logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 09-09-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaKom en Zie
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Brenda Stoffer
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Hester v.d. Wal
Chantal Jansen
Noa Junte
Nienke Braam
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Johan van de Beek
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Berna Docter, Hanny Junte, Annemieke Bovendorp, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en WIU: Transworld Radio
Bijzonderheden:

Startzondag. In deze dienst worden de 12 jarigen welkom geheten.

Dienst achteraf beluisteren

   Orde van dienst startzondag 9 september
Orde van dienst:

Samenzang: lied 161 EL

Samenzang: lied 297 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: Opwekking 733

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 68, 7.12 NLB

Gebed

 Een nieuw jaarthema: KOM EN ZIE

Schermlied 'Je mag er zijn' https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU

Lezen: Daniël 4 vers 1 t/m 5 + ver 16 t/m 27

Samenzang: lied 413 NLB

Lezen:  Johannes 1 vers 35 t/m 51

Samenzang:  Gezang 449, 3.4.5 Liedboek 1973

Verkondiging: KOM EN ZIE

Samenzang jaar-themalied  ‘KOM EN ZIE’, van Elly en Rikkert 
 
Welkom 12-jarigen door de jeugdouderlingen

Samenzang: lied 936 NLB

Voorstellen nieuwe Pastorale Medewerker

Dankgebed en voorbede

Mededelingen over het vervolgprogramma door een lid van de commissie

Inzameling van de gaven (gemeente + Trans World Radio)

De kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: lied 1005 NLB

Zegen

Zingen: lied 689 JdH