logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 21-01-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. G. de Ruiter, Elburg
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en WIU: Schuldhulpmaatjes
Bloemendienst:Beja v.d. Beek
Orde van dienst:

Zingen: EL 170 (groot is uw trouw)

Zingen: JdH 210 (kom tot uw heiland)

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: psalm 68:7 (god zij geprezen)

Bemoediging

Groet

Zingen: Psalm 68:9 (god is de bron)

Zingen: Lied 246b:1,2,3,5 (De maan is opgekomen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: EL 341 (Heer God u loven wij)

Inleiding op de lezing (door predikant)

Zingen: JdH 200:1 (o welk een macht heeft uwe liefde)

Lezing Jacobus 2:1-7

Zingen: JdH 200:2

Lezing Jacobus 2:8-13

Zingen: JdH 200:3

Lezing Jacobus 2:14-26

Zingen: JdH 200:4

Preek

Samenzang EL 213 (ik wil jou van harte dienen)

Gebeden

Collecten

Zingen: Lied 423:1,2 (nu wij uit eengaan)

Zegen

Zingen: EL 186a (leid mij Heer)