logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Interkerkelijke Pinkstersamenkomst op 9 mei
1e Pinksterdag, zondag 9 juni 2019, bent u welkom in de gezamenlijke dienst van de kerken van Heerde. We vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. De dienst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint om 19.00 uur.

Lees verderPinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verderOpenluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verderDiensten archief
26 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
26 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Met muzikale medewerking van Johan Wentink, Anne, Noa, Roos en Mirthe.
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.
19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren
19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren
28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 21-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaKom en Zie: het lege graf
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Marlene Tessemaker
Anna van Ark
Erica Bronsink
Noa Junte
Aniek Smit
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Sharon Koelewijn
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Hannie van Weeghel, Annemieke Bovendorp, Lydia Schoenman, Henny Rouw
Collecten:Gemeente en VEG Zwolle
Bijzonderheden:

Paasfeestdienst.Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren  boekje stille week 2019
Orde van dienst:

Samenzang: lied 764 Opwekking ‘zegekroon’

Samenzang: lied 125 EL ‘geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft’

Samenzang: lied 122 EL ‘daar juicht een toon, daar klinkt een stem’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 730 Opwekking ‘ik herleef’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 66, 1.3 ‘breek aarde uit in jubelzangen’

Gebed

40-dagen project: bijdrage kindernevendienst

We zingen het projectlied: een nieuwe start

we zingen het kinderlied: de steen is weg

Muzikale medewerking

Lezen: Lucas 24 vers 1 t/m 12

Samenzang:  lied 624 NLB ‘Christus, onze Heer, verrees’

Lezen:  1 Korinthiërs 15 vers 12 t/m 20

Samenzang: Gezang 462, 1.2.4 Liedboek 1973 ‘ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn’

Muzikale medewerking

Verkondiging: OPGESTAAN, PLAATS VERGAAN

Samenzang: Gezang 221 liedboek 1973 ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’

Muzikale medewerking

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven: gemeente + binnenlandse zending (VEG Zwolle)

Kinderen komen terug en vertellen

Samenzang: lied 132 EL ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

Zegen

Zingen: lied 113, 1.3.5 JdH ‘ik weet dat mijn verlosser leeft’