logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst 27 januari: 'Bidden voor dummies'
Zondag 27 januari 2019 is er een jeugddienst. De dienst gaat over bidden en sluit mooi aan bij de de week van gebed. Het thema is'Te veel gevraagd?' . Living Letter uit Wapenveld zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst en Roger Dragstra gaat voor. De dienst begint om 19.00 uur.

Lees verderGebedsweek 21 t/m 26 januari
Van maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari wordt wereldwijd door miljoenen christenen gebeden rondom het thema ‘recht voor ogen. Ook in kerken in Heerde zal gebeden worden, dagelijks van 19:15 tot 20:00 uur.

Lees verderDiensten archief
20 januari
Ochtenddienst

Deze dienst wordt ook uitgezonden via Radio 794.

dienst achteraf beluisteren
20 januari
Avonddienst


13 januari
Ochtenddienst

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

dienst achteraf beluisteren
13 januari
Avonddienst

Heerde zingt op zondag. Arioso komt met en voor ons zingen.
06 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
06 januari
Avonddienst

Liedjes van verlangen. Het lied 'Groot is Uw trouw' staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar een gezegend 2019 te wensen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.

dienst achteraf beluisteren
30 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
30 december
Avonddienst

Op zondag 30 december 2018 vervalt de avonddienst.
26 december
Ochtenddienst

Kinderkerstfeest
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Martine Dubois op harp.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

KerstAzondZang. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
23 december
Ochtenddienst

4e Advent.

dienst achteraf beluisteren
23 december
Avonddienst

Op zondag 23 december vervalt de avonddienst.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 01-01-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:30 uur

ThemaZonder Jezus beginnen we niets
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Hendriëtte Eikelboom
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en WIU: n.n.b.
Bijzonderheden:

Nieuwjaarsochtendgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar een gezegend 2019 te wensen.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 216 NLB ‘dit is een morgen als ooit de

Samenzang: lied 246 EL ‘ik bouw op U’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 341 EL ‘Heer, God, U loven wij’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 513 NLB ‘God heeft het eerste woord’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang lied 58 EL ‘zoek eerst het Koninkrijk van God’ (canon)

Lezen: Spreuken 3 vers 1 t/m 10

Samenzang: lied 971, 2.3 NLB ‘God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw’

Lezen: Johannes 15 vers 1 t/m 8

Samenzang: lied 213, 1.3.5 NLB ‘morgenglans der eeuwigheid’

Verkondiging: zonder Jezus beginnen we niets

Samenzang: lied/psalm 73, 9.10 ‘nu blijf ik bij U, voor altijd’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + VEG Zwolle)

De kinderen komen terug

Samenzanglied: 425 NLB ‘vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen’

Zegen

Samenzang: lied 415 NLB ‘zegen ons Algoede’