logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Handen uit de mouwen voor de VEG Zwolle van 3 t/m 9 september
De VEG Zwolle heeft allerlei acties bedacht om geld bijeen te krijgen voor de vervanging van het dak. Eén van de acties betreft gezamenlijk appels plukken bij een appelboer hier ergens in de buurt. En hierbij kan de VEG Zwolle nog wat handen gebruiken. Dit jaar kan geplukt worden van 3 t/m 9 september.

Lees verder8e ZomerAvondZang: Ga je mee naar Kreta?
De 8ste ZomerAvondZang is op zondag 19 augustus a.s. Duit keer staat 'ga je mee naar Kreta?' centraal. Er is deze avond muzikale medewerking van Melanie en David Wildschut. De dienst begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Lees verderOok in de zomermaanden: Avondgebed
Iedere dinsdagavond van 19.30-20.00 uur in de kerkzaal Lichtjes die worden aangestoken uit dankbaarheid of als voorbede. Trouwe bidders willen dit kostbare moment in de week niet missen. Ook in de zomermaanden niet. Komt u ook een keer?

Lees verderDiensten archief
12 augustus
Ochtenddienst


12 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking van Casper Spannenberg.
05 augustus
Ochtenddienst


05 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking Melissa Dezijn.
29 juli
Ochtenddienst


29 juli
Avonddienst

5e Zomeravondzang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Anjo van Werven.
22 juli
Ochtenddienst


22 juli
Avonddienst

4e ZomerAvondZang. Koffiedrinken na de dienst. Muzikale medewerking: Wilma Knip
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-07-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaWaarom & Daarom
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Arnold Fikse
Marjolein Kamphuis
Anne Koot
Saskia Hendrikse
Nevendienst 1:Daniëlle Slob
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Marlies Leurink, Bea Bessels, Lydia Schoenman, Daniëlle Zielman
Collecten:Gemeente en WIU: Schuldhulpmaatje
Bijzonderheden:

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.  Orde van dienst Doopdienst 8 juli 2018
Orde van dienst:

Samenzang lied 210 JdH

Samenzang lied 471 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied 931 JdH

Bemoediging en groet

Samenzang lied/psalm 89, 1.7.8 NLB

Gebed

bediening van de doop

  • inleidende woorden
  • samenzang ‘dooplied’  melodie lied 801 NLB
  • beantwoorden van de doopvragen
  • samenzang lied 139b NLB
  • Doop
  • (staande) samenzang doopzegenlied, mel. EL 465           
  • antwoord van de gemeente
  • overhandiging van de doopkaars door de kindernevendienst

samenzang  ‘Hou je aan de regels’ https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E&index=20&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd

Lezen    Efeziërs 1 vers 15 t/m 23

Samenzang lied 360, 1.2.4.6 NLB

Verkondiging: WAAROM & DAAROM

Samenzang lied 825, 5.7.10 NLB

Herdenking zr. Greet IJzerman-van der Vlerk

Samenzang lied 717 Opwekking

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + schuldhulpmaatje)

Samenzang lied 416 NLB

Zegen

Zingen: lied 41, 1.2.5 JdH

Bij de uitgang kunt u de doopouders feliciteren en bemoedigen