logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 14-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: br. W. Wilbrink, Lieren
Ouderling van Dienst:Lieneke Bosch
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Chantal Jansen
Hester v.d. Wal
Noa Roeke
Anne Koot
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Hendriëtte Eikelboom
Helpers:Mirjam Leyder Havenstroom, Berna Docter, Berlanda Ytsma, Daniëlle Slob
Collecten:Gemeente en Handen Samen voor Angola
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 374: 1, 2 en 3 ‘O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring’

Zingen: NLB 556: 1, 2 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 114: 1, 3 en 4 ‘Als ik in gedachten sta’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB 118: 1 en 3 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’

Gebed

Bijdrage nevendienst lijdensproject

Stapellied

Zingen (schermlied): Als je bid zal Hij je geven’

https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA&t=22s

Schriftlezing 1: Lucas 23: 33-53

Zingen LvdK 315: 1 en 2 ‘Heb dank, o God van alle leven’

Verkondiging

Zingen: NLB 575: 1, 5 en 6 ‘Jezus, leven van ons leven’

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: NLB 66: 1 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen’

Wegzending en zegen

Zingen:   EL 287: 1 en 2 ‘Heilig, heilig, heilig’