logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 06-05-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Melissa Bosman
Anna van Ark
Britt Roeke
Fleur Pannekoek
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Berlanda Ytsma, Annemieke Bovendorp, Bea Bessels
Collecten:Gemeente en WIU: VEG Apeldoorn
Bijzonderheden:

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en welkom nieuwe leden. Koffiedrinken na de dienst.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 53, 1.4.6.8.10 EL

Samenzang: lied 187 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 297 EL

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 124, 1.4 NLB

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ no no Noach

Lezen: Genesis 8 vers 1 t/m 13 + Genesis 9 vers  8 t/m 17

Samenzang: lied 885 NLB

Verkondiging

Samenzang: lied 770 Opwekking

Bevestiging en inzegening van 3 ouderlingen en een 1 diaken:

  • Inleidende woorden

  • Samenzang: Gezang 78, 1.2 Liedboek 1973
  • Beantwoorden van de vragen

  • Vraag aan de gemeente

  • Gebed om de Heilige Geest

  • Inzegening met handoplegging

  • Samenzang: lied 465, 2 EL
  • Woord van welkom en afscheid

Welkom aan nieuwe (doop)leden

Samenzang: lied 793, 1.2 NLB

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 912, 1.2.3.5 NLB

Zegen

Zingen: lied 212 EL