logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Koninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 06-05-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Melissa Bosman
Anna van Ark
Britt Roeke
Fleur Pannekoek
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Berlanda Ytsma, Annemieke Bovendorp, Bea Bessels
Collecten:Gemeente en WIU: VEG Apeldoorn
Bijzonderheden:

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en welkom nieuwe leden. Koffiedrinken na de dienst.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 53, 1.4.6.8.10 EL

Samenzang: lied 187 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 297 EL

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 124, 1.4 NLB

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ no no Noach

Lezen: Genesis 8 vers 1 t/m 13 + Genesis 9 vers  8 t/m 17

Samenzang: lied 885 NLB

Verkondiging

Samenzang: lied 770 Opwekking

Bevestiging en inzegening van 3 ouderlingen en een 1 diaken:

  • Inleidende woorden

  • Samenzang: Gezang 78, 1.2 Liedboek 1973
  • Beantwoorden van de vragen

  • Vraag aan de gemeente

  • Gebed om de Heilige Geest

  • Inzegening met handoplegging

  • Samenzang: lied 465, 2 EL
  • Woord van welkom en afscheid

Welkom aan nieuwe (doop)leden

Samenzang: lied 793, 1.2 NLB

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 912, 1.2.3.5 NLB

Zegen

Zingen: lied 212 EL