logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Anna van Ark
Hellen v.d. Wetering
Anne Koot
Simone van Putten
Nevendienst 1:Hendriëtte Eikelboom
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Henny Rouw, Hannie van Weeghel, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en WIU: Werelddiaconaat
Bijzonderheden:

Zondag van het werelddiaconaat

Orde van dienst:

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Samenzang: lied 528 JdH ‘rots waarop wij bouwen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 124 EL ‘dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 100 NLB ‘juich Gode toe, bazuin en zing’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’: Bouw je leven op de Rots, https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4&index=9&list=PLviNeCsEapUKbLrAdwGRur7qsjn63MQLC

Lezen: Marcus 4 vers 26 t/m 34

Samenzang: lied 923 NLB ‘wil je wel geloven dat het groeien gaat’

Lezen: Mattheüs 7 vers 24 t/m 29

Samenzang: lied 313, 3.5 NLB ‘de geesten onderscheiden’

Verkondiging

Samenzang: lied 189b, 1.2.3.4 ‘rots waaruit het leven welt’

Herdenking zr. Clazina Johanna Stoter-Gründmann (1930-2018)

Samenzang: lied 5 vers 1,3 JdH ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang lied 905: 1.3.4 NLB ‘wie zich alleen door God laat leiden’

Zegen

Zingen: lied 402 EL ‘toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?’