logo VEG Kruiskerk Heerde
Meeluisteren via:  Winamp windows Media Player Real Player QuickTime Ander apparaat

Actueel
4- mei samenkomst in de Johanneskerk
Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en aansluitend de herdenking bij het monument. bij het raadhuis.

Lees verderGod and You(th) 29 april over donor zijn.
Op zondag 29 april om 19:00 uur houdt de Vrije Evangelische Gemeente Heerde is er weer een God and You(th) dienst. In deze dienst zal de band “Bandage” muzikale medewerking verlenen. In deze dienst gaat het over donor zijn.

Lees verderThemadienst op 22 april over verzoening
Verzoening: Een kernwoord in de christelijke kerk. Goede Vrijdag is onze Grote Verzoendag. Realiseren we ons de noodzaak van verzoening en de gevolgen van verzoend zijn en/of on-verzoend zijn. Over deze vragen denken we na tijdens de avonddienst op zondag 22 april a.s.

Lees verderDiensten archief
15 april
Ochtenddienst


15 april
Avonddienst


08 april
Ochtenddienst


08 april
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.
01 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst. Koffiedrinken na de dienst.
01 april
Avonddienst

Paaszangdienst. Met muzikale medewerking van Musicum Amicis.
31 maart
Avonddienst

PaasAvondZang op Stille zaterdag. Met muzikale medewerking van het projectkoor.
30 maart
Avonddienst

Goede Vrijdag.
29 maart
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.
25 maart
Ochtenddienst

6e zondag van de lijdenstijd, Palmpasen. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.
25 maart
Avonddienst

Sing-in in het kader van de 40-dagentijd. Met muzikale medewerking van Seven.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-04-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaZingend gezegend: zie de Zegen
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Kees Slob
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Willy Severs
Bijzonderheden:

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 113 JdH ‘ik weet dat mijn verlosser leeft’

Samenzang: lied 232 JdH 'Waarheen Pelgrims'

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 122 EL ‘daar juicht een toon’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 624 NLB ‘Christus, onze Heer, verrees’

Gebed

ZINGENDE GEZEGEND: ZIE DE ZEGEN

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Wees mijn vooruitzicht Lied 167 EL

Vocaal Ensemble Pastorale zingt As the bridegroom to his chosen –John Rutter

Lezen    Lucas 24 vers 13 t/m 19 + vers 28 t/m 32

Vocaal Ensemble Pastorale zingt Abide with me    Psalm 139

 Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Dank U, Heer

Samenzang: lied 646 NLB ‘de Heer is onze reisgenoot’

Meditatie: ZIE DE ZEGEN

Samenzang: lied 256, 1.2.4 JdH ‘als op ’s levens zee de stormwind om u loeit’

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Glorie aan God  Opwekking 354

 

Vocaal Ensemble Pastorale zingt: Vrede

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + maandblad)

Samenzang: lied 247 NLB ‘blijf mij nabij’

Zegen

Zingen: lied 268 NLB ‘Goede herder, als wij slapen’