logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaTien woorden/ geboden: Wees goed voor elkaar
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Werelddiaconaat
Bloemendienst:Anja v.d. Streek
Bijzonderheden:

Kun je nog zingen?

Orde van dienst:

Samenzang: lied 115 JdH (kroont Hem, kroont Hem)

Samenzang: lied 200 JdH (o welk een macht heeft uwe liefde)

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 218 EL (samen in de Naam van Jezus)

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 1005 NLB (zoekend naar licht)

 Gebed

Lezen: Exodus 20 vers 13

            Mattheüs 5 vers 21 t/m 26

Samenzang: lied 1010 NLB (geef vrede, Heer, geef vrede)

Samenzang: lied 376 EL (Abba, Vader, U alleen)

Verkondiging

Samenzang: lied 316 EL (o God, die mij hebt vrijgekocht)

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + Werelddiaconaat)

Samenzang: lied 413 NLB (grote God, wij loven U)

Zegen

Zingen: lied 705, 1.3.4 JdH (is uw leven voor and’ren ten zegen)