logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 11-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaBouwers gezocht
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Anne-jan Meijer
Organist:Joop Bosch
Oppas:Sandra Visser
Arnold FIkse
Laura Visser
Saskia Hendrikse
Nevendienst 1:Blijft in de kerk
Nevendienst 2:Blijft in de kerk
Basics:Blijft in de kerk
Collecten:Gemeente en WIU: Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

Kerk & school dienst. Een deel van de kinderen van CBS Wereldwijs zijn samen met het onderwijzend personeel en hun ouders te gast.   Orde van dienst Kerk&School 11 februari
Orde van dienst:

Samenzang: lied 218 NLB ‘dank U voor deze nieuwe morgen’

Samenzang: lied 433 EL ‘God, die alles maakte’

Mededelingen van de kerkenraad

Aanvangslied “ Hij is de rots”.

Woorden om mee te beginnen

Samenzang: lied 421 EL ‘ben je groot of ben je klein’

Gebed: door predikant

Samenzang: lied 971 NLB ‘zing een nieuw lied voor God de Here’                                       

Lezen: Nehemia (muren/ tempel)  uit:  Bijbel in gewone taal (predikant)          

Samenzang: lied gezongen door de kleuters:  “ Samen” ( Kijk daar de metselaar).  455 EL

Kleuters komen naar voren.

Lezen: Mattheüs 7, “De wijzen en de dwazen”. De kinderen van groep 6 lezen deze tekst.     

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Uitleg: BOUWERS GEZOCHT

Samenzang: Themalied: “Bouw je leven op de rots”.  Alle kinderen mogen naar voren komen.

Dankgebed en voorbede: door kinderen van groep 7 en predikant

 We sluiten het gebed af met het zingen van ‘onze Vader’ (lied 466 EL).

Inzameling van de gaven : groep 8 legt het collectedoel uit en groep 5 mag collecteren.

Samenzang lied 246 EL ‘ik bouw op U’

Zegen

Zingen: lied 218 EL ‘samen in de Naam van Jezus’