logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-04-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaZingend gezegend: zie de Zegen
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Kees Slob
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Willy Severs
Bijzonderheden:

Heerde Zingt op Zondag met Vocaal Ensemble Pastorale uit Epe.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 113 JdH ‘ik weet dat mijn verlosser leeft’

Samenzang: lied 232 JdH 'Waarheen Pelgrims'

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 122 EL ‘daar juicht een toon’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 624 NLB ‘Christus, onze Heer, verrees’

Gebed

ZINGENDE GEZEGEND: ZIE DE ZEGEN

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Wees mijn vooruitzicht Lied 167 EL

Vocaal Ensemble Pastorale zingt As the bridegroom to his chosen –John Rutter

Lezen    Lucas 24 vers 13 t/m 19 + vers 28 t/m 32

Vocaal Ensemble Pastorale zingt Abide with me    Psalm 139

 Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Dank U, Heer

Samenzang: lied 646 NLB ‘de Heer is onze reisgenoot’

Meditatie: ZIE DE ZEGEN

Samenzang: lied 256, 1.2.4 JdH ‘als op ’s levens zee de stormwind om u loeit’

Vocaal Ensemble Pastorale + gemeente zingen: Glorie aan God  Opwekking 354

 

Vocaal Ensemble Pastorale zingt: Vrede

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + maandblad)

Samenzang: lied 247 NLB ‘blijf mij nabij’

Zegen

Zingen: lied 268 NLB ‘Goede herder, als wij slapen’