logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2016- Bij de maand maartZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2016- Bij de maand maartOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand maart

Godsnamen in de bijbel:  Adonai

Deze naam betekent 'heer' of 'heerser' en wordt, vaak in combinatie met Elohim en JHWH gebruikt om God aan te duiden. De Joden wilden de geboden van God niet overtreden door de naam van de Heer te misbruiken. Als ze de Bijbel lazen en de naam JHWH zagen staan, spraken ze die naam niet uit, maar zeiden ze o.a.'Adonai'.

Exodus 20,7 "Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan."

Adonim is het meervoud van Adoon, dat heer of gebieder betekent.

De vorm 'Adonai' is een bijzondere meervoudsvorm met betrek­king tot God en geeft een veelvoud van gebied en heerschappij te kennen. Het is daarom het meest juist dit woord te vertalen met 'algebieder' of 'Here der Heren'. De Joden gebruiken deze naam als ver­vanger van de Naam. Maar ook de naam Adonai noemen zij alleen bij het lezen van de Heilige Schrift in de synagoge, niet zomaar!

Adonai werd ook als aanspraaktitel gebruikt voor koningen, rechters en andere hoogge­plaatsten. Sara noemt zelfs haar man Abraham 'Adoon' d.i. 'heer'. Uit de onbeperkte macht, die vroeger tegenover slaven en vrouwen bestond, leren we dus iets kennen van de betekenis van de Adonai- naam, nl. God als Adonai, de alleenheerser over zijn schepping en schepselen.

De naam Adonai komt pas voor, nadat de Elohim-, de Jehovah-, de El Eljon- en de El Shaddai-namen voldoende bekend geworden waren.

Abraham gebruikt dezen naam eerst na de ontmoeting met Melchizédek, als hij tot God zegt:

'Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga' (Gen. 15,2) en ook later als hij voor het behoud van Sodom pleit (Gen. 18,27).

Alleenstaand komt Adonai ruim 134 maal voor; verbonden met de Godsnaam ruim 300 maal.

Overal waar men in de Statenvertaling 'Heere' met kleine letters gedrukt ziet, staat er eigenlijk Adonai; waar we HEERE met hoofdletters lezen, staat in het Hebreeuws JHWH.

In de dubbele naam: Heere HEERE ligt de gehele volheid besloten van Gods rege­ring op aarde.

In het Nieuwe Testament komt Adonai tot een compleet nieuwe, volle en rijke betekenis in de persoon van de Here Jezus Christus, die zijn Godheid vrijwillig heeft afgelegd en de gestalte van een dienstknecht (slaaf) heeft aangenomen (Fil. 2,7). Hij heeft aan het begrip Adonai een nieuwe betekenis toegevoegd.

In het  'Onze Vader' bidden we: 'Uw Naam worde ge­heiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel, alzo ook op de aarde'.

Het Griekse woord dat in plaats van het Hebreeuwse Adonai komt – Kurios – bespreken we later.

Het heeft eveneens de betekenis heeft van iemand, die met absolute autoriteit als eigenaar, gebieder en verhevene, onderworpenheid eiste van zijn onderhorigen.

 Here der Heren, Koning der Koningen
U wil ik eren, U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil       
(lied Elly en Rikkert)

 J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.