logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 31-08-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 14:45 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Beja van de Beek
Organist:Joop Bosch
Collecten:Jeugdwerk
Bijzonderheden:

Huwelijksinzegening Remco van Bennekom en Maaike Jansen.

Orde van dienst:

de organist speelt ‘ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’

Aanvangswoorden

Samenzang: Psalm 146, 1.3.8 (oude berijming) 'prijs de Heer met blijde galmen'

Gebed

Samenzang: lied 376, 1.2 EL 'Abba, Vader, U alleen'

Bijbellezing: Spreuken 3 vers 1 t/m 10 (HSV)

                     Johannes 4 vers 11 t/m 16 (HSV)

Samenzang: lied 218, 1.3 EL 'samen in de Naam van Jezus'

Verkondiging

Samenzang: lied 913, 1.3 'wat de toekomst brengen moge'

 Huwelijksinzegening

  • Inleidende woorden
  • Samenzang lied 344 ‘weerklank’, 'lof zij de Heer, Hij noemt bij name'
  • Huwelijksvraag
  • Samenzang: Psalm 134, 2 (oude berijming) 'Heft uwe handen naar omhoog'
  • Zegen
  • Samenzang Psalm 134, 3 (oude berijming) 'Dat ’s Heren zegen op u daal'

Dankgebed en voorbede

Overhandiging van de huwelijksbijbel door de ouderling

Inzameling van de gaven voor de gemeente (jeugdwerk)

Samenzang: lied 416, 1.2 'Ga met God en Hij zal met u zijn'

Zegen

Bij het verlaten van de kerk speelt de organist: lied 733 Opwekking '10.000 redenen tot dankbaarheid'

 

U kunt het bruidspaar in de hal van de kerk feliciteren.