logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jongerendienst 26 mei
Zondag 26 mei om 19.00 uur is er een jongerendienst. Het thema van deze dienst is 'Beam the light'. De dienst is een kleine afterparty van de EO jongerendag waar een aantal jongeren uit onze gemeente naartoe gaan. Johan Wentink en enkele jongeren uit de gemeente zullen muzikale medewerking verlenen.

Lees verderPinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verderOpenluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verderDiensten archief
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.
19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren
19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren
28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 23-09-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaMoeilijkheden of mogelijkheden?
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Matthijs Bootsma
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en WIU: Noodhulp Lombok
Bloemendienst:Anetta Hoogers
Bijzonderheden:

Dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 672 Opwekking ‘heerser over alle dingen’

Samenzang: lied 688 Opwekking ‘genade, zo groot’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 717 Opwekking ‘stil, mijn ziel, wees stil’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 133, 1.3.5 JdH

Gebed

Samenzang: Gezang 429 (liedboek 1973) ‘wie maar de goede God laat zorgen’

Lezen: Numeri 13 vers 17 t/m 33           

Samenzang: lied 8, 4.5.6.7.8 Zingende Gezegend, mel. lied 756 NLB)

Lezen: Handelingen 16 vers 19 t/m 25 

Samenzang: lied 853, 1.3.4 JdH

Verkondiging

Samenzang: lied 657, 1.2 NLB

Geloofsbelijdenis

Samenzang: lied 657, 3.4 NLB

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + ZOA – noodhulp Lombok)

Samenzang: led 940 NLB

Zegen

Zingen: lied 474 EL