logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
24 maart
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Deks Buist het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
24 maart
Avonddienst

Themadienst.
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-04-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaZingend gezegend: zie de Zegen
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Kees Slob
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Willy Severs
Bijzonderheden:

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 113 JdH ‘ik weet dat mijn verlosser leeft’

Samenzang: lied 232 JdH 'Waarheen Pelgrims'

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 122 EL ‘daar juicht een toon’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 624 NLB ‘Christus, onze Heer, verrees’

Gebed

ZINGENDE GEZEGEND: ZIE DE ZEGEN

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Wees mijn vooruitzicht Lied 167 EL

Vocaal Ensemble Pastorale zingt As the bridegroom to his chosen –John Rutter

Lezen    Lucas 24 vers 13 t/m 19 + vers 28 t/m 32

Vocaal Ensemble Pastorale zingt Abide with me    Psalm 139

 Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Dank U, Heer

Samenzang: lied 646 NLB ‘de Heer is onze reisgenoot’

Meditatie: ZIE DE ZEGEN

Samenzang: lied 256, 1.2.4 JdH ‘als op ’s levens zee de stormwind om u loeit’

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Glorie aan God  Opwekking 354

 

Vocaal Ensemble Pastorale zingt: Vrede

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + maandblad)

Samenzang: lied 247 NLB ‘blijf mij nabij’

Zegen

Zingen: lied 268 NLB ‘Goede herder, als wij slapen’