logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 24-12-2018

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 21:30 uur

ThemaThuiskomen met Kerst
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en WIU: Stichting tot Heil des Volks
Bijzonderheden:

KerstAzondZang. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren  Orde van Dienst KerstAvondZang 2018
Orde van dienst:

Samenzang: lied 477, 1.2.4 NLB ‘komt allen tezamen’

Samenzang: lied 481 NLB ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’ 

Samenzang: Opwekking 430 ‘Heer, ik prijs uw grote Naam’ 

Woord van welkom

Aanvangstekst

Samenzang: lied 476, 1.3.4 NLB ‘Nu zijt wellekome’

Samenzang: lied 487 NLB ‘eer zij God in onze dagen’

Gebed

Samenzang: Gezang 141 Liedboek 1973 ‘ik kniel aan uwe kribbe neer’

Samenzang: lied 483 NLB ‘stille nacht, heilige nacht’

Lezen: Lucas 2 vers 1 t/m 20

Samenzang: lied 118 EL ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’

Lezen: Lucas 15 vers 11 t/m 24

Samenzang: Opwekking 527 ‘licht in de nacht’   

Meditatie:  THUISKOMEN MET KERST

 Samenzang: Opwekking 625 ‘wat een liefde’

We danken en bidden

Collecte: gemeente + Heil des volks

Samenzang: lied ‘laat ieder het horen’

Slotwoorden

Samenzang : lied 101 EL ‘ere zij God’                                                                    

Living Letter: Chris Tomlin ‘It's Christmas (Medley)