logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
4- mei samenkomst in de Johanneskerk
Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en aansluitend de herdenking bij het monument. bij het raadhuis.

Lees verderGod and You(th) 29 april over donor zijn.
Op zondag 29 april om 19:00 uur houdt de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is er weer een God and You(th) dienst. In deze dienst zal de band “Bandage” muzikale medewerking verlenen. In deze dienst gaat het over donor zijn.

Lees verderThemadienst op 22 april over verzoening
Verzoening: Een kernwoord in de christelijke kerk. Goede Vrijdag is onze Grote Verzoendag. Realiseren we ons de noodzaak van verzoening en de gevolgen van verzoend zijn en/of on-verzoend zijn. Over deze vragen denken we na tijdens de avonddienst op zondag 22 april a.s.

Lees verderDiensten archief
15 april
Ochtenddienst


15 april
Avonddienst


08 april
Ochtenddienst


08 april
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.
01 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Koffiedrinken na de dienst.
01 april
Avonddienst

Paaszangdienst. Met muzikale medewerking van Musicum Amicis.
31 maart
Avonddienst

PaasAvondZang op Stille zaterdag. Met muzikale medewerking van het projectkoor.
30 maart
Avonddienst

Goede Vrijdag.
29 maart
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.
25 maart
Ochtenddienst

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
25 maart
Avonddienst

Sing-in in het kader van de 40-dagentijd. Met muzikale medewerking van Seven.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Anna van Ark
Hellen v.d. Wetering
Anne Koot
Simone van Putten
Nevendienst 1:Hendriëtte Eikelboom
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Henny Rouw, Hannie van Weeghel, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en WIU: Werelddiaconaat
Bijzonderheden:

Zondag van het werelddiaconaat

Orde van dienst:

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Samenzang: lied 528 JdH ‘rots waarop wij bouwen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 124 EL ‘dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 100 NLB ‘juich Gode toe, bazuin en zing’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’: Bouw je leven op de Rots, https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4&index=9&list=PLviNeCsEapUKbLrAdwGRur7qsjn63MQLC

Lezen: Marcus 4 vers 26 t/m 34

Samenzang: lied 923 NLB ‘wil je wel geloven dat het groeien gaat’

Lezen: Mattheüs 7 vers 24 t/m 29

Samenzang: lied 313, 3.5 NLB ‘de geesten onderscheiden’

Verkondiging

Samenzang: lied 189b, 1.2.3.4 ‘rots waaruit het leven welt’

Herdenking zr. Clazina Johanna Stoter-Gründmann (1930-2018)

Samenzang: lied 5 vers 1,3 JdH ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang lied 905: 1.3.4 NLB ‘wie zich alleen door God laat leiden’

Zegen

Zingen: lied 402 EL ‘toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?’