logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
24 maart
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Deks Buist het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
24 maart
Avonddienst

Themadienst.
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 18-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Richard v.d. Streek
Organist:Joop Bosch
Oppas:Melissa Hendrikse
Anna van Ark
Jacqueline Horst
Noa Roeke
Nevendienst 1:DaniŽlle Slob
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Auke Braam
Helpers:Miranda van Huffelen, Berlanda Ytsma, DaniŽlle Zielman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

5e lijdenszondag.

Orde van dienst:

Zingen: EL lied 212  ‘Heer, wat een voorrecht…’

Zingen: EL lied 186a  ‘Leid mij Heer, o machtig heiland..’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 362  ‘God in ons midden..’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB Lied (Psalm) 122: 1 en 3  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Gebed

Bijdrage Nevendienst paas/ lijdensproject

Zingen (schermlied):  ‘De Heer is mijn herder’

https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=11

Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15   

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 7 ‘U kennen uit en tot u leven..’   

Schriftlezing: Jozua 4: 19 t/m 24

Zingen: NLB 117a   ‘Gij volken loof uw God en Heer..’  

Verkondiging

Zingen: NLB Lied 978: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: NLB lied 769: 1, 2, 3 en 6  ‘Eens als de bazuinen klinken..’

Wegzending en zegen

Zingen: EL  lied  270  ‘Ga nu heen in vrede..’