logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
God and Youth op 25 februari over cyberpesten
Op zondag 25 februari is er weer een God and You(th) dienst. Gospelband G.R.O.W. uit Wezep zal hieraan muzikale medewerking verlenen. Het thema van deze dienst is “Ik heb er de pest aan”. Cyberpesten: Jong en oud heeft hier misschien wel een mee te maken of doet er aan mee. Maar wat is het en wat kan je als christen doen om dit te voorkomen? En zegt een oud boek, de Bijbel, iets over zo iets moderns? Vragen waar in deze dienst bij stil gestaan wordt.
De dienst begint om 19.00 uur, maar vanaf 18.50 uur is er al samenzang.

Lees verderGebedskalender 40-dagentijd 2018
Het thema van de 40-dagentijd 2018 is "Wees een Zegen". We proberen in deze periode samen te ontdekken wat dit is voor een ieder persoonlijk en voor elkaar. En we ondersteunen het project "Handen samen voor Angola". Dit kan door een bijdrage. Maar misschien nog wel belangrijker door uw of jouw gebed! Tijdens een bezoek aan Angola begin 2017 werden 40 gezinnen bezocht. En in deze 40-dagentijd wordt uw gebed gevraagd voor deze 40 gezinnen. Er is een gebedskalender beschikbaar waarmee elke dag voor een gezin bij name gebeden kan worden.

Lees verderVeranderdag 10 maart 2018
Elk jaar steken leden van onze gemeente in de 40-dagentijd de handen uit de mouwen tijdens de Veranderdag. Dit jaar is dit op zaterdag 10 maart 2018. Samen met de Stichting Present is er een mooie activiteit uitgezocht waarin wij anderen kunnen ondersteunen. Dit jaar zijn we te gast bij Philadelphia aan de Kanaalstraat 37 te Heerde. De 24 bewoners en hun begeleiders zien uit naar onze komst!

Lees verder40-dagentijd 2018: Wees een Zegen
Woensdag 14 februari begint de 40- dagentijd. Een tijd om te bezinnen en stil te staan op weg naar Pasen. Ook dit jaar staan we als gemeente stil bij deze tijd. Dit jaar met het thema "Wees een Zegen". Iederen van ons kent wel mensen in zijn of haar omgeving die ziek zijn, het moeilijk hebben of eenzaam zijn. Samen willen we ontdekken wat tot zegen zijn is en hoe een ieder van ons voor iemand anders tot zegen kan zijn. Dit met diverse activiteiten. De startzondag van de 40- dagentijd is zondag 18 februari. Maar tijdens het avondgebed van dinsdag 13 februari willen we al stil staan bij het thema en bidden om een gezegende tijd. Daar bent u toch ook bij?

Lees verderDiensten archief
18 februari
Ochtenddienst


18 februari
Avonddienst


11 februari
Ochtenddienst

Kerk & school dienst. Een deel van de kinderen van CBS Wereldwijs zijn samen met het onderwijzend personeel en hun ouders te gast. 
11 februari
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. De Kuriakèsingers uit Wezep komen met en voor ons zingen.
04 februari
Ochtenddienst

Zondag van het werelddiaconaat
04 februari
Avonddienst

Kun je nog zingen?
28 januari
Ochtenddienst


28 januari
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Efron en Iris.
21 januari
Ochtenddienst


21 januari
Avonddienst


Toon meer diensten
 

Kerkdienst 15-10-2017

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaHij zoekt je op
Voorganger: Br. R. Dragstra, Harderwijk
Ouderling van Dienst:Clazien Boogaard
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en WIU: SZD, binnenlands diaconaat
Bloemendienst:Willy Severs
Orde van dienst:

Zingen: ELB 467 ‘Vanwaar de zon op gaat’ (2x)

 

Zingen: ELB 299; 1 en 2 ‘Welk een vriend is onze Jezus

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: ELB 125; 1 en 3 ‘Geprezen zij de Heer’

Votum en groet

Zingen: NLB 713; 1, 2 en 5 ‘Wij moeten Goden zingen’

Gebed

Zingen: NLB 313; 1, 2 en 5 ‘Een rijke schat van wijsheid’

Schriftlezing: Genesis 4-1-9

Zingen: NLB 538; 1 ‘Een mens te zijn op aarde’

Schriftlezing: Lucas 19:10

Zingen:  NLB 538; 4 

Verkondiging ‘Hij zoekt je op!’

Zingen: NLB 1009 ‘Onze Vader in de hemel’

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: NLB 249; 1 en 2 ‘All night, all day’ (beurtzang!)

Wegzending en zegen

Zingen:  NLB 428 ‘Overvloedig geef ik u’