logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 29-10-2017

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaLees je Bijbel, leef je Bijbel
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Christiaan Hoogers
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Marlene Tessemaker
Marleen Veldman
Masja Tessemaker
Erica Bronsink
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Daniëlle Slob, Mirjam L. Haverstroom, Marlies Leurink, Daniëlle Zielman, Henk Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en WIU: Nederlands Bijbel Genootschap
Bijzonderheden:

Gezinsdienst.

Orde van Dienst aanwezig

  Orde ven dienst gezinsdienst 29 oktober
Orde van dienst:

Samenzang: lied 108a JdH (woord van God, dat in ’t verleden)

Samenzang: lied  51 JdH (uw woord, o God, is liefd’ en recht

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 262 EL (uw woord is een lamp voor mijn voet)

Woorden om mee te beginnen

Samenzang: Psalm 119; 40, 49 (uw woord is als een lamp, een helder licht)

Gebed door leiding Christykids

Introductie thema: proeven

Samenzang: 58 EL (zoek eerst het Koninkrijk van God)

Maarten Luther en de Bijbel

Samenzang: lied 422 EL:  (als je geen liefde hebt voor elkaar)

Lezen    Marcus 12 vers 28 t/m 31

Vertelling door Martine Fikse

Samenzang: Schermlied‘God heeft ons zijn woord gegeven’

Korte uitleg door de dominee

Samenzang: lied 313, 1.2.5 (een rijke schat van wijsheid)

Dankgebed en voorbede

Zingen: EL 466 (Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Samenzang: lied 916, 1.4 JdH (door de wereld gaat een woord)

Zegen

Zingen: lied 270 EL (ga nu heen in vrede)