logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Themadienst 28 april Koning bij de gratie Gods
Zondag 28 april om 19.00 uur is er een themadienst met het thema 'Koning bij de gratie Gods'. Tijdens deze dienst zal ook een bijzonder avondmaalskoffertje getoond worden.

Lees verder4- mei samenkomst gezamenlijke kerken.
Het is traditie dat voorafgaand aan de herdenking op 4 mei de gezamenlijke kerken een samenkomst organisteren. Deze begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Johanneskerk. Er is muzikale mederwerking van Soli Deo Gloria. Het thema is 'In vrijheid kiezen'.

Lees verderBereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderLaatste inzameling goederenactie Oekraine op 26 april
Ook in 2019 hopen onze broeders en zusters in Oekraïne dat er weer vrachtwagens vol kleding en schoeisel naar Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale werk handen en voeten te geven.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hart nodig!

Lees verderDiensten archief
21 april
Ochtenddienst

Paasfeestdienst.Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
21 april
Avonddienst

Heerde Zingt met Pasen. Living Letter uit Wapenveld komt met en voor ons zingen.
19 april
Avonddienst

Goede Vrijdag. We lezen uit het lijdensevangelie van Lucas en zingen hier liederen bij.

dienst achteraf beluisteren
18 april
Avonddienst

Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
14 april
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
14 april
Avonddienst

Jongeren Sing-in op weg naar Pasen. Met muzikale medewerking van Seven.

dienst achteraf beluisteren
07 april
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst.

dienst achteraf beluisteren
07 april
Avonddienst

Liedje van verlangen. In deze dienst staat 'Goede Herder, als wij slapen' centraal.

dienst achteraf beluisteren
31 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
31 maart
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van 'In Spirit United'

dienst achteraf beluistren

 
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 20-01-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaRecht voor ogen
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en onderhoud
Bloemendienst:Riny Montfrooij
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: ELB 37, couplet 1, 5 en 7 -  Prijs de Heer met blijde galmen

Zingen: ELB 420 – Als je bidt zal Hij je geven

Welkom en mededelingen

Zingen: ELB 315: U die mij geschapen hebt

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Geef Heer de Koning uwe rechten – NLB 72, couplet 1, 4 en 7

Gebed

Zingen: Zoekt eerst het Koninkrijk van God – ELB 58

Eerste Schriftlezing: Amos 5 vers 22 -25  

Zingen: Alles wat adem heeft love de Here – Gezang 21, couplet 1 en 5

Tweede Schriftlezing: Lukas 11 vers 9 t/m 13 en vers 37 t/m 44

Zingen: Roemt dan gij christnen en lofzingt tezamen – Gezang 21, couplet 7

Verkondiging: Recht voor ogen

Zingen: O Vader trek het lot U aan - NLB 995

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: ELB 213 – Ik wil jou van harte dienen

We ontvangen de zegen van God voor deze nieuwe week

Zingen: Ga nu heen in vrede – ELB 270