logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Zomeravondzang 14 augustus: bidden voor vijanden
2016- Bij de maand aprilZondag 14 augustus is er om 19.00 uur nog Zomeravond Zang. Matthijs en Esther Bootsma zullen met ons nadenken over 'Bidden voor vijanden'. Er is muzikale medewerking van Lotte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kerkplein onder het genot van koffie/ thee/ fris. Zingt u mee?

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
2016- Bij de maand aprilOok in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
07 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
07 augustus
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
03 augustus
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.
31 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 
24 juli
Ochtenddienst

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren
24 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 juli
Avonddienst

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

2016- Bij de maand april

Godsnamen in de bijbel:  ELSHADDAI

EL-Shaddai is de Almachtige God, de overvloedige Bron van leven, die alles schenkt wat voor het leven noodzakelijk is. De precieze betekenis van het woord ‘Sjaddaj’ is vandaag de dag een onderwerp van discussie. De rabbijnen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling leidden het af van twee Hebreeuwse woorden: het eerste ‘sja’ betekent ‘wie’; het tweede ‘daj’ betekent ‘voldoende’. Naar hun opvatting betekent de naam ‘Sjaddaj ‘ dus; ‘Hij die altijd voldoende is’, of ‘Hij die zelfgenoegzaam is’. Een andere afleiding die min of meer op dezelfde betekenis uitkomt, ziet het woord als verwant aan het Hebreeuwse woord ‘sjad’, dat 18 maal in het Oude Testament vertaald is door ‘moederborst’. ‘Sjaddaj’ is dan ‘degene die liefheeft’, zoals een vrouw haar zuigeling {Jes.49 vers 15}. Sjaddaj is dus de God die de mens tegemoet komt in Zijn ondersteunende kracht. Telkens wanneer de Jood deze naam uitsprak, dan herinnerde dat hem eraan dat elke goede gave en elk volmaakt geschenk van Hem, de Sjaddaj, de Almachtige, vandaan komt, dat Hij nooit te vermoeid is om Zijn barmhartigheid over Zijn volk uit te gieten en dat Hij meer gereed staat om te geven dan wij om te ontvangen.

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende…... (Psalm 91:1)

Hier zien we een verbindingstekst tussen El-Elyon en El-Shaddai. Wanneer je de toevlucht zoekt bij de Allerhoogste dan zul je merken dat je wordt bewaard en beschermt door de Almachtige.

Wanneer we ons in de ‘schaduw van de Almachtige bevinden, dan wil dat niet zeggen dat ons dan nooit enig verlies of verdriet zal overkomen. Het betekent wel dat als er moeite en pijn in het leven van de gelovige komt, dit als het ware wordt ‘gefilterd’ door de Almachtige. Alles wat niet in Zijn plan voor ons leven past zal Hij met Zijn Almacht verhinderen om in ons leven te komen. Daar is Hij de Almachtige voor.

Kort nadat God zich via Melchizedek aan Abram openbaarde als El-Elyon, God de Allerhoogste, maakt Hij zich aan Abram bekend als: El-Shaddai, God, de Almach­tige.

De situatie waarin Abraham verkeerde kunnen we kort samenvatten als: Volkomen hopeloos! Geen hoop op een eigen zoon, geen vruchtbaar­heid, vastgelopen in eigen plannen, en geen uitkomst meer in zicht.

 Ik ben God de Ontzagwekkende, leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Gen. 17:1

Is het niet méér dan wonderlijk, dat God Zich juist op dit moment laat kennen als 'El-Shaddai', als God de Almachtige. Hij doet dit door vrucht te beloven in een situatie van volkomen vruchteloosheid en dorheid. Hiermee hebben we dan ook meteen de betekenis van de Naam dat 'borst' betekent.

De moederborst is van levensbelang. Deze ge­dachten laten ons zien wat de Naam El-Shaddai voor ons mag bete­kenen.  In de Heer Jezus is God voor ons ook de El-Shaddai, de Almach­tige God.

De Naam El-Shaddai, is ook verbonden met Gods beloften aan de aartsvaders. Niet alleen Abraham, maar ook Izaäk en Jakob hadden hun ontmoetingen met El-Shaddai. Jakob had zijn vader Izaäk en zijn broer Ezau bedrogen. Ezau was zo kwaad dat hij zijn broer wilde doden en daarom vluchtte Jakob naar de fami­lie van zijn moeder. Voordat hij van huis weggaat roept zijn vader hem bij zich en zegent hem:

God, de Ontzagwekkende moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Gen. 28:3

Ondanks zijn bedrog mocht Jakob toch de zegen dragen

Er is een onmetelijk grote rijkdom beschikbaar voor de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Laten wij nooit vergeten dat de Heer Jezus onze El-Shaddai is. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. De Heer Jezus troost zoals niemand dat kan. Hij begrijpt ons zoals niemand ons kan begrijpen. We kunnen in volle gerustheid ons hele leven in Zijn liefdevolle handen leggen.

 J.M. Weststrate

Komende week:
09
Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

INLOOP
Bovenzaal
Aanvang: 10:30 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 10:00 uur.

Kerkdienst
Kruiskerk - B. van Dijklaan
Aanvang: 19:00 uur.

Avondgebed
Kerkzaal
Aanvang: 19:30 uur.

Gemeentebrief:
Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang automatisch elke week onze gemeentebrief.