logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Startweekend 7 en 8 september
Het weekend van 7 en 8 september staat in het teken van het startweekend. Dit jaar met een andere opzet voor de zaterdag met meer tijd en gelegenheid voor ontmoeting en contact. Er is een leuk programma voor jong en oud. Zondag 8 september starten we in de kerk en aansluitend is het programma bij de Schaapskooi op de heide van de Renderklippen.

Lees verderLaatste ZomerAvondZang op 25 augustus
Tijdens de achtste en laatste ZomerAvondZang van dit seizoen staan we stil bij het verhaal van het offer van Abraham, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Zwier van der Weerd. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten eerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderAppels plukken voor de VEG Zwolle
Vanaf maandag 26 augustus is het weer mogelijk om de VEG Zwolle te helpen bij het plukken van appels bij fruitteler Arnold Bosgoed in Welsum. Mogelijk dat de plukperiode 4 tot 5 weken zal voortduren. In de hal van het Kruispunt liggen lijsten waarop kan worden ingeschreven voor hele dagen of dagdelen. Behalve een gezellige tijd helpt u ook de VEG Zwolle aan broodnodige financën voor de vervanging van hun dak.

Lees verderVacature: Gemeente-regiocoach Bond
De Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland heeft een vacature voor een Gemeente- regiocoach voor 16 uur in de week voor een periode van 2 jaar. De tekst van de vacature is te vinden op de website van de bond: www.bondveg.nl en als pdf bijgevoegd bij dit bericht.

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
18 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
18 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Anjo van Werven
14 augustus
Avonddienst

Afscheidsdienst zr. H. van den Burg- Schreur.

Van 11.45 tot 12.15 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
11 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
11 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Melanie Wildschut

dienst achteraf beluisteren
04 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
04 augustus
Avonddienst

5e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
28 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
28 juli
Avonddienst

4e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Melissa Dezijn.

dienst achteraf beluisteren
21 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
21 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Casper Spannenburg.

dienst achteraf besluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 21-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaKom en Zie: het lege graf
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Marlene Tessemaker
Anna van Ark
Erica Bronsink
Noa Junte
Aniek Smit
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Sharon Koelewijn
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Hannie van Weeghel, Annemieke Bovendorp, Lydia Schoenman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en VEG Zwolle
Bijzonderheden:

Paasfeestdienst.Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren  boekje stille week 2019
Orde van dienst:

Samenzang: lied 764 Opwekking ‘zegekroon’

Samenzang: lied 125 EL ‘geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft’

Samenzang: lied 122 EL ‘daar juicht een toon, daar klinkt een stem’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 730 Opwekking ‘ik herleef’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 66, 1.3 ‘breek aarde uit in jubelzangen’

Gebed

40-dagen project: bijdrage kindernevendienst

We zingen het projectlied: een nieuwe start

we zingen het kinderlied: de steen is weg

Muzikale medewerking

Lezen: Lucas 24 vers 1 t/m 12

Samenzang:  lied 624 NLB ‘Christus, onze Heer, verrees’

Lezen:  1 Korinthiërs 15 vers 12 t/m 20

Samenzang: Gezang 462, 1.2.4 Liedboek 1973 ‘ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn’

Muzikale medewerking

Verkondiging: OPGESTAAN, PLAATS VERGAAN

Samenzang: Gezang 221 liedboek 1973 ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’

Muzikale medewerking

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven: gemeente + binnenlandse zending (VEG Zwolle)

Kinderen komen terug en vertellen

Samenzang: lied 132 EL ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

Zegen

Zingen: lied 113, 1.3.5 JdH ‘ik weet dat mijn verlosser leeft’