logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
4- mei samenkomst in de Johanneskerk
Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en aansluitend de herdenking bij het monument. bij het raadhuis.

Lees verderGod and You(th) 29 april over donor zijn.
Op zondag 29 april om 19:00 uur houdt de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is er weer een God and You(th) dienst. In deze dienst zal de band “Bandage” muzikale medewerking verlenen. In deze dienst gaat het over donor zijn.

Lees verderThemadienst op 22 april over verzoening
Verzoening: Een kernwoord in de christelijke kerk. Goede Vrijdag is onze Grote Verzoendag. Realiseren we ons de noodzaak van verzoening en de gevolgen van verzoend zijn en/of on-verzoend zijn. Over deze vragen denken we na tijdens de avonddienst op zondag 22 april a.s.

Lees verderDiensten archief
15 april
Ochtenddienst


15 april
Avonddienst


08 april
Ochtenddienst


08 april
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.
01 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Koffiedrinken na de dienst.
01 april
Avonddienst

Paaszangdienst. Met muzikale medewerking van Musicum Amicis.
31 maart
Avonddienst

PaasAvondZang op Stille zaterdag. Met muzikale medewerking van het projectkoor.
30 maart
Avonddienst

Goede Vrijdag.
29 maart
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.
25 maart
Ochtenddienst

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
25 maart
Avonddienst

Sing-in in het kader van de 40-dagentijd. Met muzikale medewerking van Seven.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 25-03-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Christiaan Hoogers
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Rosemarie Parren
Fleur Pannekoek
Esther Horst
Marit van Winsum
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Joost van den Heuvel
Basics:Gerlinde Geerling
Helpers:Erika Fuite, Hanny Junte, Natasja Scheinhardt, Bea Bessels
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 408 EL ‘Hosanna, hosanna, de koning komt’

Samenzang: lied 931 JdH ‘hemelse Vader, wij brengen U de eer’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 344 EL ‘Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge’

Bemoediging en groet

Samenzang: psalm 98, 1.3.4 NLB ‘zing een nieuw lied voor God, de Here’

Gebed

Bijdrage kindernevendienst ’40-dagenproject’ HOUVAST VOOR ONDERWEG               

We zingen het kinderlied ‘lang leve de koning’: https://www.youtube.com/watch?v=xCUj6DORV_k&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=30

Lezen:    Zacharia 9 vers 9 t/m 10

Samenzang: lied 550, 1.3 NLB ‘verheug U, gij dochter van Sion’

Lezen: Johannes 12 vers 12 t/m 19

Samenzang: lied/psalm 97, 1.6 NLB ‘groot koning is de Heer’

Verkondiging

Samenzang: lied 552 NLB ‘dit is een dag van zingen’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + Handen samen voor Angola)

De kinderen komen de kerk binnen ‘weet je dat de lente komt’

Samenzang: lied 413 NLB ‘grote God, wij loven U’

Zegen

Zingen: lied 354 EL ‘prijst Hem, prijst Hem’