logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Thuiskomen in de Kerstherberg
Zondag 16 december om 19.00 uur is er de Kerstherberg in de aula van c.c. de Noordgouw aan de Eperweg in Heerde. Een Kerstherberg met kerstoneel, samenzang van bekende kerstliederen en muzikale medewerking van Gospelkoor S.I.G.N. uit Epe en het opleidingsorkest van Soli Deo Gloria uit Heerde. En in de pauze is er koffie en warme chocolademelk met wat lekkers. Wees welkom.

Lees verderSfeer en Meer in Heerde op 14 en 15 december
Ook dit jaar organiseert onze gemeente een kerstmarkt en kerststal in het Centrum van Heerde. Dit jaar onder het motto "Sfeer en Meer". Natuurlijk zijn de vertrouwde elementen van levende kerststal, het kerstverhaal in vele talen, muzikale bijdrage van bands/ koren aanweizig. Ook de schaatsbaan op De Brink ontbreekt niet (vanaf 10 december). Op vrijdagavond is er een kerstlichtjestocht door eht Van Meurspark. Al met al een goede reden om op deze dagen een bezoek aan het centrum van Heerde te brengen. Kijk ook op www.vegkruiskerkheerde.nl/kerst

Lees verderInterkerkelijke kerstzangavond op 21 december
Op vrijdag 21 december 2018 is er weer de jaarlijkse KerstZangAvond. De avond begint om om 19.30 in en vindt plaats in de Johannes Kerk te Heerde. Dit jaar is het thema: “ Het woord is mens geworden”

Lees verderDiensten archief
09 december
Ochtenddienst

2e advent.

dienst achteraf beluisteren
09 december
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Living Letter uit Wapenveld komt met en voor ons zingen.
02 december
Ochtenddienst

1e advent.

dienst achteraf beluisteren
02 december
Avonddienst

Liedje van verlangen. In deze dienst staat "Liefde is de Bron" centraal.

dienst achteraf beluisteren
27 november
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. Herman Gijssendorfer.

Vanaf 10.00-10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren.
25 november
Ochtenddienst

Herdenking overledenen.

dienst achteraf beluisteren
25 november
Avonddienst

Jeugddienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
18 november
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
18 november
Avonddienst

dienst achtaf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-06-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaElke dag Vaderdag
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Kampusweekend
Bloemendienst:Marion Bloemers
Orde van dienst:

Zingen: Groot is uw trouw – ELB 170

Zingen: Abba Vader – ELB 376, couplet 1 en 2

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid

Zingen: Geprezen zij God – NLB 150a

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Romeinen 8 vers 14 en 15

Zingen: Vader ik aanbid U – ELB 378

Gebed  

Zingen: Hier in uw heiligdom – ELB 297, couplet 1 en 3

Eerste Schriftlezing: Psalm 78 vers 1 t/m 8

Zingen: Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied – NLB 89 couplet 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Romeinen 8 vers 14 t/m 17/Marcus 10 vers 13 tot 16

Zingen: Zoals een arm vertroostend om mij heen – zing. gez. 322

Verkondiging

Zingen: Heer ik kom tot U – ELB 226

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: Vervuld van uw zegen – NLB 425

Wegzending en zegen

Zingen: Leid mij Heer o machtig Heiland - ELB 186a