logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
4- mei samenkomst in de Johanneskerk
Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en aansluitend de herdenking bij het monument. bij het raadhuis.

Lees verderGod and You(th) 29 april over donor zijn.
Op zondag 29 april om 19:00 uur houdt de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is er weer een God and You(th) dienst. In deze dienst zal de band “Bandage” muzikale medewerking verlenen. In deze dienst gaat het over donor zijn.

Lees verderThemadienst op 22 april over verzoening
Verzoening: Een kernwoord in de christelijke kerk. Goede Vrijdag is onze Grote Verzoendag. Realiseren we ons de noodzaak van verzoening en de gevolgen van verzoend zijn en/of on-verzoend zijn. Over deze vragen denken we na tijdens de avonddienst op zondag 22 april a.s.

Lees verderDiensten archief
15 april
Ochtenddienst


15 april
Avonddienst


08 april
Ochtenddienst


08 april
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.
01 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Koffiedrinken na de dienst.
01 april
Avonddienst

Paaszangdienst. Met muzikale medewerking van Musicum Amicis.
31 maart
Avonddienst

PaasAvondZang op Stille zaterdag. Met muzikale medewerking van het projectkoor.
30 maart
Avonddienst

Goede Vrijdag.
29 maart
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.
25 maart
Ochtenddienst

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
25 maart
Avonddienst

Sing-in in het kader van de 40-dagentijd. Met muzikale medewerking van Seven.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 11-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaBouwers gezocht
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Anne-jan Meijer
Organist:Joop Bosch
Oppas:Sandra Visser
Arnold FIkse
Laura Visser
Saskia Hendrikse
Nevendienst 1:Blijft in de kerk
Nevendienst 2:Blijft in de kerk
Basics:Blijft in de kerk
Collecten:Gemeente en WIU: Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

Kerk & school dienst. Een deel van de kinderen van CBS Wereldwijs zijn samen met het onderwijzend personeel en hun ouders te gast.   Orde van dienst Kerk&School 11 februari
Orde van dienst:

Samenzang: lied 218 NLB ‘dank U voor deze nieuwe morgen’

Samenzang: lied 433 EL ‘God, die alles maakte’

Mededelingen van de kerkenraad

Aanvangslied “ Hij is de rots”.

Woorden om mee te beginnen

Samenzang: lied 421 EL ‘ben je groot of ben je klein’

Gebed: door predikant

Samenzang: lied 971 NLB ‘zing een nieuw lied voor God de Here’                                       

Lezen: Nehemia (muren/ tempel)  uit:  Bijbel in gewone taal (predikant)          

Samenzang: lied gezongen door de kleuters:  “ Samen” ( Kijk daar de metselaar).  455 EL

Kleuters komen naar voren.

Lezen: Mattheüs 7, “De wijzen en de dwazen”. De kinderen van groep 6 lezen deze tekst.     

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Uitleg: BOUWERS GEZOCHT

Samenzang: Themalied: “Bouw je leven op de rots”.  Alle kinderen mogen naar voren komen.

Dankgebed en voorbede: door kinderen van groep 7 en predikant

 We sluiten het gebed af met het zingen van ‘onze Vader’ (lied 466 EL).

Inzameling van de gaven : groep 8 legt het collectedoel uit en groep 5 mag collecteren.

Samenzang lied 246 EL ‘ik bouw op U’

Zegen

Zingen: lied 218 EL ‘samen in de Naam van Jezus’