logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Handen uit de mouwen voor de VEG Zwolle van 3 t/m 9 september
De VEG Zwolle heeft allerlei acties bedacht om geld bijeen te krijgen voor de vervanging van het dak. Eén van de acties betreft gezamenlijk appels plukken bij een appelboer hier ergens in de buurt. En hierbij kan de VEG Zwolle nog wat handen gebruiken. Dit jaar kan geplukt worden van 3 t/m 9 september.

Lees verder8e ZomerAvondZang: Ga je mee naar Kreta?
De 8ste ZomerAvondZang is op zondag 19 augustus a.s. Duit keer staat 'ga je mee naar Kreta?' centraal. Er is deze avond muzikale medewerking van Melanie en David Wildschut. De dienst begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
12 augustus
Ochtenddienst


12 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking van Casper Spannenberg.
05 augustus
Ochtenddienst


05 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking Melissa Dezijn.
29 juli
Ochtenddienst


29 juli
Avonddienst

5e Zomeravondzang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Anjo van Werven.
22 juli
Ochtenddienst


22 juli
Avonddienst

4e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Wilma Knip
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 14-01-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Anneke Fikse
Esther Veldman
Esther Horst
Noa Roeke
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Marlies Leurink, Hannie van Weeghel, Annemieke Bovendorp, Bea Bessels
Collecten:Gemeente en Maandblad
Orde van dienst:

Samenzang: lied 112 EL ‘laat ons het leven van de Heer’

Samenzang: lied 39, 1.3.4.5 JdH ‘geef uw lot in handen van uw vader’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 245 EL ‘glorie aan God’

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 65, 1.2.3 NLB ‘de stilte zingt u toe’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’   Lees je bijbel, bid elke dag https://www.youtube.com/watch?v=EgMZPiQnJCY&list=PLl8rShVMMtd5EMLBAIMM8vdtTsNfbruVC&index=17

Lezen: Marcus 1 vers 29 t/m 39

Samenzang: lied 534 NLB ‘Hij die de blinden weer liet zien’

Leze"n: 1 Koningen 19 vers 1 t/m 9 (halverwege het vers)

Samenzang: lied 905, 2.3.4 NLB ‘wat is de winst als ik vol zorgen’

Verkondiging

Samenzang: lied 717 Opwekking ‘stil, mijn ziel wees stil’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 939 NLB ‘op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

Zegen

Zingen: lied 710 Opwekking ‘zegen mij’