logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 25-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Christiaan Hoogers
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Rosemarie Parren
Fleur Pannekoek
Esther Horst
Marit van Winsum
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Joost van den Heuvel
Basics:Gerlinde Geerling
Helpers:Erika Fuite, Hanny Junte, Natasja Scheinhardt, Bea Bessels
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 408 EL ‘Hosanna, hosanna, de koning komt’

Samenzang: lied 931 JdH ‘hemelse Vader, wij brengen U de eer’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 344 EL ‘Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge’

Bemoediging en groet

Samenzang: psalm 98, 1.3.4 NLB ‘zing een nieuw lied voor God, de Here’

Gebed

Bijdrage kindernevendienst ’40-dagenproject’ HOUVAST VOOR ONDERWEG               

We zingen het kinderlied ‘lang leve de koning’: https://www.youtube.com/watch?v=xCUj6DORV_k&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=30

Lezen:    Zacharia 9 vers 9 t/m 10

Samenzang: lied 550, 1.3 NLB ‘verheug U, gij dochter van Sion’

Lezen: Johannes 12 vers 12 t/m 19

Samenzang: lied/psalm 97, 1.6 NLB ‘groot koning is de Heer’

Verkondiging

Samenzang: lied 552 NLB ‘dit is een dag van zingen’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + Handen samen voor Angola)

De kinderen komen de kerk binnen ‘weet je dat de lente komt’

Samenzang: lied 413 NLB ‘grote God, wij loven U’

Zegen

Zingen: lied 354 EL ‘prijst Hem, prijst Hem’