logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 17-03-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. Sj. van der Velde, Elburg
Ouderling van Dienst:Richard v.d. Streek
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bloemendienst:Carolien Kasper
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL  356 Van U wil ik zingen

Zingen: EL  302 Heer ik kom tot U

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 203: 1,2 Genade zo oneindig groot

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: EL 203: 3

Gebed

Zingen: EL 501 Vrede van God

Schriftlezing: Jesaja 8:5-10

Zingen: Gez 978 Aan U behoort o Heer der Heren

Schriftlezing:  Jesaja 55:1-11

Zingen: Gez 23.3 Mijn God mijn Herder zorgt voor mij

Verkondiging

Zingen: Ps  36: 2,3  Uw Heil is als de Hemelhoog

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Gez 412: 1.3 Wij loven U O God belijden u als Heer

Wegzending en zegen  

Zingen: EL  336: 1,2. Geprezen zij God