logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jongerendienst 26 mei
Zondag 26 mei om 19.00 uur is er een jongerendienst. Het thema van deze dienst is 'Beam the light'. De dienst is een kleine afterparty van de EO jongerendag waar een aantal jongeren uit onze gemeente naartoe gaan. Johan Wentink en enkele jongeren uit de gemeente zullen muzikale medewerking verlenen.

Lees verderPinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verderOpenluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verderDiensten archief
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.
19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren
19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren
28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-02-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Gerrie Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bloemendienst:Reinolda Koot
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 343   ‘Heer onze God’

Zingen: EL 308  ‘doorgrond mijn hart’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 73 : 1 en 2  ‘Waar zal ik heengaan’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: EL 73 : 3, 4 en 5

Gebed

Zingen: Liedboek 655  ‘Zing voor de HEER een nieuw gezang’.

Schriftlezing: Psalm 81: 9 t/m 17

Zingen: Psalm 81: 4, 8 en 10 ‘God heeft ons gezegd’

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12 t/m 20

Zingen: Liedboek 647  ‘Voor mensen die naamloos'

Verkondiging

Zingen: Liedboek 723  ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: EL 382  ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen”

Wegzending en zegen

Zingen: EL 356  ‘Van U wil ik zingen’