logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 11-02-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaBouwers gezocht
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Anne-jan Meijer
Organist:Joop Bosch
Oppas:Sandra Visser
Arnold FIkse
Laura Visser
Saskia Hendrikse
Nevendienst 1:Blijft in de kerk
Nevendienst 2:Blijft in de kerk
Basics:Blijft in de kerk
Collecten:Gemeente en WIU: Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

Kerk & school dienst. Een deel van de kinderen van CBS Wereldwijs zijn samen met het onderwijzend personeel en hun ouders te gast.   Orde van dienst Kerk&School 11 februari
Orde van dienst:

Samenzang: lied 218 NLB ‘dank U voor deze nieuwe morgen’

Samenzang: lied 433 EL ‘God, die alles maakte’

Mededelingen van de kerkenraad

Aanvangslied “ Hij is de rots”.

Woorden om mee te beginnen

Samenzang: lied 421 EL ‘ben je groot of ben je klein’

Gebed: door predikant

Samenzang: lied 971 NLB ‘zing een nieuw lied voor God de Here’                                       

Lezen: Nehemia (muren/ tempel)  uit:  Bijbel in gewone taal (predikant)          

Samenzang: lied gezongen door de kleuters:  “ Samen” ( Kijk daar de metselaar).  455 EL

Kleuters komen naar voren.

Lezen: Mattheüs 7, “De wijzen en de dwazen”. De kinderen van groep 6 lezen deze tekst.     

Samenzang: lied 430 EL ‘een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Uitleg: BOUWERS GEZOCHT

Samenzang: Themalied: “Bouw je leven op de rots”.  Alle kinderen mogen naar voren komen.

Dankgebed en voorbede: door kinderen van groep 7 en predikant

 We sluiten het gebed af met het zingen van ‘onze Vader’ (lied 466 EL).

Inzameling van de gaven : groep 8 legt het collectedoel uit en groep 5 mag collecteren.

Samenzang lied 246 EL ‘ik bouw op U’

Zegen

Zingen: lied 218 EL ‘samen in de Naam van Jezus’