logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Themadienst 28 april Koning bij de gratie Gods
Zondag 28 april om 19.00 uur is er een themadienst met het thema 'Koning bij de gratie Gods'. Tijdens deze dienst zal ook een bijzonder avondmaalskoffertje getoond worden.

Lees verder4- mei samenkomst gezamenlijke kerken.
Het is traditie dat voorafgaand aan de herdenking op 4 mei de gezamenlijke kerken een samenkomst organisteren. Deze begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Johanneskerk. Er is muzikale mederwerking van Soli Deo Gloria. Het thema is 'In vrijheid kiezen'.

Lees verderBereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderLaatste inzameling goederenactie Oekraine op 26 april
Ook in 2019 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hart nodig!

Lees verderDiensten archief
21 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst.Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
21 april
Avonddienst

Heerde Zingt met Pasen. Living Letter uit Wapenveld komt met en voor ons zingen.
19 april
Avonddienst

Goede Vrijdag. We lezen uit het lijdensevangelie van Lucas en zingen hier liederen bij.

dienst achteraf beluisteren
18 april
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
14 april
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
14 april
Avonddienst

Jongeren Sing-in op weg naar Pasen. Met muzikale medewerking van Seven.

dienst achteraf beluisteren
07 april
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst.

dienst achteraf beluisteren
07 april
Avonddienst

Liedje van verlangen. In deze dienst staat 'Goede Herder, als wij slapen' centraal.

dienst achteraf beluisteren
31 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
31 maart
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van 'In Spirit United'

dienst achteraf beluistren

 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 04-11-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Anne-jan Meijer
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Hester v.d Wal
Chantal Jansen
Esther Horst
Marit van Winsum
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Hanny Junte, Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en WIU: VEG Zwolle
Bijzonderheden:

Viering Maaltijd van de Heer. Koffiedrinken na de dienst.

dienst achteraf beluisteren

 

Orde van dienst:

Samenzang: lied 226 EL ‘Heer, ik kom tot U’

Samenzang: lied 212 EL ‘Heer, wat een voorrecht’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 351 EL ‘machtig God, sterke rots’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 405, 1.3.4 NLB ‘heilig, heilig, heilig’

Gebed

naar de kinderen

Schermlied: De Heer is mijn Herder

Lezen: Openbaring 12 vers 1 t/m 18

Samenzang: lied 968, 1.2.3 NLB ‘de ware kerk des Heren’

Verkondiging

Samenzang: lied 968, 4.5 NLB ‘in ’t woeden aller tijden’

Viering Maaltijd van de Heer

  • Inleidende woorden
  • Beantwoorden van de vragen
  • Samenzang lied 415 NLB ‘zegen ons algoede’
  • Delen van brood (orgelspel)
  • Delen van wijn
  • Samenzang lied 972 NLB ‘hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Samenzang: lied 387 JdH ‘halleluja, eeuwig dank en ere’

Zegen

Zingen: Lied 216 Opwekking ‘staand’ op de beloften van mijn Heer en God’