logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst op 28 oktober met Efron en Iris
Zondag 28 oktober om 19:00 is er weer een Jeugddienst. Het thema van deze dienst is “druk, druk, druk”. In deze dienst zal de band “Efron & Iris” muzikale medewerking verlenen.

Lees verderIsraëlreis 2019
Ze zeggen dat je er als christen (indien je daartoe de mogelijkheid hebt) minimaal één keer moet zijn geweest: Israël. Bij voldoende belangstelling wordt er daarom in september 2019 weer een reis naar Israël georganiseerd onder leiding van ds. J.M. Weststrate. Het thema van de reis is 'bron van levend water'

Lees verderBijbelquiz op donderdag 1 november
Voor het zevende jaar op rij wordt de bijbelquiz georganiseerd door de werkgroep van het NBG Heerde in samenwerking met het IPH. Dit jaar in de Bovenzaal van het Kruispunt op donderdag 1 november. Vanaf 19.00 uur is er inloop en de quiz begint om 19.30 uur.

Lees verderDiensten archief
14 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. Tijdens deze dienst ontvangen Mae den Dulk, Tess Nieuwenhuis en Floris van Vianen het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf beluisteren
14 oktober
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Gospelkoor SIGN.

dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
07 oktober
Avonddienst

Liedje van verlangen: Psalm 42

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

Dienst achteraf beluisteren
30 september
Avonddienst

Jeugddienst. Er is muzikale medewerking van Seven.

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Ochtenddienst

Dienst achteraf beluisteren
23 september
Avonddienst

Dienst achteraf beluisteren
21 september
Avonddienst

Huwelijksdienst Jack Nieuwenhuis en Gerlinde Vorderman 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 23-09-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaMoeilijkheden of mogelijkheden?
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Matthijs Bootsma
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en WIU: Noodhulp Lombok
Bloemendienst:Anetta Hoogers
Bijzonderheden:

Dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 672 Opwekking ‘heerser over alle dingen’

Samenzang: lied 688 Opwekking ‘genade, zo groot’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 717 Opwekking ‘stil, mijn ziel, wees stil’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 133, 1.3.5 JdH

Gebed

Samenzang: Gezang 429 (liedboek 1973) ‘wie maar de goede God laat zorgen’

Lezen: Numeri 13 vers 17 t/m 33           

Samenzang: lied 8, 4.5.6.7.8 Zingende Gezegend, mel. lied 756 NLB)

Lezen: Handelingen 16 vers 19 t/m 25 

Samenzang: lied 853, 1.3.4 JdH

Verkondiging

Samenzang: lied 657, 1.2 NLB

Geloofsbelijdenis

Samenzang: lied 657, 3.4 NLB

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + ZOA – noodhulp Lombok)

Samenzang: led 940 NLB

Zegen

Zingen: lied 474 EL