logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Beachtparty 12+ op 13 juli
Het jeugdwerk van de kerken uit Heerde organiseren op zaterdag 13 juli een beachparty op het Heerderstrand van 19.00 tot 22.30 uur. Met kampvuur, activiteiten, ontmoeting en nog veel meer. Kom en neem iemand mee!

Lees verderJongerendienst op 30 juni met Living Letter
Zondag 30 juni om 19.00 uur is de laatste jongerendienst van dit seizoen. Het thema is 'So you think you can preach'. Living Letter uit Wapenveld verleend de muzikale medewerking aan de dienst.

Lees verderDiensten archief
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.
16 juni
Ochtenddienst

Zondag van de lijdende kerk.

dienst achteraf beluisteren
16 juni
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Gospelkoor Ichtus komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
09 juni
Ochtenddienst

Pinksterfeestdienst. In deze dienst doen 9 personen belijdenis van hun geloof.

dienst achteraf beluisteren (deel 1)

dienst achteraf beluisteren (deel 2)
09 juni
Avonddienst

Interkerkelijke Pinkstersamenkomst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK!
02 juni
Ochtenddienst

Deze dienst wordt uitgezonden via Radio 794.

dienst achteraf beluisteren
02 juni
Avonddienst

Liedjes van verlangen.Dit keer staat 'daal als in tijden van ouds op ons neer' centraal.

dienst achteraf beluisteren
30 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Gezamenlijke openluchtdienst met de Petruskerk bij Molen de Vlijt in Wapenveld. Met muzikale medewerking van VIVO uit Veessen.
26 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
26 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Met muzikale medewerking van Johan Wentink, Anne, Noa, Roos en Mirthe.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 01-01-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:30 uur

ThemaZonder Jezus beginnen we niets
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Hendriëtte Eikelboom
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en WIU: n.n.b.
Bijzonderheden:

Nieuwjaarsochtendgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar een gezegend 2019 te wensen.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 216 NLB ‘dit is een morgen als ooit de

Samenzang: lied 246 EL ‘ik bouw op U’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 341 EL ‘Heer, God, U loven wij’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 513 NLB ‘God heeft het eerste woord’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang lied 58 EL ‘zoek eerst het Koninkrijk van God’ (canon)

Lezen: Spreuken 3 vers 1 t/m 10

Samenzang: lied 971, 2.3 NLB ‘God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw’

Lezen: Johannes 15 vers 1 t/m 8

Samenzang: lied 213, 1.3.5 NLB ‘morgenglans der eeuwigheid’

Verkondiging: zonder Jezus beginnen we niets

Samenzang: lied/psalm 73, 9.10 ‘nu blijf ik bij U, voor altijd’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + VEG Zwolle)

De kinderen komen terug

Samenzanglied: 425 NLB ‘vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen’

Zegen

Samenzang: lied 415 NLB ‘zegen ons Algoede’