logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaTien woorden/ geboden: Wees goed voor elkaar
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Werelddiaconaat
Bloemendienst:Anja v.d. Streek
Bijzonderheden:

Kun je nog zingen?

Orde van dienst:

Samenzang: lied 115 JdH (kroont Hem, kroont Hem)

Samenzang: lied 200 JdH (o welk een macht heeft uwe liefde)

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 218 EL (samen in de Naam van Jezus)

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 1005 NLB (zoekend naar licht)

 Gebed

Lezen: Exodus 20 vers 13

            Mattheüs 5 vers 21 t/m 26

Samenzang: lied 1010 NLB (geef vrede, Heer, geef vrede)

Samenzang: lied 376 EL (Abba, Vader, U alleen)

Verkondiging

Samenzang: lied 316 EL (o God, die mij hebt vrijgekocht)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + Werelddiaconaat)

Samenzang: lied 413 NLB (grote God, wij loven U)

Zegen

Zingen: lied 705, 1.3.4 JdH (is uw leven voor and’ren ten zegen)