logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Wijziging live meeluisteren
Vanaf zondag 22 juli is er een wijziging in het live meeluisteren via de website. Dit gaat nu via www.kerkdienstgemist.nl. Via de link in de rechterbovenhoek is de dienst te beluisteren.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Eva Houtjes
Zaterdag 14 juli mocht Eva Houtjes uit handen van Burgemeester De Graaf de Koninklijke onderscheiding "lid in de orde van Orajne-Nassau" ontvangen. Dit onder andere voor het werk dat zij als vrijwilliger voor onze gemeente heeft mogen doen bij nevendienst, de PR van de gemeente, website en rond de Kerststal en Kerstmarkt.

Lees verder4e ZomerAvondZang: Ga je meer naar Rome?
Tijdens de vierde ZomerAvondZang op zondag 22 juli a.s. staat 'ga je mee naar Rome?' centraal. De avond staat onder leiding van Matthijs Bootsma en Jolien Andrea en er wordt muzikale medewerking verleend door Wilma Knip. De dienst vindt plaats om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
15 juli
Ochtenddienst


15 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Beerd van Oene.
08 juli
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.
08 juli
Avonddienst

2e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers
01 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
01 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Gert Pannekoek.
24 juni
Avonddienst

God and You(th) dienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld
24 juni
Ochtenddienst


23 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van Greet IJzerman- van der Vlerk.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 24-06-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaVier het leven, vier vandaag
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Jolien Andrea
Organist:Joop Bosch
Oppas:Melissa Hendrikse
Anna van Ark
Fleur Pannekoek
Britt Roeke
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Hanny Junte, Berlanda Ytsma, Henk-Jan Oosterveen, Manny van Es
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Orde van Dienst aanwezig

  Orde van dienst 24 juni
Orde van dienst:

Samenzang lied 683 NLB ’t is feest vandaag’

  Samenzang lied 733 Opwekking ‘10 duizend redenen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied 218 NLB ‘dank U, voor deze nieuwe morgen’

Bemoediging en groet

Samenzang lied/psalm 150 NLB ‘loof God, loof Hem overal’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang: Onder, boven, voor en achter https://www.youtube.com/watch?v=ocLMRv1W-rQ

Lezen: Job 42 vers 12 t/m 17

            Filippenzen 4 vers 10 t/m 13

Samenzang: lied 212 NLB ‘laten wij zingend deze dag beginnen)

Verkondiging:   vier het leven – vier vandaag

Samenzang ‘zingt een nieuw lied’

De kinderen komen (eerder) terug, omdat we gezamenlijk onze verjaardag(en) vieren en vertellen……

vier het leven – vier vandaag

https://youtu.be/vAY5cPJVacs

Zingen: lied 704 NLB ‘dank, dank, nu allen God’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk)

Samenzang: lied 415 NLB ‘zegen ons, algoede’

Zegen

Zingen: Lied 133 YfC ‘mijn Vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent’