logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-06-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaElke dag Vaderdag
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Kampusweekend
Bloemendienst:Marion Bloemers
Orde van dienst:

Zingen: Groot is uw trouw – ELB 170

Zingen: Abba Vader – ELB 376, couplet 1 en 2

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid

Zingen: Geprezen zij God – NLB 150a

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Romeinen 8 vers 14 en 15

Zingen: Vader ik aanbid U – ELB 378

Gebed  

Zingen: Hier in uw heiligdom – ELB 297, couplet 1 en 3

Eerste Schriftlezing: Psalm 78 vers 1 t/m 8

Zingen: Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied – NLB 89 couplet 1 en 3

Tweede Schriftlezing: Romeinen 8 vers 14 t/m 17/Marcus 10 vers 13 tot 16

Zingen: Zoals een arm vertroostend om mij heen – zing. gez. 322

Verkondiging

Zingen: Heer ik kom tot U – ELB 226

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: Vervuld van uw zegen – NLB 425

Wegzending en zegen

Zingen: Leid mij Heer o machtig Heiland - ELB 186a