knip
Huiskamer
Aanvang: 19:30 uur.

Time-Out
Achterkamer
Aanvang: 19:30 uur.

Ichthus
Bovenzaal
Aanvang: 20:00 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.