logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-07-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaWaarom & Daarom
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Arnold Fikse
Marjolein Kamphuis
Anne Koot
Saskia Hendrikse
Nevendienst 1:Daniëlle Slob
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Marlies Leurink, Bea Bessels, Lydia Schoenman, Daniëlle Zielman
Collecten:Gemeente en WIU: Schuldhulpmaatje
Bijzonderheden:

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangt Noah Benjamin van Engelenburg het teken van de Heilige Doop.  Orde van dienst Doopdienst 8 juli 2018
Orde van dienst:

Samenzang lied 210 JdH

Samenzang lied 471 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied 931 JdH

Bemoediging en groet

Samenzang lied/psalm 89, 1.7.8 NLB

Gebed

bediening van de doop

  • inleidende woorden
  • samenzang ‘dooplied’  melodie lied 801 NLB
  • beantwoorden van de doopvragen
  • samenzang lied 139b NLB
  • Doop
  • (staande) samenzang doopzegenlied, mel. EL 465           
  • antwoord van de gemeente
  • overhandiging van de doopkaars door de kindernevendienst

samenzang  ‘Hou je aan de regels’ https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E&index=20&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd

Lezen    Efeziërs 1 vers 15 t/m 23

Samenzang lied 360, 1.2.4.6 NLB

Verkondiging: WAAROM & DAAROM

Samenzang lied 825, 5.7.10 NLB

Herdenking zr. Greet IJzerman-van der Vlerk

Samenzang lied 717 Opwekking

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + schuldhulpmaatje)

Samenzang lied 416 NLB

Zegen

Zingen: lied 41, 1.2.5 JdH

Bij de uitgang kunt u de doopouders feliciteren en bemoedigen