logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Anna van Ark
Hellen v.d. Wetering
Anne Koot
Simone van Putten
Nevendienst 1:Hendriëtte Eikelboom
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Henny Rouw, Hannie van Weeghel, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en WIU: Werelddiaconaat
Bijzonderheden:

Zondag van het werelddiaconaat

Orde van dienst:

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Samenzang: lied 528 JdH ‘rots waarop wij bouwen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 124 EL ‘dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 100 NLB ‘juich Gode toe, bazuin en zing’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’: Bouw je leven op de Rots, https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4&index=9&list=PLviNeCsEapUKbLrAdwGRur7qsjn63MQLC

Lezen: Marcus 4 vers 26 t/m 34

Samenzang: lied 923 NLB ‘wil je wel geloven dat het groeien gaat’

Lezen: Mattheüs 7 vers 24 t/m 29

Samenzang: lied 313, 3.5 NLB ‘de geesten onderscheiden’

Verkondiging

Samenzang: lied 189b, 1.2.3.4 ‘rots waaruit het leven welt’

Herdenking zr. Clazina Johanna Stoter-Gründmann (1930-2018)

Samenzang: lied 5 vers 1,3 JdH ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang lied 905: 1.3.4 NLB ‘wie zich alleen door God laat leiden’

Zegen

Zingen: lied 402 EL ‘toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?’