logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 18-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Richard v.d. Streek
Organist:Joop Bosch
Oppas:Melissa Hendrikse
Anna van Ark
Jacqueline Horst
Noa Roeke
Nevendienst 1:Daniëlle Slob
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Auke Braam
Helpers:Miranda van Huffelen, Berlanda Ytsma, Daniëlle Zielman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

5e lijdenszondag.

Orde van dienst:

Zingen: EL lied 212  ‘Heer, wat een voorrecht…’

Zingen: EL lied 186a  ‘Leid mij Heer, o machtig heiland..’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 362  ‘God in ons midden..’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB Lied (Psalm) 122: 1 en 3  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Gebed

Bijdrage Nevendienst paas/ lijdensproject

Zingen (schermlied):  ‘De Heer is mijn herder’

https://www.youtube.com/watch?v=FTgl7BCa6as&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=11

Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15   

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 7 ‘U kennen uit en tot u leven..’   

Schriftlezing: Jozua 4: 19 t/m 24

Zingen: NLB 117a   ‘Gij volken loof uw God en Heer..’  

Verkondiging

Zingen: NLB Lied 978: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: NLB lied 769: 1, 2, 3 en 6  ‘Eens als de bazuinen klinken..’

Wegzending en zegen

Zingen: EL  lied  270  ‘Ga nu heen in vrede..’