logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Bereikbaarheid Kruiskerk vanaf 25 maart
Vanaf maandag 25 maart tot eind april voert de gemeente Heerde werkzaamheden uit aan de B. van Dijklaan. Er wordt nieuwe riolering gelegd en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door straatstenen. Tijdens de werkzaamheden is de Kruiskerk en het Kruispunt bereikbaar vanaf het parkeerterrein van het gemeentekantoor.

Lees verderJongerendienst 31 maart: 'Grenzeloos Geloven'
Zondag 31 maart om 19.00 uur is er weer een jongerendienst. De band 'In Spirit United' zal muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. Voorganger is Roger Dragstra.

Lees verderVrouwenavond 29 maart 2019
De vrouwenavond van de 40-dagen tijd beloofd bijzonder te worden. Het thema is 'een nieuw begin: zeven praktische handreikingen voor je dagelijks leven! Stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt is onze gast. De avond is in de Kruiskerk en begint om 19.30 uur.

Lees verderThemadienst: Rust, Reinheid, Regelmaat en R...?
Jonge gezinnen zijn druk. Werk en privé combineren is tegenwoordig een vorm topsport. Er zijn veel lichamelijke en psychische klachten. Relaties staan onder druk of vallen uiteen. < >Is daar iets aan te doen? ‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’? Maar waar staat dat voor? We denken er over na in een Themadienst op zondagavond 24 maart, 19.00 uur.

Lees verderDiensten archief
17 maart
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
17 maart
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
13 maart
Avonddienst

Biddag voor gewas en arbeid

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Ochtenddienst

Startzondag 40-dagentijd. Met medewerking van het projectkoor.

dienst achteraf beluisteren
10 maart
Avonddienst

Heerde Zingt op Zondag. El Shaddai uit Wezep komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
08 maart
Ochtenddienst

Afscheidsdienst br. Gerrit Vorderman

vanaf 10.00- 10.45 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de Bovenzaal.
03 maart
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer, koffiedrinken na de dienst.

dienst acheraf beluisteren
03 maart
Avonddienst

Liedjes van verlangen. 'Wat God in deze tijd zoekt' (lied 14 Johannes de Heer) staat centraal.

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
24 februari
Avonddienst

Jongerendienst met muzikale medewerking van G.R.O.W. uit Wezep.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-02-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. de Ruiter, Elburg
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Linda Montfrooij
Saskia Hendrikse
Aniek Smit
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Mirjam Leyder Havenstroom, Berna Docter, Lydia Schoenman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL168 (Dank u)

Zingen: EL 167 (wees mijn vooruitzicht)

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 170 (Groot is uw trouw)

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB 705:1,2 (Ere zij aan God)

Gebed

Zingen (schermlied): God heeft een plan met je leven https://www.youtube.com/watch?v=fDo-6ufmHiA&t=60s

Schriftlezing: Ester 4

Zingen: NLB 69:4,5 (tot U, o Heer)

Schriftlezing: Lucas 15:11-32

Zingen: NLB 185 (een jongen met een grote mond)

Verkondiging

Zingen: NLB 632 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt)

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: Hemelhoog 408:1 (Gaat heen in vrede)

Wegzending en zegen

Zingen: EL 180 (‘k Ben koninklijk kind)