logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Thuiskomen in de Kerstherberg
Zondag 16 december om 19.00 uur is er de Kerstherberg in de aula van c.c. de Noordgouw aan de Eperweg in Heerde. Een Kerstherberg met kerstoneel, samenzang van bekende kerstliederen en muzikale medewerking van Gospelkoor S.I.G.N. uit Epe en het opleidingsorkest van Soli Deo Gloria uit Heerde. En in de pauze is er koffie en warme chocolademelk met wat lekkers. Wees welkom.

Lees verderSfeer en Meer in Heerde op 14 en 15 december
Ook dit jaar organiseert onze gemeente een kerstmarkt en kerststal in het Centrum van Heerde. Dit jaar onder het motto "Sfeer en Meer". Natuurlijk zijn de vertrouwde elementen van levende kerststal, het kerstverhaal in vele talen, muzikale bijdrage van bands/ koren aanweizig. Ook de schaatsbaan op De Brink ontbreekt niet (vanaf 10 december). Op vrijdagavond is er een kerstlichtjestocht door eht Van Meurspark. Al met al een goede reden om op deze dagen een bezoek aan het centrum van Heerde te brengen. Kijk ook op www.vegkruiskerkheerde.nl/kerst

Lees verderInterkerkelijke kerstzangavond op 21 december
Op vrijdag 21 december 2018 is er weer de jaarlijkse KerstZangAvond. De avond begint om om 19.30 in en vindt plaats in de Johannes Kerk te Heerde. Dit jaar is het thema: “ Het woord is mens geworden”

Lees verderDiensten archief
09 december
Ochtenddienst

2e advent.

dienst achteraf beluisteren
09 december
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Living Letter uit Wapenveld komt met en voor ons zingen.
02 december
Ochtenddienst

1e advent.

dienst achteraf beluisteren
02 december
Avonddienst

Liedje van verlangen. In deze dienst staat "Liefde is de Bron" centraal.

dienst achteraf beluisteren
27 november
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Herman Gijssendorfer.

Vanaf 10.00-10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren.
25 november
Ochtenddienst

Herdenking overledenen.

dienst achteraf beluisteren
25 november
Avonddienst

Jeugddienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
18 november
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
18 november
Avonddienst

dienst achtaf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 18-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. Sj. van der Velde, Elburg
Ouderling van Dienst:Richard v.d. Streek
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bloemendienst:Riny Montfrooij
Orde van dienst:

Zingen: EL 382 Heer Uw Licht en Liefde schijnen.

Zingen: EL 315 U die mij geschapen hebt.

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 189a :1,2 Vaste Rots

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: Ps 139: 1,14 Heer die mij ziet zoals ik ben

Gebed

Zingen: NLB 597 Ontwaak Gij die slaapt

Schriftlezing: Ps 31:10-20

Zingen: NLB 512 1,2,5,6,7 O Jezus Hoe vertrouwd en God    

Schriftlezing: Lucas 22: 24-38

Zingen: NLB  538:1,3,4  Een mens te zijn op aarde

Verkondiging

Zingen: EL 117 Het is volbracht

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: NLB 425 Vervuld van uw zegen

Wegzending en zegen

Zingen: EL 186a:1,3 Leid mij Heer o machtig Heiland