logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Interkerkelijke Pinkstersamenkomst op 9 mei
1e Pinksterdag, zondag 9 juni 2019, bent u welkom in de gezamenlijke dienst van de kerken van Heerde. We vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. De dienst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint om 19.00 uur.

Lees verderPinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verderOpenluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verderDiensten archief
26 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
26 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Met muzikale medewerking van Johan Wentink, Anne, Noa, Roos en Mirthe.
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.
19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren
19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren
28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 02-12-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLiefde is de Bron
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en WIU: Vluchtenlingenwerk Lesbos
Bloemendienst:Reinolda Koot
Bijzonderheden:

Liedje van verlangen. In deze dienst staat "Liefde is de Bron" centraal.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 119 EL ‘liefde was het’

Samenzang: lied 202 JdH (oude bundel) ‘o zee van Gods liefde’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: lied 791, 1.3.5 JdH ‘’ ster waarop ik schouwe’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 36, 2.3 NLB  ‘uw heil is als de hemel hoog’

Gebed

samenzang: lied 377 EL ‘U bid ik aan, o macht der liefde’

Samenzang: lied 482, 1.2.3 EL ‘bron van levend water’

Lezen: Genesis 24 vers 12 t/m 20

Samenzang: lied 793 NLB ‘bron van liefde, licht en leven’

Verkondiging

Samenzang: lied ‘liefde is de bron’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Samenzang: lied 791, 1.3.6 NLB ‘liefde, eenmaal uitgesproken’

Zegen

Zingen: lied 571, 1.3 JdH ‘o liefde Gods, oneindig groot’