logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jongerendienst 26 mei
Zondag 26 mei om 19.00 uur is er een jongerendienst. Het thema van deze dienst is 'Beam the light'. De dienst is een kleine afterparty van de EO jongerendag waar een aantal jongeren uit onze gemeente naartoe gaan. Johan Wentink en enkele jongeren uit de gemeente zullen muzikale medewerking verlenen.

Lees verder



Pinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verder



Openluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verder



Diensten archief
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.




19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren




19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren




12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren




12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren




05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren




05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren




28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren




28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren




Toon meer diensten
 

Kerkdienst 16-09-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Kees Slob
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Marlene Tessemaker
Erica Bronsink
Masja Tessemaker
Loreen van Werven
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Gerlinde Geerling
Helpers:Erika Fuite, Rieneke Bronsink, Henk-Jan Oosterveen, Lydia Schoenman
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

Dienst in het teken van 'Kerkproeverij'

Dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 167 EL

Samenzang: lied 374 EL

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: Psalm 150

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 216 NLB

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘Van A tot Z’ https://www.youtube.com/watch?v=uCjB8cqlKds  

Wie zijn wij? Een korte kennismaking (proeverij) met onze Vrije Evangelische Gemeente

Muzikale bijdrage van Christiaan Hoogers

Lezen: Daniël 5 vers 1 t/m 9 + vers 25 t/m 28

Samenzang: lied 489, 1.2 NLB

Lezen: Mattheüs 16 vers 1 t/m 4

Samenzang: lied 769, 1.2 JdH

Verkondiging

Samenzang: lied 770 Opwekking

Muzikale bijdrage van Christiaan Hoogers

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 425 NLB

Zegen

Zingen: lied 184 EL