logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
4- mei samenkomst in de Johanneskerk
Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en aansluitend de herdenking bij het monument. bij het raadhuis.

Lees verderGod and You(th) 29 april over donor zijn.
Op zondag 29 april om 19:00 uur houdt de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is er weer een God and You(th) dienst. In deze dienst zal de band “Bandage” muzikale medewerking verlenen. In deze dienst gaat het over donor zijn.

Lees verderThemadienst op 22 april over verzoening
Verzoening: Een kernwoord in de christelijke kerk. Goede Vrijdag is onze Grote Verzoendag. Realiseren we ons de noodzaak van verzoening en de gevolgen van verzoend zijn en/of on-verzoend zijn. Over deze vragen denken we na tijdens de avonddienst op zondag 22 april a.s.

Lees verderDiensten archief
15 april
Ochtenddienst


15 april
Avonddienst


08 april
Ochtenddienst


08 april
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.
01 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Koffiedrinken na de dienst.
01 april
Avonddienst

Paaszangdienst. Met muzikale medewerking van Musicum Amicis.
31 maart
Avonddienst

PaasAvondZang op Stille zaterdag. Met muzikale medewerking van het projectkoor.
30 maart
Avonddienst

Goede Vrijdag.
29 maart
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.
25 maart
Ochtenddienst

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
25 maart
Avonddienst

Sing-in in het kader van de 40-dagentijd. Met muzikale medewerking van Seven.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 18-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Richard v.d. Streek
Organist:Joop Bosch
Oppas:Melissa Hendrikse
Anna van Ark
Jacqueline Horst
Noa Roeke
Nevendienst 1:Daniëlle Slob
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Auke Braam
Helpers:Miranda van Huffelen, Berlanda Ytsma, Daniëlle Zielman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

5e lijdenszondag.

Orde van dienst:

Zingen: EL lied 212  ‘Heer, wat een voorrecht…’

Zingen: EL lied 186a  ‘Leid mij Heer, o machtig heiland..’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 362  ‘God in ons midden..’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB Lied (Psalm) 122: 1 en 3  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Gebed

Bijdrage Nevendienst paas/ lijdensproject

Zingen (schermlied):  ‘De Heer is mijn herder’

https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=11

Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15   

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 7 ‘U kennen uit en tot u leven..’   

Schriftlezing: Jozua 4: 19 t/m 24

Zingen: NLB 117a   ‘Gij volken loof uw God en Heer..’  

Verkondiging

Zingen: NLB Lied 978: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: NLB lied 769: 1, 2, 3 en 6  ‘Eens als de bazuinen klinken..’

Wegzending en zegen

Zingen: EL  lied  270  ‘Ga nu heen in vrede..’