logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-06-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaElke dag Vaderdag
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Kampusweekend
Bloemendienst:Marion Bloemers
Orde van dienst:

Zingen: Groot is uw trouw – ELB 170

Zingen: Abba Vader – ELB 376, couplet 1 en 2

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid

Zingen: Geprezen zij God – NLB 150a

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Romeinen 8 vers 14 en 15

Zingen: Vader ik aanbid U – ELB 378

Gebed  

Zingen: Hier in uw heiligdom – ELB 297, couplet 1 en 3

Eerste Schriftlezing: Psalm 78 vers 1 t/m 8

Zingen: Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied – NLB 89 couplet 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Romeinen 8 vers 14 t/m 17/Marcus 10 vers 13 tot 16

Zingen: Zoals een arm vertroostend om mij heen – zing. gez. 322

Verkondiging

Zingen: Heer ik kom tot U – ELB 226

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: Vervuld van uw zegen – NLB 425

Wegzending en zegen

Zingen: Leid mij Heer o machtig Heiland - ELB 186a