logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Handen uit de mouwen voor de VEG Zwolle van 3 t/m 9 september
De VEG Zwolle heeft allerlei acties bedacht om geld bijeen te krijgen voor de vervanging van het dak. Eén van de acties betreft gezamenlijk appels plukken bij een appelboer hier ergens in de buurt. En hierbij kan de VEG Zwolle nog wat handen gebruiken. Dit jaar kan geplukt worden van 3 t/m 9 september.

Lees verder8e ZomerAvondZang: Ga je mee naar Kreta?
De 8ste ZomerAvondZang is op zondag 19 augustus a.s. Duit keer staat 'ga je mee naar Kreta?' centraal. Er is deze avond muzikale medewerking van Melanie en David Wildschut. De dienst begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
12 augustus
Ochtenddienst


12 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking van Casper Spannenberg.
05 augustus
Ochtenddienst


05 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking Melissa Dezijn.
29 juli
Ochtenddienst


29 juli
Avonddienst

5e Zomeravondzang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Anjo van Werven.
22 juli
Ochtenddienst


22 juli
Avonddienst

4e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Wilma Knip
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 14-01-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaZingend gezegend: Heil en Zegen
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Natasja Scheinhardt
Bijzonderheden:

Heerde Zingt op Zondag. SIGN uit Epe komt met en voor ons zingen.

Orde van Dienst aanwezig

  Liederenblad HZOZ 14 januari
Orde van dienst:

Samenzang: lied 57 JdH ‘er komen stromen van zegen’

Samenzang: lied 626 JdH ‘God is hier, Hij wil ons zeeg’nen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 835 NLB ‘Jezus, ga ons voor’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 837 NLB ‘iedereen zoekt U’

Gebed

ZINGENDE GEZEGEND: HEIL EN ZEGEN

Sign + gemeente zingen: Al wat ik ben (Opw 697)

Sign

Lezen: Psalm 4

Sign + gemeente: 'tienduizend redenen'(opw 733)

Sign

Samenzang: lied 3 EL ‘U zal ik loven, Heer’

Meditatie: HEIL EN ZEGEN

Samenzang: lied 710 Opwekking ‘zegen mij’

Sign + gemeente: Ik zal er zijn (Opw 770)

Sign

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + maandblad)

Samenzang: lied 79 EL ‘vrede zij u’

Zegen

Zingen: lied 415 NLB ‘zegen ons algoede’